เลขที่ประกาศ : 117010

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ งานราชการ 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ งานราชการ 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ คันธุลี

บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส์ มีภารกิจในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยจะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐาน และสร้างความยั่งยืนในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ โดยจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึง การคำนึงถึงดุลยภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยภาพรวม ดังนั้นบริษัทฯจึงกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ผังองค์กร(Organization Chart)ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และดัชนีชี้วัดผลงาน หรือความสำเร็จ (Key Performance Indicator) อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทุกประการปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป อันได้แก่
1. บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด (ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน) (PTT KTL)
2. ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ (ธุรกิจร้านของฝาก อาหารเพื่อสุขภาพ) ปัจจุบัน มี 3 สาขา อันได้แก่
3.1 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาสำนักงานใหญ่ (BMN KTL)
3.2 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี (BMN BHS)
3.3 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาโครงการ UP2U ในลึก (BMN UP2U)
3. บริษัท จิยางกูรวาณิชย์ จำกัด (ธุรกิจร้าน Café Amazon) ปัจจุบันมี 3 สาขา อันได้แก่
2.1 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขาสำนักงานใหญ่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ KTL)
2.2 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขา0001โครงการ UP2U ในลึก อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ UP2U)
2.3 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขา0002โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ BHS)
4. บริษัท จิยางกูรมหาชัยเจริญนวกิจ จำกัด (ธุรกิจร้านใส่นมสุราษฎร์ธานี) (SN SRT)
5. บริษัท พิทยจิตรุ่งทวีทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาไชยา) (PT CHY)
6. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์พันล้าน (ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven) (7-Eleven KTL)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร
- จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา
- จัดทำค่าตอนแทนด้านสวัสดิการ โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน

สวัสดิการ :
ชุดฟอร์ม
ประกันสังคม
KPI (โบนัส)
ค่าทำงานในวันหยุด
เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง
ค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ - ค่าอาหาร
ห้องพักพนักงาน(สำนักงานใหญ่) *สวัสดิการขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสม*

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 📌 เพศ ชาย /หญิง 2. 📌 อายุ 25-35 ปี🔞 3. 📌มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป 4. 📌มีความรู้ความสามารถด้าน ภาษี ภงด1 ภงด1.ก 5. 📌มีความคล่องตัวเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6. 📌มีความรู้ด้านกฎหมาย แรงงาน ภาษี ประกันสังคม การทำงานค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ 7. 📌มีทัศนคติเชิงบวก แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 8. 📌 มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในงานได้ พิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าน้ำมันรถให้ครับ) 9. 📌 สามารถทำงานใต้สภาวะความกดดันได้ดี ความกดดันเรื่องงานอย่างเดียวนะครับ 10. 📌สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ระดับดีมาก โปรแกรมเปย์โรลบิสิเนทพลัส ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่ ปตท.คันธุลี อ.ท่าชนะ

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 02/12/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 02/01/2563
เข้าชม : 1 - 975 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัดหางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี