jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 005657
เลขที่ประกาศ : 005667
เลขที่ประกาศ : 006484

งานประจำ 15000-17000

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีลูกหนี้การค้า
1.1 ออกใบกำกับภาษี ขายในประเทศ /ต่างประเทศจัดทำใบวางบิล
1.2 ออกใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
1.3 ตรวจสอบเบื้องต้น สั่งขาย /ใบกำกับภาษี
1.4 จัดทำรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบของหัวหน้างาน
1.5 ติดตามทวงถามหนี้ที่เกินกำหนด
1.6 จัดทำบันทึกบัญชี Voucher ตั้งหนี้
1.7 จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006486

งานประจำ 15000-

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

Sales Event Direct

Sales Event Direct

-เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มพัดลมไอเย็นๆและอื่นๆ
-ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของจุดขายที่ได้รับมอบหมาย
-เช็คสต๊อค รายงานยอดขาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 029950

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว

พนักงานธุรการจัดส่ง

พนักงานธุรการจัดส่ง

1.ประสานงานติดต่อลูกค้าภายในและภายนอกในการส่งสินค้าให้ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน
2.ประสานงานติดต่อเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทั้งรถบริษัทและขนส่งนอก
3.ติดตามผลการจัดส่งสินค้า และการเข้าเก็บสินค้า ตามสถานที่ เวลาที่กำหนด
4.รวบรวมเอกสารจัดส่งสินค้าและสรุปเงินสดย่อยเพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี
5.จัดเก็บข้อมูลสรุปผลการดำเนินการด้านขนส่งสินค้า
6.รวบรวมปัญหาข้อมูลในการจัดส่งสินค้าเพื่อปรับปรุง

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013312

งานประจำ ตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วนมาก!! โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ปราจีน , โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วนมาก!! โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 ปราจีน , โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

- ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ช่วยจัดยาตามคำสั่งแพทย์และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดพิมพ์งานและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 000001
เลขที่ประกาศ : 013313

งานประจำ ตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

ผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ ชลเวช ,จุฬารัตน์ 304 ปราจีน )

ผู้ช่วยนักกายภาพ (จุฬารัตน์ ชลเวช ,จุฬารัตน์ 304 ปราจีน )

ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013314
เลขที่ประกาศ : 005669

งานประจำ ตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ชาย) ด่วน!!( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และจุฬารตน์ ระยอง )

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (ชาย) ด่วน!!( โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และจุฬารตน์ ระยอง )

- ดูแลหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทุกระบบของโรงพยาบาล และลานจอดรถของโรงพยาบาลรวมถึงหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและช่างที่มาจากภายนอก
-ดูแลงานด้านโครงสร้างอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย ควบคุมอาคารโรงพยาบาล หรือรู้งานด้านคุณภาพ ISO ,HA,JCI
- รับคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 006712

งานประจำ เงินเดือนตามตกลง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply / แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช ( จุฬารัตน์สาขา 1, 3 ,11 ,ชลเวช(ชลบุรี),จุฬารัตน์ 304 ปราจี

พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพแผนกอุบัติและฉุกเฉิน/ผู้ป่วยหนัก/ห้องผ่าตัดฯ/ผู้ป่วยหนัก/WARD/ผู้ป่วยนอก/แผนก Supply / แผนก X-Ray/แผนกกายภาพบำบัด ชลเวช ( จุฬารัตน์สาขา 1, 3 ,11 ,ชลเวช(ชลบุรี),จุฬารัตน์ 304 ปราจี

- ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา
- ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ
- ส่งของและแลกของ Supply
- ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013309

งานประจำ ตามโครงสร้าง

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช(ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ขับรถธุรการ
-ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆตามใบจ่ายงาน ขับรถพาผู้บริหารไปประชุม

เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาล
-ให้การบริการด้านการขับรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 032014
เลขที่ประกาศ : 013300

งานประจำ ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัด โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการช่วยรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้รับบริการที่มีความบกพร่องหรือความพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในกลุ่มโรคทางระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก น้ำร้อนลวก และไฟไหม้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด อาชีวเวชศาสตร์ การฝึกกลืน การฟื้นฟูกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ การส่งเสริมให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในช
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 013305
เลขที่ประกาศ : 013307

งานประจำ 10,xxx ขึ้นไป

สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ

หัวหน้าหน่วยขาย แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพฯ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

หัวหน้าหน่วยขาย แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพฯ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3อินเตอร์)

วางแผนการตลาด
นำเสนอขายโปรมแกรมการตรวจสุขภาพตามเป้าที่กำหนด
สรุปรายงานผลการขาย
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018950

งานประจำ 18,000 ขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์

ธุรการการตลาด

ธุรการการตลาด

1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางการตลาด
2.จัดทำงานด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
3.ประสานงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4.วิเคราะห์ SWOT ทางการตลาด
5.สำรวจความพึงพอใจลูกค้า
6.ประสานงานจัดงานด้านการแสดงสินค้า ออกบูธ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 018955

งานประจำ 20,000 ขี้นไป

กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์

พนักงานขาย

พนักงานขาย

1. วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า-ใหม่ ในแต่ละเดือน
2. นำเสนอสินค้าเก่า-ใหม่ ให้ลูกค้าทั้งเก่า และใหม่
3. ปิดการขายพร้อมส่งข้อมูลให้ Sales Admin
4. บริการข้อมูลทางด้านเทคนิค ให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติม

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 010864

งานประจำ ตามตกลง

นนทบุรี

นักวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตร์)

นักวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ค้นคว้าข้อมูล ตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและเรียบเรียงด้วยภาษาที่ถูกต้อง ทำงานด้านวิชาการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 014208

งานประจำ ตามตกลง

นนทบุรี

Graphic design

Graphic design

จัดรูปเล่มหนังสือ ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร โบรชัวร์
หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ