เลขที่ประกาศ : 174913

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ งานราชการ 1 (ปฎิบัติงาน จ-ส.)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ งานราชการ 1 (ปฎิบัติงาน จ-ส.)

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 (ปฎิบัติงาน จ-ส.)
สถานที่ : เพชรบูรณ์

จังหวัด เพชรบูรณ์ (ศรีเทพ)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 (ปฎิบัติงาน จ-ส.)

รายละเอียดงาน
1 วางแผนและพัฒนาระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2 กำหนดมาตรการแนวทางในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3 วิเคราะห์ปัญหาและเสนอวิธีการแก้ไขในการดำเนินงานของงานปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
4 ให้การสนับสนุนงานและการขับเคลื่อนงานของการปฏิบัติการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
5 กำกับดูแลการดำเนินการ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
6 ตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายบริษัท
7 สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงในประเด็นต่างๆ รวมถึงกิจกรรมและวิธีการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
8 ควบคุมกระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
9 การจัดทำงบประมาณของสาขาศรีเทพ
10 กำหนดแผนการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
11 การติดต่อหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน
12 งานมวลชนสัมพันธ์กับท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
13 ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
14 เป็นผู้นำในการทำระบบ ISO 9001 14001 กิจกรรมและโครงการต่างๆที่บริษัทกำหนดและที่จะมีขึ้นภายหน้า
15 อื่นๆได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครชาย-หญิง 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม,การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3-5 ปี โรงงานผู้ก่อกำเนิดและผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรม มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เป็นผู้ควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด
- ค่าอาหารกลางวัน
- ของเยี่ยมวันลาป่วย
- เงินสนับสนุนมงคลสมรส
- เงินสนับสนุนงานบวช
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด10 %
- โบนัสประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
- เงินสวัสดิการช่วยหลือกรณี สามี,ภรรยา,บุตร,บิดา,มารดา เสียชีวิต
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่)
- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี
- วันหยุดตามประเพณี18วัน/ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 30/07/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 30/08/2565
เข้าชม : 1 - 72 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงาน PC ประจำห้างฯ ไทวัสดุ สาขา บ่อวิน
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ


หางานเพชรบูรณ์ สมัครงานเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ ฝึกงานเพชรบูรณ์ งานชั่วคราวเพชรบูรณ์ งานนอกเวลาเพชรบูรณ์ งานประจำเพชรบูรณ์ งานราชการเพชรบูรณ์ งานต่างประเทศเพชรบูรณ์ งานอื่นๆเพชรบูรณ์