เลขที่ประกาศ : 173577

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) โรงงานไทยสเปเชียล ไวน์(ใกล้โรงไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี) งานราชการ 1 บ.

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน) โรงงานไทยสเปเชียล ไวน์(ใกล้โรงไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี) งานราชการ 1 บ.

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 บ.
สถานที่ : นครปฐม

จังหวัด นครปฐม (สามพราน)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1.ดำเนินการสรรหา,คัดเลือกบุคลากร ตามอัตรากำลังพลและความต้องการของต้นสังกัด
2.ดำเนินการตรวจเช็คเอกสารประกอบการคิดคำนวณเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
3.ดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ได้ และรวมทั้งอบรมทบทวนให้พนักงานเก่า
4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์สอบสวนข้อเท็จการกระทำผิดทางวินัย,การลงโทษ,รับข้อร้องเรียน ดำเนินตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5.จัดทำบันทึกเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน (ISO9001,14001,45001)
6.ยื่นเอกสารและติดต่องานราชการและเอกชนดังนี้ คนพิการ,คร.11,ฝึกอบรมกรมพัฒนาฯ,ยื่นผ่อนผันพลังงานไฟฟ้า,ประกันสังคม,ภาษีที่อบต.หอมเกร็ด,อุตสาหกรรมจังหวัด(ศาลากลางนครปฐม),สถานพยาบาล,สถานศึกษา ได้ทันตามกำหนดเวลา
7.จัดทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง อายุ23-30ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี,คอมพิวเตอร์,การจัดการทรัพยากรมนุษย์) หรือที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้MS.Officeได้ , ใช้Programสำเร็จรูปเบื้องต้นได้ มีความกระตือรือร้นในการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ผ่านการอบรมISO9001 /14001 /45001

สวัสดิการ
เบี้ยขยันรายเดือน
เบี้ยขยันรายไตรมาส
เบี้ยขยันช่างฝีมือ
ค่าฝีมือช่างคุมเครื่องจักร
ค่ากะ
มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานขับรถและพนักงานติดรถส่งสินค้าต่างจังหวัดค้างคืน
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ปรับค่าจ้างประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนทดแทนประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงาน
มีตรวจสุขภาพประจำปี
มีตรวจความปลอดภัยในการทำงานประจำปี(ตามกฎกระทรวงกำหนด)
มีเวชภัณฑ์,เสื้อฟอร์ม,รองเท้าSafety,รองเท้าผ้าใบ,อุปกรณ์PEEที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานนั้น ๆ
มีพัฒนาบุคลากรบริษัทให้ได้รับความรู้โดยวิธีการอบรม,สัมมนา,กิจกรรมออกบูธ หรือดูงานตามกฎหมายกำหนด,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 07/05/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 16/07/2565
เข้าชม : 2 - 373 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัดหางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม