กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 061498

🔺🔺🔺🔺 Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด🔺🔺🔺🔺

🔺🔺🔺🔺 Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาด🔺🔺🔺🔺

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 -22,000 (หรือตามประส

งานประจำ : 18,000 -22,000 (หรือตามประส กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.สามารถใช้โปรแกรม Excell ได้คล่อง
-pivot
-Vlookup
-Equation
-Scorecard
2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ Analytical skill
-เคยมีประสบการณ์รวม Data Base มาสรุปทำเป็น Report Summary
-วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีข้อมูลอ้างอิง
-คิด Strategic planning วางแผนกลยุทธเพื่อตอบโจย์ข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้ว
3.สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการตลาดให้กับทางบริษัทได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 037976

พนักงานบัญชีลูกหนี้ (AR)

พนักงานบัญชีลูกหนี้ (AR)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-15500

งานประจำ : 15000-15500 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- จัดเตรียมเอกสารในการวางบิล รับเช็ค
- บริหารลูกหนี้ไม่ให้เกินกำหนด ติดตามทวงหนี้
- ตัดรับชำระหนี้ในระบบ express
- เช็ค Statement
- ทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057297

🔥🔥 พนักงานการเงิน 🔥🔥

🔥🔥 พนักงานการเงิน 🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 -15,000

งานประจำ : 14,000 -15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-จัดเตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็ค
-เช็ครายการลูกหนี้เงินโอนในสเตทเม้นท์
-งานธุรกรรมกับธนาคาร
-รายงานการวางบิล-รับเช็ค
-รายงานเช็คนำฝากประจำวัน
-และรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057298

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ประจำจังหวัด นนทบุรี/ปทุมธานี/อยุธยา🔥🔥

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ ประจำจังหวัด นนทบุรี/ปทุมธานี/อยุธยา🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เสนอขายน้ำมันในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057299

🔥🔥🔥ตัวแทน ขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ด่วน จ.ระยอง 🔥🔥🔥

🔥🔥🔥ตัวแทน ขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ด่วน จ.ระยอง 🔥🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์เชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057300

🔥🔥🔥ตัวแทน ขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥🔥ดูแล จ.สมุทรปราการ

🔥🔥🔥ตัวแทน ขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥🔥ดูแล จ.สมุทรปราการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ภายใต้แบรนด์ shell ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057301

🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

🔥🔥Engineer/ วิศวกรที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชลล์🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-20,000

งานประจำ : 17,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นแก่ลูกค้าและตัวแทนของบริษัทฯ
2.จัดอบรมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นกับลูกค้า ณ โรงงานของลูกค้า
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทฯ
4.นำเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบริหารต้นทุน จากการใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
5.อ่านวิเคราะห์ผลการตรวจสอบสภาพน้ำมัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057302

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 ดูแลจ.ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นครนายก

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 ดูแลจ.ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี นครนายก

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นผู้แทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ให้กับกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มยานยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057303

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 รับผิดชอบพื้นที่ สงขลา/สตูล/พัทลุง

🔥🔥ตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ 🔥🔥 รับผิดชอบพื้นที่ สงขลา/สตูล/พัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ Shell ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรมมและกลุ่มยานยนต์ ในเขตพื้นที่ จ.สงขลาสตูล และจ.พัทลุง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057304

🔥🔥พนักงานขายทางโทรศัพท์/Tele Sale🔥🔥

🔥🔥พนักงานขายทางโทรศัพท์/Tele Sale🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-15,000 (ไม่รวมค่าคอ

งานประจำ : 14,000-15,000 (ไม่รวมค่าคอ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-โทรหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์
-ติดต่อประสานงาน
-จัดทำใบเสนอราคา
-ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปิดการขาย
-รายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057305

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานประจำ : เงินเดือน 14,000-15,000

งานประจำ : 14,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1. ขับรถกระบะ จัดส่งน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้าตามโรงงานต่าง ๆ
2. ดูแลรักษารถที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057306

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-11,000

งานประจำ : 10,000-11,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1. ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ 2. ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า 4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออกคลัง 5. รายงานและงานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057307

🔥🔥พนักงานส่งเอกสาร/ Messenger 🔥🔥

🔥🔥พนักงานส่งเอกสาร/ Messenger 🔥🔥

งานราชการ : เงินเดือน 11,000

งานราชการ : 11,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- รับส่งเอกสาร วางบิลเก็บเช็คลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- วิ่งงานธนาคาร หน่วยงานราชการ ไปรษณีย์ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ห้ามรับงานส่วนตัวในเวลางาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057308

พนักงานขับรถส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-9,500

งานประจำ : 9,000-9,500 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
ขับรถกระบะส่งน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าต่าง ๆ
ใน จ.สุราษฯและ จ.จังหวัดไกล้เคียง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057309

พนักงานประสานงานขาย/Sales Admin

พนักงานประสานงานขาย/Sales Admin

งานประจำ : เงินเดือน 13,000

งานประจำ : 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
ติดต่อประสานงานกับทีมขาย
จัดทำใบเสนอราคา
รับออเดอร์จากฝ่ายขาย คีย์ใบสั่งขาย
ออกใบกำกับภาษีและจัดเตรียมเอกสารในการส่งสินค้า
สนับสนุนการขายให้กับทีมขายในการทำเอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า และ ประสานงานกับคนภายในองค์กร สนับสนุนในด้านการหาข้อมูลต่างๆให้กับฝ่ายขาย และ ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061083

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 3

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 3

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000

งานประจำ : 40000-50000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ติดต่อประสานงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061084

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 2

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 2

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000

งานประจำ : 40000-50000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน
- ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร(คนจีน)
- ดูแลตารางเวลาการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร อาทิ เช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และ อื่นๆ
- ดูแลตารางเวลาการทำงานของผู้บริหาร
- ดูแลเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆของบริษัท
- ประสานงานระหว่างบริษัทกับธนาคารในประเทศไทย
- ดูแลแขกและลูกค้าของผู้บริหาร(คนจีน)
- เขียนรายงานสรุปการทำงานของบริษัทประจำเดือน
- แปลเอกสารในบริษัท (ภาษาจีน)
- แปลในที่ประชุม (ภาษาจีน)
- อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061085

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 1

ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน 1

งานประจำ : เงินเดือน 40000-50000

งานประจำ : 40000-50000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ล่ามภาษา ไทย-จีน แปลเอกสาร ประสานงาน
- ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร(คนจีน)
- ดูแลตารางเวลาการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร อาทิ เช่น จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และ อื่นๆ
- ดูแลตารางเวลาการทำงานของผู้บริหาร
- ดูแลเอกสารทางราชการและเอกสารอื่นๆของบริษัท
- ประสานงานระหว่างบริษัทกับธนาคารในประเทศไทย
- ดูแลแขกและลูกค้าของผู้บริหาร(คนจีน)
- เขียนรายงานสรุปการทำงานของบริษัทประจำเดือน
- แปลเอกสารในบริษัท (ภาษาจีน)
- แปลในที่ประชุม (ภาษาจีน)
- อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 061086

พนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป

พนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 9000+2000

งานประจำ : 9000+2000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
พนักงานขับรถ/พนักงานทั่วไป
9000+2000 ไม่รวม OT
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057656

sale

sale

งานประจำ : เงินเดือน 15000 up

งานประจำ : 15000 up กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ทำยอดขายเพิ่ม ดูแลลูกค้าเก่า มีประสบการ์ณ์ เกี่ยวกับ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า modrentrade
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา