เลขที่ประกาศ : 159663

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!! งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!! งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษ
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.บ้านพักพนักงาน**
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์
15.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กับบริษัทฯ
16.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี 2. 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยา/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์หรือ บริหารธุรกิจ 3. 3.มีประสบการณ์ตรงในสายงานไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี และเคยทำงานกับบริษัท มหาชน (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. 4.มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office /Power Point /โปรแกรมสแกนนิ้วมือและโปรแกรมเงินเดือน 5. 5.มีความรู้ข้อบังคับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี 6. 6.มีความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล/ เรื่องการสรรหาว่าจ้าง/ค่าแรงเงินเดือน/ แรงงานสัมพันธ์และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 7. 7.มีบุคลิกภาพที่ดี กิริยามารยาทเหมาะสม และตรงต่อเวลา 8. 8.มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงานได้ดี 9. 9.มีความรับผิดชอบ เก็บความลับได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

หมายเหตุ :
มีประสบการณ์ตรงในสายงานไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี และเคยทำงานกับบริษัท มหาชน (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน
1.อาหารกลางวัน
2.ค่าน้ำมันรถ(บางตำแหน่ง)
3.ค่าเบี้ยขยัน
4.เงินปรับประจำปี
5.โบนัส
6.ประกันสังคม
7.เสื้อยูนิฟอร์ม
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9.ประกันชีวิต
10.ประกันสุขภาพ
11.ค่าโทรศัพท์
12.บ้านพักพนักงาน(บางตำแหน่ง)
13.อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 09/05/2564
เข้าชม : 2 - 51 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารงานทั่วไป ด่วน!!
2 ตำแหน่งงานว่างผจก.ส่วนบริการหลังการขายและจัดตั้งนิติบุคคล ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!


หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี