jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 000928

งานประจำ 25,000 + คอมมิชชั่น

กรุงเทพมหานคร

Fleet Sales (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่) ประจำสาขา จ.ระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้)

Fleet Sales (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่) ประจำสาขา จ.ระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้)

1. นำเสนอการขายบริการและผลิตภัณฑ์จากทางบริษัท
2. ดูแลลูกค้าระบบบริษัทที่มีอยู่ และสรรหาลูกค้าระบบบริษัทใหม่ๆอยู่เสมอ
3. ออกพบลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลบริษัทและบริการต่างๆ จากทางบริษัท

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024777

งานประจำ 18,000-25,000

กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร (Cafe Pla สาขา Siam Center)

ผู้จัดการร้านอาหาร (Cafe Pla สาขา Siam Center)

1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านอาหาร ในแต่ละวัน
3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง,

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003297

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C ราชดำริ

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C ราชดำริ

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้
- พิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003298

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C รัชดาภิเษก

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C รัชดาภิเษก

- บริการลูกค้าให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003299

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา Big C ชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา Big C ชัยภูมิ

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003291

งานประจำ 10,500-11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Lotus บางปะกง

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Lotus บางปะกง

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003292

งานประจำ 10,500 - 10,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา ทวีกิจ จ.สระบุรี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา ทวีกิจ จ.สระบุรี

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003293

งานประจำ 11,000 - 12,000

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่

- คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ
- พิจารณาเอกสารและคุณสมบัติลูกค้าเบื้องต้นให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- อนุมัติสินเชื่อให้ได้ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003294

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Lotus กระบี่

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Lotus กระบี่

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003295

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C หาดใหญ่

-บริการลูกค้าให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ
-พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
-ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003296

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา อุบลราชธานี (ข้างธ.กสิกรไทย ตลาดนิกรธานี)

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา อุบลราชธานี (ข้างธ.กสิกรไทย ตลาดนิกรธานี)

- บริการลูกค้าให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003289

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ห้างอัศวรรณ (โลตัส) จ.หนองคาย (สัญญาจ้าง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ห้างอัศวรรณ (โลตัส) จ.หนองคาย (สัญญาจ้าง)

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003290

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา ซีคอนสแควร์

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา ซีคอนสแควร์

- บริการลูกค้าให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001764

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C นครปฐม

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C นครปฐม

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003237

งานประจำ 15,000 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C สุรินทร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C สุรินทร์

- บริหารทีมงานการบริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ควบคุมดูแลการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003288

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C Extra พระราม 4

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C Extra พระราม 4

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003287

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C สกลนคร

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Big C สกลนคร

- บริการลูกค้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท
- พิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของลูกค้าเบื้องต้นให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003281

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Robinson ปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา Robinson ปราจีนบุรี

- บริการลูกค้าให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเอกสารให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003282

งานประจำ 11,000 - 12,000

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่

- จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานของฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
- ติดต่อประสานงานภายในแผนก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003283

งานประจำ 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา บางแค พลาซ่า

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ สาขา บางแค พลาซ่า

- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
- พิจารณาคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูลเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

หางาน สมัครงาน : 53 นาทีที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ