เลขที่ประกาศ : 160347

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน “ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษา / KS งานประจำ 20000-30000

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน “ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษา / KS งานประจำ 20000-30000

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20000-30000
สถานที่ : ภูเก็ต กะทู้ กะทู้

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000-30000

สวัสดิการ :
ผ้ายูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน, ประกันอุบัติเหตุ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส, ทัศนศึกษา, การอบรม สัมนาเพื่อพัฒนาตนเอง, กองทุนเพือการศึกษาต่อของบุคลากร

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชายหรือหญิง 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า อายุไม่เกิน 35 ปี 3. จบการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เปิดสอน 4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี 5. หากมีประสบการณ์ การสอนในรายวิชาฟิสิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 6. รักเด็ก รักอาชีพครู มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 7. กรณีผู้สนใจนับถือศาสนาอิสลาม เพศ หญิง *ต้องสามารถสวมใส่ชุดแต่งกายตามแบบ/ระเบียบที่โรงเรียนกำหนดได้

หมายเหตุ :
เอกสารประกอบการสมัครงาน (แนบไฟล์ PDF) - Resume ที่มีข้อมูล และรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมที่อยู่ - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที
- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

จังหวัด : ภูเก็ต (กะทู้)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 23/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 23/05/2564
เข้าชม : 6 - 81 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

1 ตำแหน่งงานว่างครูสอนว่ายน้ำ ระดับอนุบาล / KS
2 ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน “ฟิสิกส์” ระดับมัธยมศึกษา / KS
3 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / KP
4 ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอน “ภาษาไทย” ระดับมัธยมศึกษา / KS
5 ตำแหน่งงานว่างStem robotic and Math teacher
6 ตำแหน่งงานว่างCoding / Robotic Teacher - KIS


หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต รับสมัครพนักงานภูเก็ต
ภูเก็ต ฝึกงานภูเก็ต งานชั่วคราวภูเก็ต งานนอกเวลาภูเก็ต งานประจำภูเก็ต งานราชการภูเก็ต งานต่างประเทศภูเก็ต งานอื่นๆภูเก็ต