งานประจำหางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานประจำ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานประจำหางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานประจำ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 002079

เจ้าหน้าที่การตลาด(ด่วน)

เจ้าหน้าที่การตลาด(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 (สามารถต่อรองได้)

กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด online and offline กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด
1. ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด
2. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. ทำงานร่วมกับแผนกธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำสินค้า
4. ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
5. บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6. ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005384

Programmer and Programmer Analyst ด่วน !!

Programmer and Programmer Analyst ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท

กรุงเทพมหานคร
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005385

Programmer ด่วน !!

Programmer ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท

กรุงเทพมหานคร
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 025569

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล(ด่วน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริหารทรัพยากรบุคคล(ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000+++

กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1.ดูแลเรื่องการการจัดการบุคคล กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน สวัสดิการของพนักงาน
2. ดูแลงานเอกสาร เงินเดือน ประกันสังคม OT Incentive และอื่นๆ
3. บริหารและควบคุมตุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัท
4.สรรหา คัดเลือกเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
5.อบรมพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
6. ทำสัญญาว่าจ้าง ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ งานแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความมีระเบียบ
7.จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนพนักงาน จัดทำKPI การประเมินผล และการสอบวัดผลต่างๆ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005698

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถ

กรุงเทพมหานคร
เตรียมข้อมูล คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงาน อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005699

Sales Engineer

Sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน negotiable(salary+commission)

กรุงเทพมหานคร
Technical/Engineering sales ขายอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุไฟฟ้า เครื่องวัดอีเลคทรอนิคส์ sensorต่างๆ และอุปกรณ์ควบคุม สำหรับอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ, ห้องปฏิบัติการ,และการวิจัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005683

เจ้าหน้าที่การตลาด(FULL/PART TIME)

เจ้าหน้าที่การตลาด(FULL/PART TIME)

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามความสามารถ

กรุงเทพมหานคร
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับบริษัท คิดPromotion เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งขันทางการตลาดเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005688

พนักงานขาย

พนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน negotiable(salary+commission

กรุงเทพมหานคร
นำเสนอข้อมูล และเสนอขายสินค้า อุตสาหกรรม ผ่านระบบสื่อสารแบบอีเลคทรอนิคส์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005695

Web master/designer(Full/part time/project)

Web master/designer(Full/part time/project)

งานประจำ : เงินเดือน negotiable

กรุงเทพมหานคร
Project :
ออกแบบเว็บไซต์
ทำเว็บไซต์ ของบริษัท
สร้าง เว็บไซด์หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005696

Electronic Design Engineer-full/part time

Electronic Design Engineer-full/part time

งานประจำ : เงินเดือน negotiable

กรุงเทพมหานคร
-ออกแบบวงจร analog, digital,MCU, GPS, Test, แปล(technical translation)
-full time- or part time

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005697

พนักงานขาย (Telesales)

พนักงานขาย (Telesales)

งานประจำ : เงินเดือน negotiable(basic salary+commission)

กรุงเทพมหานคร
นำเสนอข้อมูล และเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรม ผ่านระบบสื่อสารแบบอีเลคทรอนิคส์ต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005674

Sales-dealer

Sales-dealer

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

กรุงเทพมหานคร
ออกพบตัวแทนจำหน่ายตามแผนที่กำหนด นำเสนอและสนับสนุนการขายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ดูแลประสานงาน ให้กับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ดูแลยอดขาย ขยายฐานการตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มลูกค้าเก่า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005676

ธุรการ IT (1)

ธุรการ IT (1)

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 12,000

กรุงเทพมหานคร
Upload ข้อมูลขึ้น Website
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 005682

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร
ทำความสะอาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 032114

SEO EXPERT (full or part time)

SEO EXPERT (full or part time)

งานประจำ : เงินเดือน 10000-50000

กรุงเทพมหานคร
promote website on google
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022466

เเคชเชียร์

เเคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
-คิดเงิน ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน /ช่วยรับออเดอร์ลูกค้า/รับโทรศัพท์
-งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (บิลเงินสด/เอกสารเบิกเงินสดย่อย)
-สรุปยอดขายเเต่ละวัน
-งานเอกสารเเคชเชียร์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021394

Supervisor ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต

Supervisor ประจำสาขาสนามบินภูเก็ต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน
- Training พนักงานเข้าใหม่ มาตรฐานการทำงาน การบริการลูกค้า
- จัดตารางทำงาน วันหยุด วันพัก
- ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
- ปรับปรุง แก้ไข ระบบการทำงานให้ดีขึ้น
- บริการลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021392

พนักงานเสิร์ฟ ประจำสาขา จังซีลอน(ภูเก็ต) ด่วนมาก!!!!

พนักงานเสิร์ฟ ประจำสาขา จังซีลอน(ภูเก็ต) ด่วนมาก!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- รับออเดอร์ , เสิร์ฟอาหาร
- เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ
- บริการลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021397

พนักงานเสิร์ฟสาขาสยามด่วน!!!! (Full Time และ Part Time)

พนักงานเสิร์ฟสาขาสยามด่วน!!!! (Full Time และ Part Time)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
- รับออเดอร์
- เสิร์ฟอาหาร
- เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021222

Accounting Manager ด่วนที่สุด!!!!!

Accounting Manager ด่วนที่สุด!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
ปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งระบบ
วิเคราะห์งบและปิดงบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ