jobin4.com มุกดาหาร หางานมุกดาหาร สมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มุกดาหาร หางานมุกดาหาร รับสมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com มุกดาหาร หางานมุกดาหาร สมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ มุกดาหาร หางานมุกดาหาร รับสมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด มุกดาหาร Ø
หางานมุกดาหาร สมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงานมุกดาหาร

เลขที่ประกาศ : 021611

งานประจำ 305 บาท/วัน

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

จัดสินค้าให้กับลูกค้า/ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในคลังสินค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021614

งานประจำ 9,000

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

พนักงานขาย

พนักงานขาย

ดำเนินการขายสินค้า จัดเรียงสินค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021615

งานประจำ 12,000 บาทขึ้นไป

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ขายวัสดุหลัก

เจ้าหน้าที่ขายวัสดุหลัก

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/ ออกพบลูกค้า /ดูแลรับผิดชอบการขายสินค้าวัสดุหลัก
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021616

งานประจำ 10,000

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ LPS

เจ้าหน้าที่ LPS

ดูแล/ ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย/ ตรวจสอบและป้องกันการสูญเสียภายในร้านทั้งระบบ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021617

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

บริหารจัดการ/ ควบคุมระบบการจัดส่งสินค้าทั้งระบบ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021619

งานประจำ 12,000

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบโครงสร้างหลังคา / ประเมินราคาประสานงานกับลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021620

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริหารการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021623

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกฟิตติ้ง เครื่องครัว

หัวหน้าแผนกฟิตติ้ง เครื่องครัว

บริหารจัดการ / ดูแลงานขายทั้งระบบของแผนกฟิตติ้ง ห้องครัว เฟอร์นิเจอร์
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021612

งานประจำ ่ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ขับรถจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021613

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

รถร่วมบริการส่งสินค้า

รถร่วมบริการส่งสินค้า

งานส่งสินค้า วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021618

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

ตรวจสอบระบบขั้นตอนการทำงาน , สุ่มตรวจนับสินค้า , รายงานผลการตรวจสอบ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021621

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดูแล บริหารการขายของแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021622

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกขายสี เคมี

หัวหน้าแผนกขายสี เคมี

บริหารจัดการยอดขายแผนกขายสี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด/ ดูแลพื้นที่ขาย และพนักงานขาย
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021624

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก

ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการขายสินค้า ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021626

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

ผู้จัดการสาขา HOME ONE

ผู้จัดการสาขา HOME ONE

บริหารจัดการ ดูแลควบคุมการดำเนินงานทั้งระบบ
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021625

งานประจำ ตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ

หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ

ดูแลระบบงานสรรหา , งาน Time attendance ,งานเงินเดือน ,งานติดต่อหน่วยงานภาครัฐ , งานธุรการ , งานอาคารสถานที่ , งานซ่อมบำรุงอาคารและเครื่องมือเครื่องจักร
หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 026420

งานประจำ 25,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง

เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี(กลุ่มประตู หน้าต่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาอุบลราชธานี(กลุ่มประตู หน้าต่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า)

1. ประสานงานกับ Supplier เพื่อตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้าน
2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อผ่านระบบ รวมทั้งทำหน้าที่ตั้งหนี้สินค้าที่ซื้อเข้ามา
3. ประสานงานการรับสินค้าจาก Supplier เข้าร้าน
4. ดำเนินการทำเรื่องเคลมสินค้า
5. ประสานงานร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ายขาย, ผลักดันสินค้าและจัดโปรโมชั่น

หางาน สมัครงาน : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022820

งานประจำ ตามตกลง

จนท.ไอที

จนท.ไอที

- ติดตั้ง/แก้ไขโปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงาน / และให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมแก่ user
- Configuration Network System and Server
- ถ้ามีประสบการณ์ระบบ REP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022821

งานประจำ ตามตกลง

จป. วิชาชีพ

จป. วิชาชีพ

ดูแลระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022823

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

ทำบัญชีและปิดงบภาษีอากร
หางาน สมัครงาน : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานมุกดาหาร สมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงานมุกดาหาร
มุกดาหาร ฝึกงานมุกดาหาร งานชั่วคราวมุกดาหาร งานนอกเวลามุกดาหาร งานประจำมุกดาหาร งานราชการมุกดาหาร งานต่างประเทศมุกดาหาร งานอื่นๆมุกดาหาร
หางานมุกดาหาร สมัครงานมุกดาหาร รับสมัครพนักงานมุกดาหาร
มุกดาหาร ฝึกงานมุกดาหาร งานชั่วคราวมุกดาหาร งานนอกเวลามุกดาหาร งานประจำมุกดาหาร งานราชการมุกดาหาร งานต่างประเทศมุกดาหาร งานอื่นๆมุกดาหาร