เลขที่ประกาศ : 115762

ตำแหน่งงานว่างTECHNICIAN ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง งานประจำ 10000-12000

ตำแหน่งงานว่างTECHNICIAN ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง งานประจำ 10000-12000

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 10000-12000
สถานที่ : ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวออร์แกนิคส่งออก

TECHNICIAN ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง

-ดูแลควบคุมและรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย
-ช่างซ่อมบำรุงต้องแต่งกายตามกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ทางบริษัทได้กำหนดเอาไว้
-ตรวจสอบการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้ลงแบบบันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรทุกครั้ง
-ประสานงานกับแผนกผลิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนงานซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง
-ติดตั้งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
-ขยะที่เกิดจากการซ่อมบำรุงต้องได้รับการทิ้งโดยเฉพาะ ไม่ปนกับขยะที่เกิดจากการผลิตในไลน์การผลิต
-ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรได้หรืออัตราค่าบริการและอะไหล่มีมูลค่าสูงเกินไป ให้แจ้ง ผจก.โรงงาน เพื่อดำเนินการเสนอขออนุมัติการเปลี่ยน/ขาย/ซื้อใหม่ เครื่องจักรนั้นต่อไป
-กรณีการซ่อมบำรุงจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือช่าง ก่อนและหลังเข้าไลน์ และต้องมีการบันทึกการทำความสะอาดหลังซ่อมเสร็จทุกครั้ง
-ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
-ห้ามช่างออกนอกโรงงานก่อนได้รับอนุญาตจาก ผจก.
-หากพนักงานในไลน์ผลิตขาดคน แผนกช่างต้องเข้าทำหน้าที่แทนได้ทุกส่วน
-อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10000-12000

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ชุดฟอร์ม พนักงาน
- ปรับเงินเดือนขึ้น วัดผลการทำการจาก KPI

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างกลโรงงาน 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างหน้อย 1 ปี 4. สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกี่ยวกับเครื่องจักรได้ดี 5. สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 7. สามารถอ่านเขียน แบบ ได้ 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Microsoft office 9. สามารถเข้ากะได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 10. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดดันได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด ในโครงการเอกสินแฟคทอรี่ รังสิตคลอง 11 ธัญบุรี

จังหวัด : ปทุมธานี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 27/11/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 01/10/2564
เข้าชม : 1 - 1202 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างSales Admin & Coordinator
2 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายผลิต(PRODUCTION SUPERVISOR)
4 ตำแหน่งงานว่างTECHNICIAN ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง
5 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/เจ้าหน้าที่ออกบูท
6 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานฝ่ายผลิต
8 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฎิบัติการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
9 ตำแหน่งงานว่างนักกายภาพบำบัด
10 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า
11 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี
12 ตำแหน่งงานว่างQC/QA Supervisor
13 ตำแหน่งงานว่างวิศวกร แผนกนึ่ง
14 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้า Checkers
15 ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน
16 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Production
17 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
18 ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานไลน์การผลิต
19 ตำแหน่งงานว่างวิศวกร เครื่องกล


หางานปทุมธานี สมัครงานปทุมธานี รับสมัครพนักงานปทุมธานี
ปทุมธานี ฝึกงานปทุมธานี งานชั่วคราวปทุมธานี งานนอกเวลาปทุมธานี งานประจำปทุมธานี งานราชการปทุมธานี งานต่างประเทศปทุมธานี งานอื่นๆปทุมธานี