กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5665 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109201

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ทำความสะอาดห้องเรียนตามอาคารเรียน
- จัดอาหารกลางวัน อาหารว่างให้เด็กนักเรียน
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109688

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วน!

งานประจำ : เงินเดือน 23,000+

งานประจำ : 23,000+ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมนำเเข้าสินค้าจนจบสิ้นกระบวนการ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้การรับรองลูกค้า , Supplier
จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109202

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

ตำแหน่งงานว่างแม่ครัว

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- เตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107260

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ shell ประจำจังหวัดสงขลา 🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ shell ประจำจังหวัดสงขลา 🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรมมและกลุ่มยานยนต์ ในเขตพื้นที่ จ.สงขลาสตูล และจ.พัทลุง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107270

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ Fleet รถ ในเขตภาคใต้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107254

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ
2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน
3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงมือลุกค้า
4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก จากคลัง
5.รายงานและเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 104016

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
บัญชีข้อมูลทางการบัญชีของทางบริษัทลงในโปรแกรม Express จัดทำแบบ ภงด1,3,53 แบบภพ.30 ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107268

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานบัญชีเจ้าหนี้🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานบัญชีเจ้าหนี้🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 16,000

งานประจำ : 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย
- บันทึกบัญชีทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารในการจ่ายให้ถูกต้อง
- ทำเอกสาร ภงด 3,53 และ ภพ.30
- จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย
- รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107252

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิคดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- ติดต่อทีมงานภายในหรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ
- ปรึกษาทีมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
ตรวจสอบการออกแบบข้อความควรวาดภาพ
- สร้างภาพที่ระบุผลิตภัณฑ์หรือนำเสนอข้อความ
- พัฒนากราฟิกสำหรับภาพประกอบโลโก้และเว็บไซต์
- เลือกสีรูปภาพรูปแบบข้อความและรูปแบบ
- นำเสนอการออกแบบให้กับทีมงานภายในหรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
- รวมการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำโดยทีมภายในเข้ากับการออกแบบขั้นสุดท้าย
ตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนที่จะพิมพ์หรือเผยแพร่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107266

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า/ขับรถโฟร์คลิฟท์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า/ขับรถโฟร์คลิฟท์

งานประจำ : เงินเดือน 11,000-12,000

งานประจำ : 11,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ
2.ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน
3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า
4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกคลัง
5. รายงานและงานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104019

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประสานงานขาย (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างธุรการ ประสานงานขาย (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
เปิด SO , ทำรายงานการขาย ,เปิดใบลดหนี้ ,จัดเก็บเอกสาร,ตามหนี้
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107251

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 🔥🔥 ด่วน !!!

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 🔥🔥 ด่วน !!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-16,000

งานประจำ : 13,000-16,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.จัดซื้อสิ้นค้า ความต้องการภายในองค์กร
2.จัดหา supplier ตามรายการสั่งซื้อ/เปรียบเทียบราคา ต่อรอง สิ้นค้า
3.update supplie รายใหม่ เพื่อจัดสรรให้ได้สิ้นค้าที่ดีที่สุด
4.วางแผนวิเคราะห์การสั่งสื้อสินค้าภายในองค์กร ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดูแลการหมุนเวียนสินค้า
5.ประสานงานกับ supplie ให้สิ้นค้าที่ทำการสั่งซื้อถูกต้องและจัดส่งได้ตามกำหนดเวลา
6.update ตารางสิ้นค้า ที่มีราคาปรับเปลี่ยนราคา
7.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่มีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107264

ตำแหน่งงานว่าง🔵🔴 🔵 Customer Service /ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า🔵🔴 🔵

ตำแหน่งงานว่าง🔵🔴 🔵 Customer Service /ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า🔵🔴 🔵

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-ติดต่อลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
-ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม รับทราบถึงปัญหาของลูกค้าและทำหน้าที่ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยรวดเร็วที่สุด
-โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์
-ติดต่อประสานงาน
-ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปิดการขาย
-รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107261

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานขายทางโทรศัพท์/Tele Sale🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานขายทางโทรศัพท์/Tele Sale🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์(บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง ทำงานที่ออฟฟิศ ไม่ต้องออกนอกสถานที่)
-ติดต่อประสานงาน
-จัดทำใบเสนอราคา
-ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปิดการขาย
-รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107271

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขาย/Sales Admin ด่วน!!

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขาย/Sales Admin ด่วน!!

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- ติดต่อประสานงานกับทีมขาย
- จัดทำใบเสนอราคา
- รับออเดอร์จากฝ่ายขาย คีย์ใบสั่งขาย
- สนับสนุนการขายให้กับทีมขายในการทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และ ประสานงานกับคนภายในองค์กร สนับสนุนในด้านการหาข้อมูลต่างๆให้กับฝ่ายขาย และ ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107250

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Technical Support Admin🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Technical Support Admin🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 -13,000

งานประจำ : 12,000 -13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.สนับสนุน จัดเตรียมหรือจัดทำงานเอกสารทั้งหมดของฝ่าย Engineerได้แก่ Benefit Proposal, Benefit Report, Compare Spec, Cosaving Programe เป็นต้น
2.ลงทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้วของลูกค้า และส่งไปที่Lab
3.จัดการผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น และส่งรายงานผลให้กับลูกค้า
4.จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมทางเทคนิคของฝ่าย Engineer และส่งต่อผู้บังคับบัญชา
5.จัดการงานอื่นๆหรือกิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายEngineer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107258

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นแก่ลูกค้าและตัวแทนของบริษัทฯ
2.จัดอบรมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นกับลูกค้า ณ โรงงานของลูกค้า
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทฯ
4.นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน จากการใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5.อ่านวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสภาพน้ำมัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107259

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 ดูแลจ.ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นครนายก

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 ดูแลจ.ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นครนายก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นผู้แทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 107265

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 22,000-24,000

งานประจำ : 22,000-24,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-ปิดงบการเงินประจำเดือน และรายงานต่างๆ
-ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.1,3,53
-ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
-ปิดงบการเงินประจำปี
-รายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 107267

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานส่งเอกสาร/ Messenger 🔥🔥

ตำแหน่งงานว่าง🔥🔥พนักงานส่งเอกสาร/ Messenger 🔥🔥

งานราชการ : เงินเดือน 11,000

งานราชการ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- รับส่งเอกสาร วางบิลเก็บเช็คลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- วิ่งงานธนาคาร หน่วยงานราชการ ไปรษณีย์ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ห้ามรับงานส่วนตัวในเวลางาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา