งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ งานนอกเวลา สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164233 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111192

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างวิสัญญีพยาบาล(รพ.จุฬารัตน์ 9ด่วนมาก Full-time และ Part-time) จุฬารัตน์ระยอง,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
- ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึก
- เยี่ยมประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก
- ดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแผนการดูแลของวิสัญญีแพทย์

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 139943

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing Manager(online)

ตำแหน่งงานว่างAssistant Marketing Manager(online)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ตามตกลง

งานนอกเวลา : ตามตกลง สมุทรปราการ
ดูแลบริหารจัดการยอดขายช่องทาง Online
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 10/07/2563

เลขที่ประกาศ : 138293

ตำแหน่งงานว่างช่างดูแลเครื่องเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

ตำแหน่งงานว่างช่างดูแลเครื่องเครื่องผลิตหน้ากากอนามัย

งานนอกเวลา : เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

งานนอกเวลา : 25,000 – 35,000 บาท สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
ดูแลและบำรุงรักษา ระบบเครื่องผลิตหน้ากาก และระบบท่อส่งลม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
2. แก้ไขปัญหาการขัดข้องระหว่างการผลิต
3. ดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าของโรงงาน
4. ดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน
5. รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน
7. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 16/06/2563

เลขที่ประกาศ : 135810

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

งานนอกเวลา : เงินเดือน -

งานนอกเวลา : - สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
Part-time


หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 09/05/2563

เลขที่ประกาศ : 101209

ตำแหน่งงานว่างService Engineer (วิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างService Engineer (วิศวกร)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.ออกแบบและประกอบวงจรสำหรับงานควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม
2.สนับสนุนงานติดตั้งนอกสถานที่
3.ออกแบบด้าน Mechanic เพื่อสั่งผลิต
4.ดูแลรับผิดชอบงาน R&D
5.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี IoT
6.เขียนโปรแกรมควบคุมด้วย PLC หรือ C++

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101202

ตำแหน่งงานว่างSoftware Development Team (SA, Developer)

ตำแหน่งงานว่างSoftware Development Team (SA, Developer)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.วิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2.ประสานงานกับ Project Team และพัฒนาโครงการให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
3.พัฒนา Software ด้วย JAVA , Spring, Hibernate,SQL, VB.net,C# .net
4.สามารถ Configuration Apache, MySQL,MS SQL, Ubuntu
5.สามารถเขียนโปรแกรมอ่านเขียนข้อมูลด้วย protocal สำหรับอุตสาหกรรม และ IoT
6.ทดสอบระบบให้สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ
7.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งมอบระบบงาน
8.Cloud Software Development (SaaS)
9.Mobile Software Development (Barcode Sc
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562
เลขที่ประกาศ : 101203

ตำแหน่งงานว่างMachanical Engineer (วิศวกร)

ตำแหน่งงานว่างMachanical Engineer (วิศวกร)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1.Operate และซ่อมเครื่อง CNC
2.ออกแบบเครื่อง CNC
3.เขียนแบบเครื่องกล 2D,3D AutoCad,SolidWork

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101207

ตำแหน่งงานว่างAdmin & Accounting (ธุรการการบัญชี ปวช. , ปวส.)

ตำแหน่งงานว่างAdmin & Accounting (ธุรการการบัญชี ปวช. , ปวส.)

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000 บ.

งานนอกเวลา : 12,000 บ. สมุทรปราการ
1. งานธุรการทั่วไป
2. ออกเอกสารทางการบัญชี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ทำบันทึกรายการบัญชี
3. สรุปยอดบัญชีและรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
4. ออกใบสำคัญรับ สำคัญจ่าย
5. ติดต่อลูกค้า วางบิล เก็บเช็ค
6. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
7. คำนวณเวลาทำงานพนักงาน และ OT
8. ติดต่อนัดหมายลูกค้าและทีมงาน

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101201

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

ตำแหน่งงานว่างTester และ IT Support

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ออกแบบ Test Case เพื่อทดสอบระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า
2. ทดสอบระบบและรายงานผลการทดสอบระบบตามเงื่อนไขในเอกสาร Test Case
3. ทำ Automation Test สำหรับ Web Application และ ​Mobile Application
4. จัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งาน
5. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามผลการใช้งานระบบ
6. ร่วมเป็นทีมงาน Support ใน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ

หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

เลขที่ประกาศ : 101204

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

ตำแหน่งงานว่างTechnician (ช่างเทคนิค ปวช. , ปวส.)

งานนอกเวลา : เงินเดือน ต่อรองและพิจารณา

งานนอกเวลา : ต่อรองและพิจารณา สมุทรปราการ
1. ประกอบวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประกอบและติดตั้งตู้ control
3. ติดตั้งระบบนอกสถานที ตาม site งานลูกค้า (โรงงานอุตสาหกรรม)
4. ติดตามผลการใช้งานระบบและให้คำแนะนำการใช้งานระบบกับลูกค้า
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 17/09/2562

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ