cdn-cgi l email-protection หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ cdn-cgi l email-protection หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
cdn-cgi l email-protection หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ cdn-cgi l email-protection หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 242789 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 186315

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน หลายอัตรา

งานประจำ : หลายอัตรา กรุงเทพมหานคร
1.กลึงงานในโรงงาน
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186420

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ (โรงงาน จ.กาญจนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ (โรงงาน จ.กาญจนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. กรุงเทพมหานคร
- ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต
- ตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
- ตรวจเช็คความสะอาดของอุปกรณ์ พื้นที่การผลิตและปฏิบัติตาม GMP , HACCP และระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- รับนโยบายและปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ มอบหมายงานให้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185687

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer (Civil)

ตำแหน่งงานว่างSales Engineer (Civil)

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. กรุงเทพมหานคร
ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ และรับผิดชอบยอดขาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185878
No: 185878 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย นครปฐม
Skinnylicious

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา นครปฐม

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185717

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำสาขา ถนนเสรีไทย

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ ประจำสาขา ถนนเสรีไทย

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา กาญจนบุรี
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ
- ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช

เวลาทำงานมี 3 กะ
1. เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. เวลา 10.00 - 19.00 น.
3. เวลา 12.00 - 21.00 น.
หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185780

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สุพรรณบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สุพรรณบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือนประ
หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 188089

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ-ตรวจรับเข้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ-ตรวจรับเข้า

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา อุทัยธานี
1. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามที่กำหนด
2. ประสานงานกับหน่วยงามที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ในกรณีที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานที่กำหมด
3. จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, คำเนินการตรวจประเมิน, จัดทำรายงานตรวจประเมินและติดตามผลการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
4. ทดสอบความชำนาญด้านตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าของวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์
5. จัดทำคู่มือการคำเนินงานและการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการทำงาบรวมทั้งให้มี
หางานอุทัยธานี รับสมัครงานอุทัยธานี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186043

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ ประจำสาขา เดอะ คริสตัส ราชพฤกษ์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ ประจำสาขา เดอะ คริสตัส ราชพฤกษ์

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา นครปฐม
1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิบ ต้มน้ำซุป อื่น ๆ
3.ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186044

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านแฮด (ขอนแก่น)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาบ้านแฮด (ขอนแก่น)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• ทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• ให้บริการลูกค้ารับชำระค่างวด ติดตามเร่งรัดหนี้และเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด

* หากมีประสบการณ์สินเชื่อ และ ธุรกิจไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ *

หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185804

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา เพชรบุรี
- ลงรายการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีสต๊อก
- ดูแลเอกสารทางบัญชี
- วางบิล รับเช็ค
- งานอื่นตามที่ได้รับหมาย
หางานเพชรบุรี รับสมัครงานเพชรบุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 186110

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการด้านสมุนไพรทางการแพทย์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการด้านสมุนไพรทางการแพทย์

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สิงห์บุรี
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ตรวจเช็คสต๊อก การรับเข้า-ออก คัดแยกส่วนใบ ยอด กิ่งก้าน
3. สรุปยอด เข้า- รับ ออกประจำเดือน
4. ดูแลวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงเรือน
5. การดูแลหน้าเพจ ทาง online
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานสิงห์บุรี รับสมัครงานสิงห์บุรี : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185976

ตำแหน่งงานว่างTelesales (พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์) บางรัก ติดต่อ HR (ใบเอิร์น) 0971083616

ตำแหน่งงานว่างTelesales (พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์) บางรัก ติดต่อ HR (ใบเอิร์น) 0971083616

งานประจำ : เงินเดือน 2 อัตรา

งานประจำ : 2 อัตรา กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ติดต่อให้ข้อมูล นำเสนอขาย ประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือชดเชยรายได้ ทางโทรศัพท์ (มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องออกสถานที่ ไม่ต้องหารายชื่อเอง)

ฐานเงินเดือน 11,000 บาท
เบี้ยขยัน 2,000 บาท
OT 500 บาท/เสาร์
เริ่มคิดเป็นเงินเดือนตั้งแต่ช่วงเทรนงาน
คิดค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรก

สนใจติดต่อHR (ใบเอิร์น) 097-1083616 Line: @glassmenjob (มี@)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 187213

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาสามง่าม (พิจิตร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาสามง่าม (พิจิตร)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สมุทรสงคราม
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
• ทำการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• ติดตามการชำระค่างวดตามนโยบายของบริษัท

** หากมีประสบการณ์สินเชื่อและธุรกิจไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

คุณสมบัติ
• วุฒิปวส. ขึ้นไป
• สามารถขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
• มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• มีใจรักงานบริการ

หางานสมุทรสงคราม รับสมัครงานสมุทรสงคราม : 13 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 187198

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สรรคบุรี (จ.ชัยนาท)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สรรคบุรี (จ.ชัยนาท)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือนประ
หางานสมุทรสาคร รับสมัครงานสมุทรสาคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185941

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา ลพบุรี
1.เตรียมเอกสารจ่าย(จัดทำใบสำคัญจ่าย)
2.เปิดใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค
3.บันทึกเอกสารจ่ายเข้าระบบ Express
4.จัดทำรายงานเพื่อคุมเอกสารที่จ่ายไปแล้ว
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและยื่นภพ.30
6.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
7.ตรวจเช็คStatement
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ไทรโยค (จ.กาญจนบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา ไทรโยค (จ.กาญจนบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือนประ
หางานสุพรรณบุรี รับสมัครงานสุพรรณบุรี : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 185880

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา กาญจนบุรี
1.ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น หนังสือ แผ่นพับ และอื่นๆ
2.ออกแบบ งานกล่อง/แพ็คเกจจิ้ง
3.ออกแบบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 187017

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา ภูเก็ต
พิมพ์แบบภาษีทุกประเภท ประกันสังคม พิมพ์เอกสารทั่วไป จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานภูเก็ต รับสมัครงานภูเก็ต : 26 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 186567

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา หัวหิน (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

งานประจำ : เงินเดือน 1 อัตรา

งานประจำ : 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่
3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท
4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด
5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ
**หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
เงินเดือนประ
หางานประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครงานประจวบคีรีขันธ์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 188052

ตำแหน่งงานว่างTRUE dtac รับสมัคร Sale & Service ด่วนมาก !!! ประจำ Dtac COCO สาขาโลตัส ตลาดพาน จำนวนหลายอัตรา รายได้เฉลี่ย 18,000++บาทขึ้นไป เริ่มงานได้ทันที ติดต่อพี่อู๋ 061-0286614 LINE ID. 0854805759

ตำแหน่งงานว่างTRUE dtac รับสมัคร Sale & Service ด่วนมาก !!! ประจำ Dtac COCO สาขาโลตัส ตลาดพาน จำนวนหลายอัตรา รายได้เฉลี่ย 18,000++บาทขึ้นไป เริ่มงานได้ทันที ติดต่อพี่อู๋ 061-0286614 LINE ID. 0854805759

งานประจำ : เงินเดือน 40 บ.

งานประจำ : 40 บ. กรุงเทพมหานคร
- ให้บริการลูกค้าประจำสาขา อาทิ เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชำระค่าบริการ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามเวลาห้าง)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ