เลขที่ประกาศ : 144038

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการขาย ด่วนมาก!! งานประจำ ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการขาย ด่วนมาก!! งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.บ้านพักพนักงาน**
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์
15.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กับบริษัทฯ
16.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี 2. จบการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ/การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office เป็นอย่างดี 4. มีบุคลิกภาพที่ดี กิริยามารยาทเหมาะสม มีความเข้าใจงานธุรการ การติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 5. มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี 6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/09/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 09/10/2563
เข้าชม : 8 - 61 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการขาย ด่วนมาก!!


หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี