เลขที่ประกาศ : 149235

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำโครงการ งานประจำ ตามประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำโครงการ งานประจำ ตามประสบการณ์

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 6 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สถานที่ : นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด

อัตรา : 6

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สวัสดิการ :
1. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดฟอร์มพนักงาน
4. โบนัสประจำปี
5. โบนัสหน่วยงาน
6. ค่าทัตกรรม
7. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
8. เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
10. ประกันชีวิตหมู่
11. ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (ตามความจำเป็น)
12. ตรวจสุขภาพประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป สาขาสถาปัตย์หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านงานเขียบแบบ AutoCAD งานโครงสร้างและสถาปัตย์ตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป 4. สามารถปฎิบัติงานทั้ง site กทม และต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประจำหน่วยงานต่างๆ ของทางบริษัทฯ

จังหวัด : นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 20/11/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 20/12/2563
เข้าชม : 8 - 75 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำโครงการ


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี