เลขที่ประกาศ : 106774

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานประจำสาขากรุงเทพและต่างจังหวัด ( Student Intern ) ฝึกงาน ตามตกลง

ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานประจำสาขากรุงเทพและต่างจังหวัด ( Student Intern ) ฝึกงาน ตามตกลง

ประเภท : ฝึกงาน
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

อีปิค คอมพิวเตอร์ (EPIC) ดำเนินธุรกิจ ผลิตและ จำหน่ายเครื่องจักร รวมถึงวัสดุที่ใช้ในงานผลิตป้ายโฆษณาทุกประเภทแบบครบวงจร งานตกแต่งภายใน งานสร้างต้นแบบสามมิติ รายใหญ่ของประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งผลให้มีสินค้าและบริการใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล

นักศึกษาฝึกงานประจำสาขากรุงเทพและต่างจังหวัด ( Student Intern )

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย ช่างเทคนิค พาณิชยกรรม และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ

โดยมีสถานที่เข้าฝึกกงานได้ดังต่อไปนี้
สำนักงานใหญ่ที่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา ในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา(อำเภอหาดใหญ่)

อัตรา : สถาบันละไม่เกิน 2 คน

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 16 วัน วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือพักร้อน ชุดเครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 4 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) และไม่จำกัดสาขาวิชา 2. จะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรภาคบังคับของสถาบันการศึกษา และมีผลต่อการจบของนักศึกษาเท่านั้น 3. มีีความตั้งใจจริงในการฝึกประสปการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการทำงานของตนในอนาคต 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

หมายเหตุ :
รถเมล์สายที่ผ่าน – 24, 26, 34, 39, 59, 63, 104, 107, 126, 129, 177, 178, 185, 188, 503, 524, 528, 543, 545

สถานที่ปฏิบัติงาน :
2022/43-46 ซอยพหลโยธิน 34/1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 11/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 15/10/2564
เข้าชม : 4 - 946 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ประจำสาขาพิษณุโลก
3 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาหาดใหญ่
4 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน!
5 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาพิษณุโลก
6 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์ประจำสาขาพิษณุโลก ( Electronic Technician )
7 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ประจำสาขาหาดใหญ่
8 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
9 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ประจำสาขาขอนแก่น
10 ตำแหน่งงานว่างนิติกร/ที่ปรึกษา/ทนายความ
11 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาขอนแก่น
12 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ ประจำสาขาอุบลราชธานี
13 ตำแหน่งงานว่างนักศึกษาฝึกงานประจำสาขากรุงเทพและต่างจังหวัด ( Student Intern )
14 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์ประจำสาขาหาดใหญ่ ( Electronic Technician )
15 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ( Electronic Technician )
16 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำคลังสินค้าประจำสาขานวมินทร์ ( Warehouse Staff Nawamin Branch )
17 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์ประจำสาขาอุบลราชธานี ( Electronic Technician )
18 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเลคทรอนิกส์ประจำสาขาขอนแก่น ( Electronic Technician )
19 ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งเอกสาร ( Messenger )
20 ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ , พนักงานขับรถบรรทุก
21 ตำแหน่งงานว่างช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Technician )
22 ตำแหน่งงานว่างวิศวกรอิเลคทรอนิกส์ ( Electronic Engineer )
23 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศภาษาจีน ( Chinese Coordinator )
24 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน ( Accountant )
25 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Staff )
26 ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการประจำสาขานวมินทร์ ( Administrator Nawamin Branch )
27 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ ( Administrator )


หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา