เลขที่ประกาศ : 170844

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Supervisor งานราชการ 1 บ.

ตำแหน่งงานว่างPurchasing Supervisor งานราชการ 1 บ.

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 บ.
สถานที่ : ราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี (เมืองราชบุรี)

อัตราค่าจ้าง NA

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำและกำหนดโครงสร้างอัตรากำลังและตำแหน่งงานรวมถึงโครงสร้างเงินเดือน
2.จัดทำและตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง Payroll
3.จัดทำและตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม,กท20,กท26,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5.ติดต่อหน่วยงานราชการ
6.แรงงานต่างด้าว
7.ตรวจสอบการดูแลการใช้แรงงานต่างด้าว/การรายงานตามกำหนดเวลา/การแจ้งเข้า-ยกเลิกการทำงาน
8.จัดทำรายงานประวัติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย และอื่นๆ
9.จัดทำรายงานเงินเดือนและค่าตอบแทน (โปรแกรมสำเร็จรูป Tiger soft)
10.สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้าง
11.จัดทำรายงานการนำส่งภาษี ภงด1,ภงด1ก,ภงด90/91
12.สรรหาพนักงานรายเดือน/รายวัน บางตำแหน่ง
13.ติดตามผลการประเมินทดลองงาน 119 วัน
14.ออกหนังสือเตือน หนังสือรับรอง หนังสือเลิกจ้างงาน
15.จัดทำแบบรายงาน คร.11
16.จัดทำรายงานการจ้างงานคนพิการ
17.จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
18.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมและขอนุมัติหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
19.จัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านธุรการ-สวัสดิการ
20.ควบคุมและดูแลความสะอาดภายในบริษัทตลอดจนการปฎิบัติงานของแม่บ้าน, รปภ.ให้มีประสิทธิภาพ
21.จัดทำรายการเบิก-จ่ายยูนิฟอร์ม,สรุปการชำระค่ายูนิฟอร์ม

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย/หญิง อายุ 34 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานพื้นฐาน มีประสบการณ์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 3 ปี ขึ้นไปในโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการโน้มน้าว ต่อรอง มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 6.สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (8.00-17.00 น.) **รับพิจารณาใบสมัครที่ทำงานแต่ละองค์กรเกิน 2 ปี**

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
-ชุดยูนิฟอร์ม 2ตัว
-เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ และพวงหรีด
-เบี้ยขยัน เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมติดดาว
-เมื่อทำงานครบ 1ปี ลาพักร้อน 6 วัน
-วันหยุดประจำปี 16 วัน
-สิทธิพิเศษในสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
-ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
-ของขวัญปีใหม่
-ร่วมงานทำบุญกินเลี้ยงปีใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ราชบุรี)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 16/11/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 16/12/2564
เข้าชม : 3 - 85 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

1 ตำแหน่งงานว่างPurchasing Supervisor


หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี