เลขที่ประกาศ : 143815

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานจัดหาแปลงไม้ งานประจำ ตามโครงสร้างองค์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานจัดหาแปลงไม้ งานประจำ ตามโครงสร้างองค์

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์
สถานที่ : สงขลา

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

สวัสดิการ :
ประกันสังคม,รถรับ-ส่ง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ยูนิฟอร์ม,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาเกี่ยวข้อง 3. เคยทำงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีเทคนิคการพูดหว่านล้อม 6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี 7. มีความอดทน อดกลั้น 8. มีทัศนคติที่ดี

หมายเหตุ :
หลักฐานการสมัครงาน
• สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา
• สำนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาใบขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

จังหวัด : สงขลา

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 05/09/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 05/10/2563
เข้าชม : 7 - 129 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนงานจัดหาแปลงไม้
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ
3 ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก