เลขที่ประกาศ : 159240

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ งานประจำ ตามโครงสร้างบริษ

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษ
สถานที่ : นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน 300-500 บาท
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
- อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง/เพศชาย อายุ30ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรบุคคลหรือสาขาอื่นๆๆที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า3ปี 4. มีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำและตัวอย่างที่ดี 5. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ 6. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัจสุจริต 7. สามารถแก้ปัญหาเฉพราะหน้าได้ 8. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงานอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

จังหวัด : นครพนม (เมืองนครพนม)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 03/04/2564
วัน/เวลา หมดอายุ: 03/05/2564
เข้าชม : 5 - 68 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานล้างรถ


หางานนครพนม สมัครงานนครพนม รับสมัครพนักงานนครพนม
นครพนม ฝึกงานนครพนม งานชั่วคราวนครพนม งานนอกเวลานครพนม งานประจำนครพนม งานราชการนครพนม งานต่างประเทศนครพนม งานอื่นๆนครพนม