เลขที่ประกาศ : 165124

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 งานประจำ โครงสร้างบริษัท

ตำแหน่งงานว่างนักรังสีเทคนิค ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 งานประจำ โครงสร้างบริษัท

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท
สถานที่ : สมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)

เงินเดือน โครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
- จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการและขณะรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล
- ยึดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการตัดสินใจและปฏิบัติการทางงานรังสี
- ปฏิบัติตามมารถฐานการให้บริการขององค์กร
- สามารถใช้เครื่องมือทางงานรังสีวิทยาได้ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร* วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค * ผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านรังสี ตามหลักสูตร * มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ * สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นระเบียบ * มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี * หากมีประสบการณ์จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- สวัสดิการอาหารกลางวัน
- ประกันสังคม
- วันหยุดตามประเพณี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (รพ.พานาซี พระราม2)

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 29/07/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 03/09/2564
เข้าชม : 1 - 225 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดหางานสมุทรสาคร สมัครงานสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานสมุทรสาคร
สมุทรสาคร ฝึกงานสมุทรสาคร งานชั่วคราวสมุทรสาคร งานนอกเวลาสมุทรสาคร งานประจำสมุทรสาคร งานราชการสมุทรสาคร งานต่างประเทศสมุทรสาคร งานอื่นๆสมุทรสาคร