เลขที่ประกาศ : 175820

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย งานประจำ 1 อัตรา ด่วนมาก!!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย งานประจำ 1 อัตรา ด่วนมาก!!!

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!
สถานที่ : อุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)

อัตราค่าจ้าง 25,000 + หรือตามตกลง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา ด่วนมาก!!!

รายละเอียดงาน
1.กำหนดกลยุทธ์และออกแบบการบริหารจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานของห้างร้าน
2.ควบคุมดูแลการออกแบบ LAYOUT การจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด
3.วางแผน กำหนดระยะเวลา และควบคุมการจัดเรียงสินค้าใหู้กต้องและเป็นไปตามกำหนด
4.กำหนดมาตรฐานของร้านให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงควบคุมดูแลตรวจสอบ
5.รับผิดชอบในการจัดทำ PLANOGRAM สำหรับการ RENOVATE รวมถึงการเปิดสาขาใหม่
6.กำหนดมาตรฐานและออกแบบป้ายบ่งชี้ในร้าน รวมึงกำหนดจุดติดตั้งให้เป็นไปตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครเพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ มีความรู้พื้นฐาน AUTO CAD , SKETCH UP , ARCHICSD BIM ประสบการณ์ด้านการจัด DISPLAY และ วาง LAYOUT 3 ปี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการบริหารพื้นที่จัดวางสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ
สวัสดิการของบริษัท
1.กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.สวัสดิการซื้อสินค้าโดยการผ่อนชำระ
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.เครื่องแบบพนักงาน
6.ของขวัญวันเกิด (ตามตำแหน่งงาน)
7.ทุนการศึกษาบุตร
8.ประกันอุบัติเหตุ
9.งานจัดเลี้ยงประจำปี
10.เงินโบนัส ตามผลประกอบการ
11.วันลาพักผ่อนประจำปี
12.วันหยุดประเพณี 13 วัน / ปี
13.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร แต่งงาน
14.ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร , ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
15.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
16.เบี้ยเลี้ยงและที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา)
17.โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง
18.บริษัทมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 22/09/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 28/11/2565
เข้าชม : 1 - 261 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ธัญญา สุตรา จำกัดหางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี