หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 001603

พนักงาน ธุรการ PARTTIME ประจำ สาขาเชียงใหม่

พนักงาน ธุรการ PARTTIME ประจำ สาขาเชียงใหม่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ทำงาน 9.00-17.30

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
ช่วย ทำเอกสารทางด้านบัญชี จัดเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จาก หัวหน้างาน
หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 001604

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์พลาซา

พนักงานขายคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์พลาซา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง สามารถ ตกลงตามความสามารถของงาน

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
มีทักษะในการขายเชิงการอธิบาย สามารถ เข้าใจ ลูกค้า ตามบุคลิกของ ลูกค้า แนะ นำสินค้าได้ จัดสเปคได้ตาม
งบประมาณ เรียนรู้สินค้า ไอทีอยู่ตลอดเวลา ทำงานร่วมกับองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานในหลาย ๆหน้าที่ได้

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 001599

พนักงาน การขาย การตลาด จังหวัดลำปาง

พนักงาน การขาย การตลาด จังหวัดลำปาง

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxx

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
วางแผนการตลาด เพื่อกำหนด แนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย พบปะลูกค้าและให้คำปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ ความต้อง
การของลูกค้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดำเนิการตลาด เพื่อขยาย พื้นที่ขายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร
ติดต่อประสานงานภาครัฐกับเอกชน ดูแลรับผิดชอบ ลูกค้าในจังหวัดลำปาง

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 001601

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดน่าน

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ประจำจังหวัดน่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการใช้งาน เช็คเครื่องดูและ อุปกรณ์ คอม และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นปริ้นเตอร
อัพเดท ซอฟท์แวร์ ที่ทันสมัยให้กับลูกค้า

หางานเชียงใหม่ รับสมัครงานเชียงใหม่ : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 026374

เจ้าหน้าที่ Webmaster

เจ้าหน้าที่ Webmaster

งานประจำ : เงินเดือน -

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
• สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้มีรูปแบบ, เนื้อหา ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน browsers บน PC และอุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ/Tablet/iPad) บนทุก operating system โดยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการการใช้งานของลูกค้าบนระบบ e-commerce
• Monitor & Edit เว็บไซต์ เมื่อเกิดปัญหา เช่น Website Down, ระบบ E-commerce มีความผิดพลาด รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เป็นต้น
• Maintain Web site, database และช่องทาง Social Networkin

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 002555

พนักงานขาย (Sale)ขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (ประจำพระราม 3)

พนักงานขาย (Sale)ขายอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า (ประจำพระราม 3)

งานประจำ : เงินเดือน งด.ประจำ + (เบี้ยขยัน 500,600,700) + Com

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
• ทำหน้าที่รับสายที่ลูกค้าหรือโทรออก เพื่อนำเสนอและปิดการขายสินค้า
• ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
• รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามที่กำหนด
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 002556

Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)

Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)

งานประจำ : เงินเดือน เงินประจำ + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + commission

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
กลุ่มลูกค้า
• ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers)
• ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors)
• ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators)
• ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors)
• ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders)
กลุ่มของสินค้า
• อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation)
• อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control)
• อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution)
• มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters)
• ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center)
Responsibilities:
• รับผิดชอบขา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 026492

พนักงานธุรการขาย

พนักงานธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน -

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
- ออกเอกสาร ใบเสนอราคา
- ประสานงานในแผนกต่าง ๆ ในบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 029923

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1.ติดต่อประสานงานกับSuppliers เพื่อขอใบเสนอราคา และต่อรองราคาเพื่อทำการเปรียบเทียบ
2.จัดเตรียม ตรวจเช็คใบสั่งซื้อ และตรวจนับวัตุดิบให้ถูกต้อง
3.จัดซื้อ ติดตามสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆตามใบสั่งซื้อและส่งมอบให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 002560

พนักงานจัดส่งสินค้า (แถวโรงแรมแกรนด์ไชน่า) งด.+เบี้ยขยัน +ค่าคอม+ประกันชีวิต

พนักงานจัดส่งสินค้า (แถวโรงแรมแกรนด์ไชน่า) งด.+เบี้ยขยัน +ค่าคอม+ประกันชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน งด.9,500 - 11,000 +ค่าเที่ยววิ่งรถ(คอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
ตารางการทำงาน
• ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
• ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
• ในวันเสาร์ ที่ 1และ 2 ของเดือน เวลา 8.00 น.-17.00 น.8.30 น. – 17.30 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 027732

Senior Administrator

Senior Administrator

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
• บริหารจัดการดูแลความสะอาด/เรียบร้อย/พร้อมใช้งานของอาคารสำนักงาน
• บริหารจัดการตารางนัด/ตารางงานของผู้บริหาร และการนัดหมายประชุมระดับผู้จัดการในแต่ละรอบเดือน
• จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร/แขกของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองที่พัก
• เข้าร่วม/สนับสนุน/จดบันทึกการประชุมระดับผู้จัดการ รวมถึงติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
• บริหารจัดการดูแลการต่อทะเบียน/สัญญาต่างๆ เช่น ประกันภัย เครื่องหมายการค้า บัตรน้ำมัน ทะเบียนรถ รอบการนำรถเข้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 002547

พนักงานจัดส่งสินค้า

พนักงานจัดส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 - 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• จัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
ตารางการทำงาน
• ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
• ในวันเสาร์ ที่ 1และ 2 ของเดือน เวลา 8.00 น.-17.00 น.8.30 น. – 17.30 น.

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 026490

Sale Executive

Sale Executive

ฝึกงาน : เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 250 บาท / วัน

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
Working Hours
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.
• วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น.
Job Description
• จัดเก็บ เรียบเรียง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบภาษีขาย
• เดินเอกสาร และตรวจเช็คเอกสาร
• เปิดบิล - วางบิล
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 026368

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
• บริหาร จัดการ กระบวนการในการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
• ดูแล ตรวจสอบ รถที่ใช่ในการจัดส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
• จัดทำรายงาน และตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 003435
เลขที่ประกาศ : 003436
เลขที่ประกาศ : 002553

ช่างไฟฟ้า /Electrical

ช่างไฟฟ้า /Electrical

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ + (เบี้ยขยัน)

กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
เวลาทำงาน
• ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น.
• วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น.

หน้าที่รับผิดชอบ
• ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประกอบ แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ
• ปฏิบัติงานในรายงานที่เกี่ยวกับ การทดสอบทางระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
• จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
• ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับพนักงานขาย และลูกค้า


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 003433

ธุรการบัญชี 2 ตำแหน่ง ด่วน!!

ธุรการบัญชี 2 ตำแหน่ง ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.จัดเก็บเอกสารงานบัญชี
2.ติดตามงานและเอกสารต่าง ๆของฝ่ายบัญชี
3.พิมพ์เอกสารตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 003434
เลขที่ประกาศ : 033632

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1.ขับรถยนต์ส่งสินค้า
2.ขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งเอกสารให้กับลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ