กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087277

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

ตำแหน่งงานว่างบรรณารักษ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- บริหารจัดการห้องสมุด
- งานบริการสารสนเทศ
- จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและบูรณาการการใช้ห้องสมุด
- หน้าที่อื่่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087314

ตำแหน่งงานว่างครูแนะแนว

ตำแหน่งงานว่างครูแนะแนว

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ดูแลงานแนะแนวนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
- ดูแลนักเรียน จัดปรับพฤติกรรม พัฒนาการนักเรียนตามวัย
- สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน
- หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087313

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนสาธารณูปโภคและความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการส่วนสาธารณูปโภคและความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเรียน
- ดูแลระบบความปลอดภัย อาคาร สถานที่ พื้นที่ในโรงเรียน
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087312

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ (VDO)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์และ

งานประจำ : ตามประสบการณ์และ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ถ่ายภาพVDO /ภาพนิ่ง
- ตัดต่อสื่อวีดีทัศน์/Presentation/Animation
- จัดบูธ นิทรรศการ ฉาก เวที ฯลฯ
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 086948

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 30,000+

งานประจำ : 30,000+ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
- ควบคุมและดูแลระบบบริหารงานบุคคลของบริษัท ไก่แก่ สรรหา ,ว่าจ้าง ,สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ,ฝึกอบรม ,ประกันสังคม และงานธุรการต่างๆ
- ดูแลด้านกฎหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085984

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นเชลล์ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน 15000-20000

งานประจำ : 15000-20000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นตัวแทนขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และ Fleet รถ ในจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086275

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ++

งานประจำ : 20000 ++ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
สินค้าในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่นปั้มน้ำเสีย ปั้มจ่ายสารเคมี ปั้ม Micro Bubble เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน เครื่อง Decanter หัวจ่ายอากาศ ปั้มลม เป็นตัน สินค้าอุตสาหกรรมในโรงงานทั่วไป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085374

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วน!

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วน!

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 25,000+

งานต่างประเทศ : 25,000+ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
-ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
-รับรองลูกค้า
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083076

กราฟิก

กราฟิก

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
รับผิดชอบงาน ฝ่ายกราฟฟิก ทั้งหมด
-จัดแจงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-มีความคิดสร้างสรรค์งานการออกแบบตามความต้องการของเจ้านายได้เป็นอย่างดี
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082566

แม่บ้าน

แม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน 400/ วัน

งานประจำ : 400/ วัน กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
เป็นแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศและคลังสินค้า จ้างเป็นรายวัน สัปดาห์ละ 1 วัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082492

เสมียน ฝ่ายจัดซื้อและสโตว์

เสมียน ฝ่ายจัดซื้อและสโตว์

งานราชการ : เงินเดือน 13,000 -15,000

งานราชการ : 13,000 -15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตรวจสอบรับวัตถุดิบ, จัดซื้อ และ วางแผนจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 082157

พนักงานงานคลังสินค้า

พนักงานงานคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.ดูแลและจัดเก็บสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องให้เป็นระเบียบ
2.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน
3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงมือลุกค้า
4.ตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก จากคลัง
5.รายงานและเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081897

🔥🔥Technical Support Admin🔥🔥

🔥🔥Technical Support Admin🔥🔥

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 -13,000

งานประจำ : 12,000 -13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1.สนับสนุน จัดเตรียมหรือจัดทำงานเอกสารทั้งหมดของฝ่าย Engineerได้แก่ Benefit Proposal, Benefit Report, Compare Spec, Cosaving Programe เป็นต้น
2.ลงทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้วของลูกค้า และส่งไปที่Lab
3.จัดการผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น และส่งรายงานผลให้กับลูกค้า
4.จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมทางเทคนิคของฝ่าย Engineer และส่งต่อผู้บังคับบัญชา
5.จัดการงานอื่นๆหรือกิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายEngineer
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081883

ครูกีฬา(ระดับมัธยมศึกษา)

ครูกีฬา(ระดับมัธยมศึกษา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สอนกีฬาระดับมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6)
- ดูแล และพัฒนานักเรียนด้านกีฬา
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 081448

Admin / แอดมิน

Admin / แอดมิน

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 13,000

งานประจำ : 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ธุรการ / Admin/ธุรการ / Admin

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับออเดอร์
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
เช็คสินค้า/จัดเตรียมสินค้า เพื่อรอส่งมอบสินค้าให้พนักงานขับรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า
บริการหลังการขาย เช่น ตอบคำถามลูกค้า ให้คำแนะนำลูกค้า
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ


***************************************************************************************
สถานที่ทำงาน : โกดังสินค้าและออฟฟิศ Thai Sun Sport ซอยระหว่างสมาคมชาวปักษ์ใต้ และ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080328

ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา)

ครูมานุษและสังคมศึกษา (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สอนวิชาสังคมศึกษาทุกสาระในระดับมัธยม
- ดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077143

: พนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Master และ Web Design)

: พนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Master และ Web Design)

งานประจำ : เงินเดือน 15000-25000

งานประจำ : 15000-25000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
จัดทำเว็ปไซต์ขององค์กร โดยใช้ระบบ Wordpress, HTML, Joomla และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบเว็บไซด์ให้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นการทำ SEO ให้กับเว็ปไซต์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการคอยสอนและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
สามารถทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress , HTML , Joomla และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำ Social communication ได้เป็นอย่างดี เช่น Facebook Google+ Twitter และอื่นๆ
• มีพื้นฐานภาษา HTML หรือ PHP และวิธีการทำ SEO ขั้นต้น
• ใช้งานโปรแกรมพื้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 077008

พนักงานทำบัญชี

พนักงานทำบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
บัญชีข้อมูลทางการบัญชีของทางบริษัทลงในโปรแกรม Express จัดทำแบบ ภงด1,3,53 แบบภพ.30 ประจำเดือน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075731

sale ฟรีแลนซ์ (Freelance) จัดหาพื้นที่สินค้าโปรโมชั่น เสื้อผ้ากีฬา เสื้อกันหนาว รองเท้า

sale ฟรีแลนซ์ (Freelance) จัดหาพื้นที่สินค้าโปรโมชั่น เสื้อผ้ากีฬา เสื้อกันหนาว รองเท้า

งานประจำ : เงินเดือน 1xxxx

งานประจำ : 1xxxx กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1. ติดต่อ หาพื้นที่เช่า สำหรับระบายสินค้า เสื้อกีฬา เสื้อกันหนาว รองเท้า
2. แจ้งรายละเอียดพื้นที่เช่าเพื่อประกอบการตัดสินใจ
มีค่าคอม+ค่าน้ำมัน สำหรับพื้นที่
ติดต่อโดยตรง 081-172-1666
Line kimmunmun
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075077

ครูการศึกษาพิเศษ(ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้)

ครูการศึกษาพิเศษ(ครูดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิและประสบก

งานประจำ : ตามวุฒิและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ดูแลเด็กพิเศษในโครงการ ตั้งแต่เวลา 07:45-16:30 น.
- สอน ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการเด็กพิเศษในโครงการ
- จัดทำแผนการศึกษารายบุคคล (IEP) แผนการสอนรายบุคคล(IIP)
- ทำงานร่วมกับครู ช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
- ประสานงานกับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา