สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี Ø
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 161742

ตำแหน่งงานว่างคีย์ข้อมูล

ตำแหน่งงานว่างคีย์ข้อมูล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
คีย์ข้อมูล เอกสาร สต๊อครายการต่างๆที่กำหนดให้
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145744

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบรรจุสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 325 รายวัน

งานประจำ : 325 รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
บรรจุถุงมือใส่กล่อง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 145746

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถอดถุงมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานถอดถุงมือ

งานประจำ : เงินเดือน 325 รายวัน

งานประจำ : 325 รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ถอดถุงมือ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154977

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเป่าถุงมือ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเป่าถุงมือ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
เป่าถุงมือที่ผลิตออกมาสังเกตุว่าถุงมือรั่ว,ขาด,สกปรกหรือไม่
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155135

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
คีย์ข้อมมูล เอกสารต่างๆ ดูแลจัดการสินค้าที่เป็นสตอค
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152649

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
1.สรรหาและว่าจ้างพนักงานตามตำแหน่งงานที่ว่าง
2. จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง, ทะเบียนและแฟ้มประวัติพนักงาน, ประเมินผลงาน
3. ตรวจเช็ค-สรุปเวลาทำงานพนักงาน
4. ดูแลสวัสดิการพนักงานและงานแรงสัมพันธ์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับัญชา
6. ดูแลรับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าว VISA,WORK PREMITและอื่นๆให้ถูกต้องกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์
7. จัดทำ MOU ในการจัดสรรหาแรงงานเข้ามาทำงาน ตรวจรับแรงงานต่างด้าว จัดหาที่พักให้กับแรงงานต่างด้าว เช็ควันกำหนดครบรอบที่ไปรายงานตัว
8. รับผิดชอบงานจัดสรรว่าจ้าง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151910

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 17,500 บาท (ตามโครงสร้

งานประจำ : 17,500 บาท (ตามโครงสร้ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง
1.บริหารจัดการควบคุมคลังสินค้าและจัดเตรียมสินค้า
2.ควบคุมด้านการเบิก-จ่าย ให้ทันต่อเวลา และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง
3.ดูแลควบคุมสินค้าคงคลังและดูแลการสั่งซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ
4.กำกับดูแลพนักงานในส่วนงานคลังสินค้า
5.ควบคุมสต๊อคสินค้าในคลังสินค้าให้ถูกต้อง
6.รับผิดชอบสต็อกทำรับและเบิก-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง
7.ประสานงาน ติดต่อกับพนักงานขนส่ง ปัญหาในการส่งสินค้า
8.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 142113

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
เขียนใบฉลากสินค้าออก
ขนย้ายสินค้า
รับสินค้าเข้า อื่นๆ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141891

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม ( นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม ( นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000 +ค่าเสื่อมรถ

งานประจำ : 10,000-18,000 +ค่าเสื่อมรถ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
มีใจรักการขาย งานบริการ
วางแผนงานการขายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (บริษัทจ่ายค่าเสื่อมรถ 5,000 บาท / เดือน )
ประจำพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
จบการศึกษา ปวส , ป.ตรี ไม่ระบุสาขา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 141820

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม จ.ตรัง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม จ.ตรัง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-18,000 +ค่าเสื่อมรถ

งานประจำ : 10,000-18,000 +ค่าเสื่อมรถ สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
มีใจรักการขาย งานบริการ
วางแผนงานการขายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (บริษัทจ่ายค่าเสื่อมรถ 5,000 บาท / เดือน )
ประจำพื้นที่ zone 1 ชุมพร , สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , พัทลุง
ประจำพื้นที่ zone 2 ระนอง , พังงา , กระบี่ , ภูเก็ต , ตรัง ,สตูล
จบการศึกษา ปวส , ป.ตรี ไม่ระบุสาขา
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135381

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน

งานประจำ : รายวัน สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ขึ้น-เคลื่อนย้านสินค้า รับผิดชอบงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และทำตามคำสั่งหัวหน้างาน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 23/04/2563

เลขที่ประกาศ : 132117

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาลาดพร้าว 84 และ สุขาภิบาล 3

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รับรถ สาขาลาดพร้าว 84 และ สุขาภิบาล 3

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท

งานประจำ : 18,000 - 25,000 บาท สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งกง
- ลงพื้นที่พบปะลูกค้า
- สร้างฐานลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า
- แนะนำและนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- วางแผนกลยุทธ์ในการขายร่วมกับหัวหน้างาน
- ประสานงานด้านเอกสารกับสำนักงานใหญ่และหัวหน้างาน
- รายงานความคืบหน้าด้านการขายต่อหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 02/03/2563
เลขที่ประกาศ : 131140

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ทำอาหาร ทำความสะอาดบ้าน
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 22/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127895

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 320 บาท

งานประจำ : รายวัน 320 บาท สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
- ตรวจเช็คร่างกายพนักงานเข้า-ออก
- คีย์ข้อมูล จัดเตรียมเอกสารของโรงงาน
- รับผิดชอบงานที่หัวหน้าสั่ง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/02/2563

เลขที่ประกาศ : 127899

ตำแหน่งงานว่างด่วน!หัวหน้าแผนกแพคกิ้ง

ตำแหน่งงานว่างด่วน!หัวหน้าแผนกแพคกิ้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทุ่งรัง
ควบคุมการทำงานของฝ่ายแพคสินค้า ตรวจสอบออเดอร์การแพคสินค้า ติดต่่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 01/02/2563

เลขที่ประกาศ : 126529

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภาคสนาม

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-25,000

งานประจำ : 12,000-25,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
- นำเสนอสินค้าของทางบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้า ในกลุ่มเป้าหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126535

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
- พนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126534

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
-พนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563
เลขที่ประกาศ : 126530

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-25,000

งานประจำ : 12,000-25,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
- นำเสนอสินค้าของทางบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126537

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่
- พนักงานฝ่ายผลิต ( หลังคาเมทัลชีท )
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาเสพติด
หางานสุราษฎร์ธานี รับสมัครงานสุราษฎร์ธานี : 21/01/2563

หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี
หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี