สมุทรปราการ พระประแดง หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ พระประแดง หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมุทรปราการ พระประแดง หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สมุทรปราการ พระประแดง หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 162462

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักร

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1. ควบคุมเครื่องจักรที่สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์และหาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. บำรุงรักษาตรวจเช็กเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162463

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CNC (CNC Technician)

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค CNC (CNC Technician)

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1. ควบคุมเครื่องจักรที่สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์
2. วิเคราะห์และหาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3. บำรุงรักษาตรวจเช็กเครื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162464

ตำแหน่งงานว่างTelesales

ตำแหน่งงานว่างTelesales

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1. หารายชื่อและติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอสินค้า/บริการของบริษัทฯ
2. ติดตามลูกค้าเก่าทางโทรศัพท์นำเสนอสินค้า/บริการของบริษัทฯ
3. ทำนัดให้เซลล์ทางโทรศัพท์
4. ทำรายงานส
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162465

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1.หารายชื่อและติดต่อลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอสินค้า/บริการของบริษัทฯ
2.ติดตามลูกค้าเก่าทางโทรศัพท์นำเสนอสินค้า/บริการของบริษัทฯ
3.ทำนัดให้เซลล์ทางโทรศัพท์
4.ทำรายงานสร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162467

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องอิงค์เจ็ท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องอิงค์เจ็ท

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1.ควบคุมเครื่องพิมพ์Inkjet
2.ควบคุมเครื่องจักรแกะสลักขนาดเล็ก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162468

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1. ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอนการผลิต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 162469

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1.ประสานงานด้านการขาย ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่
2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน
3.ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ
4.ทำใบส่งสินค้า
5.ประสานงานกับฝ่าย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162470

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคุมเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 13000

งานประจำ : 12000 - 13000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1.ควบคุมเครื่องจักรที่สั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์
2.ควบคุมเครื่องจักรแกะสลักขนาดเล็ก
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 162806

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13,000 - 15,000

งานประจำ : 13,000 - 15,000 สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงกลาง
1. ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาและปลอดภัย
2. จัดเก็บ / รับเอกสาร / ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
3. ดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกวัน
4. สามารถขับขี่ได้ทั้ง
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 163369

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 18,000

งานประจำ : 14,000 - 18,000 สมุทรปราการ พระประแดง
1.วางแผนฝึกอบรม จัดและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรม
2.ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรม และการประสานงานวิทยากรภายนอก การจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอก
3.ดูแลงา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123116

ตำแหน่งงานว่างช่างมอเตอร์ไซต์ประจำ ร้านเช่าและซ่อมแฟตบอยส์

ตำแหน่งงานว่างช่างมอเตอร์ไซต์ประจำ ร้านเช่าและซ่อมแฟตบอยส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
วางแผนการผลิตโรงงานปั่นด้ายและตรวจสอบควบคุมกำลังพล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135763

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหน่วยบำรุงรักษา (แอร์ ไฟฟ้า ปั้มลม)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการหน่วยบำรุงรักษา (แอร์ ไฟฟ้า ปั้มลม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
ดูแลควบคุม ไฟฟ้า แอร์ ปั้มลม โรงงานทั้งระบบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 2 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121337

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิตทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างฝ่ายผลิตทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ + OT +++

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ + OT +++ สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
- รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบ
- ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134011

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

ตำแหน่งงานว่างเสมียน

งานประจำ : เงินเดือน 10,500 ขึ้นไป

งานประจำ : 10,500 ขึ้นไป สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
จัดการงานด้านเอกสารทั่วไป คีร์ข้อมูล เก็บข้อมูลในฝ่ายผลิต
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161502

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระประแดง
เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาตรวจสอบสั่งซื้ออะใหล่เครื่องจักรดูแลงานด้านเอกสารงานบำรุงรักษา
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161656

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านสำนักงาน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้านสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ++

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ++ สมุทรปราการ พระประแดง
ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงานและงานแม่บ้านทั่วไป
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121323

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทอผ้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทอผ้า

งานประจำ : เงินเดือน 325 บาทขึ้นไปหรือต

งานประจำ : 325 บาทขึ้นไปหรือต สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
คุมเครื่องทอผ้าดิบ
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121326

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ Programmer (part time)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ Programmer (part time)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
ดูแลติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121329

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเล็คทรอนิกส์

ตำแหน่งงานว่างช่างอิเล็คทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
งานซ่อมแผงวงจร เครื่องจักร
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121330

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Roof )

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ (Solar Roof )

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 12,000 + ค่าตอบแทนอ

งานประจำ : 11,000 - 12,000 + ค่าตอบแทนอ สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
ช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Roof )
1.ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา โรงงาน อาคาร บ้าน
2.เดินระบบท่อร้อยสายไฟ
3.อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 วันที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ