jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 001974

งานประจำ ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

หัวหน้าแผนกการเงิน(ด่วน)

- ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
- ด้านงานการเงิน
- ติดต่อธนาคาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 034500

งานประจำ ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ควบคุมดูแลคุณภาพ บำรุงรักษา ปรับปรุง ตรวจเช็คอุปกรณ์
ดูแลงานซ่อมสร้างถนน ภายในโรงงาน และในอาคารผลิต
และงานที่เกี่ยวข้องในสายงานการผลิต

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 024005

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายประจำสาขา The mall บางกะปิ

พนักงานขายประจำสาขา The mall บางกะปิ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลงานขายสินค้าภายในร้าน
2. ให้ข้อมูลแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้าและวิธีการใช้
3. ดูแลสต็อคสินค้าและความเรียบร้อยภายในร้าน
4. บริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009428

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายประจำร้าน สาขา Terminal 21

พนักงานขายประจำร้าน สาขา Terminal 21

หากคุณเป็นผู้ที่รักงานด้านบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และมองหาโอกาสใหม่ในการทำงาน Botanique Shop เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขา Terminal 21

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำสินค้า ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน

2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในร้าน

3. ดูแลสต็อคสินค้า

4. ดูแลเครื่องแคชเชียร์

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009429

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย ประจำร้านสาขา Central plaza รังสิต (Future park)

พนักงานขาย ประจำร้านสาขา Central plaza รังสิต (Future park)

หากคุณเป็นผู้ที่รักงานด้านบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และมองหาโอกาสใหม่ในการทำงาน Botanique Shop เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเซ็นทรัล พลาซ่า รังสิต (Future park)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำสินค้า ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน

2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในร้าน

3. ดูแลสต็อคสินค้า

4. ดูแลเครื่องแคชเชียร์

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009430

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายประจำร้าน botanique สาขา central โคราช

พนักงานขายประจำร้าน botanique สาขา central โคราช

หากคุณเป็นผู้ที่รักงานด้านบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และมองหาโอกาสใหม่ในการทำงาน Botanique Shop เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขา central โคราช

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำสินค้า ดูแลให้ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน

2. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในร้าน

3. ดูแลสต็อคสินค้า

4. ดูแลเครื่องแคชเชียร์

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 009431

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายประจำร้าน สาขา MEGA บางนา

พนักงานขายประจำร้าน สาขา MEGA บางนา

หากคุณเป็นผู้ที่รักงานด้านบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม และมองหาโอกาสใหม่ในการทำงาน Botanique Shop เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขา MEGA บางนา
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032599

งานประจำ ตามโครงสร้างของบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

-จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี
-จัดทำใบสำคัญซื้อ/ขายในระบบบัญชีสำเร็จรูป จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
-จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
-บันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวนค่าเสื่อมราคา
-ช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001960

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ QC.

เจ้าหน้าที่ QC.

-จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบรับเข้ากระบวนการผลิต และการส่งมอบตามความจำเป็น
-ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพตามแผนการตรวจสอบ
-วิเคราะห์ปัญหา และข้อบกพร่องด้านการตรวจสอบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
-ควบคุมและตรวจสอบให้มีการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001963
เลขที่ประกาศ : 001965

งานประจำ ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(LAB)

-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001969

งานประจำ ตามตกลง

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ประจำสำนักงาน กทม.)

-ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลและติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อรักษายอดขาย
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและติดตามแนวโน้มของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
-ดูแลและบริการลูกค้าหลังการขาย
-ดำเนินการแสวงหากลุ่มลูกค้าเพิ่มเพื่อขยายตลาด

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 001971

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

คนพิการสำหรับทุกตำแหน่งงาน

งานเอกสารและงานทั่วไป
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033237

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / Sales Co.

1.ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานรวมถึงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2.ซ่อมบำรุง และแก้ไขงานระบบไฟฟ้าตามแผนงาน
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006487

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

หัวหน้างแผนกบริหารการจัดส่ง ประจำพื้นที่ปทุม

หัวหน้างแผนกบริหารการจัดส่ง ประจำพื้นที่ปทุม

1. ปฏิบัติงานด้านงานจัดส่งโดยวางแผนงานและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า
3. สรุปการทำงานรวมถึงรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล ปิดบันทึกระบบพร้อมสรุปรายงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006488

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดส่ง ประจำคลังสินค้า รังสิต จ.ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดส่ง ประจำคลังสินค้า รังสิต จ.ปทุมธานี

1. ปฏิบัติงานด้านงานจัดส่งโดยวางแผนงานและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า
3. สรุปการทำงานรวมถึงรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล ปิดบันทึกระบบพร้อมสรุปรายงาน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006489

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

Sales engineer

Sales engineer

ขยายฐานลูกค้ากลุ่มงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010369

งานประจำ 18000+

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

Sales Executive

Sales Executive

1.บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
2.วางแผนงาน พร้อมกำหนดกลยุทธ์ และวิเคราะห์ตลาดที่รับผิดชอบ ทั้งยังสร้างแนวทางการขายใหม่ๆ
3.ประสานงานขายกับทุกส่วนงานในองค์กร
4.สร้างงานขายโครงการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 033239

งานประจำ 9,000-12,000

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

ขับรถโฟล์คลิฟท์ภายในคลังสินค้า
ดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์ตามกำหนดการซ่อมบำรุง
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 030941

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์

บุรีรัมย์ ประโคนชัย โคกม้า

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ LAB (ที่พักฟรี)

-ดูแลพนักงานที่ได้รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ
-พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง
-ตรวจสอบ Stock สารเคมี ดูแลเครืองมือห้องปฏิบัติการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ