กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162745 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156518

ตำแหน่งงานว่างช่างสำราจและควบคุมงาน

ตำแหน่งงานว่างช่างสำราจและควบคุมงาน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
สำรวจ งาน ถนน,สะพาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156519

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

ตำแหน่งงานว่างช่างโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 8000-12000

งานประจำ : 8000-12000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ออกดูหน้างานก่อสร้าง
ควบคุม ชี้วัด และ ส่งงานให้เป็นไปตามแผนให้แก่ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156520

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 8,000

งานประจำ : 8,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ติดต่อประสานงานลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ส่งใบเสนอราคา และส่ง order ไปฝ่ายผลิต
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156498

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (กว. สามัญ)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา (กว. สามัญ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000

งานประจำ : 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
วิศวกรโยธา (กว.สามัญ)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155670

ตำแหน่งงานว่างครูพัฒนาชีวิต

ตำแหน่งงานว่างครูพัฒนาชีวิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง วุฒิ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง วุฒิ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ดูแลงานแนะแนวนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
- ดูแลนักเรียน จัดปรับพฤติกรรม พัฒนาการนักเรียนตามวัย
- สื่อสารกับผู้ปกครอง ให้แนะนำปรึกษาแก่นักเรียน
- หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155071

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ประสานงานโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง วุฒิ

งานประจำ : ตามโครงสร้าง วุฒิ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- สรรหาหรือสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้องค์กรทำงานมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
- ทำงานร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง กับผู้พัฒนา software หรือ BA; Business analyst
- ทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีของโรงเรียน
- จัดการฐานข้อมูลของโรงเรียน เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู, การวัดประเมินผลของนักเรียน
- สอนบางรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Coding, Visual thinking เป็นต้น
- หน้างานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154231

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน อยู่ที่ความสามาร

งานประจำ : อยู่ที่ความสามาร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line , Etc.) และวัดผลในรูปแบบรายงาน
2. คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
3. สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
4. วางแผนงบประมาณในการทำ Media (Facebook Ad , Google Ad , Line OA)
5. สร้างContent การขายเพื่อปล่อยสื่อโฆษณาตามช่องทางการสื่อ เช่น Facebook , Line , Instagram หรือช่องทางอื่นๆ ดูแลเนื้อหา Content ต่างๆ ที่จะออกสื่อ Digital
6. งาน copywriter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154247

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ด่วน !!! พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย

หน้าที่
- แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ช่วยคนขับนำของขึ้นรถ
- ตรวจนับสต๊อกในคลัง
- ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน
- บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า
- ติดตามปัญหาการจัดส่ง-ติดตามสินค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ดูแลรักษาความสะอาดคลังสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154245

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC สินค้า ประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC สินค้า ประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000

งานประจำ : 12,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ด่วน !!! พนักงาน QC สินค้า พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย

หน้าที่
- ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าให้พร้อมใช้งาน
- แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ช่วยคนขับนำของขึ้นรถ
- ตรวจนับสต๊อกในคลัง
- ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน
- บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า
- ติดตามปัญหาการจัดส่ง-ติดตามสินค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ดูแลรักษาความสะอาดคลังสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- มีทักษะช่างพื้นฐานทั่วไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ขยัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154241

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตอบลูกค้าทาง LINE , FACEBOOK , WEBSITE
รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า และ รับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ออฟฟิศ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
สรุปออเดอร์การขาย
เช็คสต๊อก/รับสต๊อคสินค้าในแต่ละวัน
จัดทำบิลเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบส่งสินค้า
ประสานงานทั่วไป และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีความชำนาญด้านการขายบน Market Place และ Social Media ต่างๆ ( อาทิ Lazada , Shopee ,Facebook , Line@ , Instagram ฯลฯ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำโฆษณา Social Media ต่า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154244

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ด่วน !!! พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย

หน้าที่
- แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ช่วยคนขับนำของขึ้นรถ
- ตรวจนับสต๊อกในคลัง
- ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน
- บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า
- ติดตามปัญหาการจัดส่ง-ติดตามสินค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ดูแลรักษาความสะอาดคลังสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154242

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตอบลูกค้าทาง LINE , FACEBOOK , WEBSITE
รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า และ รับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ออฟฟิศ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
สรุปออเดอร์การขาย
เช็คสต๊อก/รับสต๊อคสินค้าในแต่ละวัน
จัดทำบิลเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบส่งสินค้า
ประสานงานทั่วไป และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีความชำนาญด้านการขายบน Market Place และ Social Media ต่างๆ ( อาทิ Lazada , Shopee ,Facebook , Line@ , Instagram ฯลฯ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำโฆษณา Social Media ต่า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154243

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตอบลูกค้าทาง LINE , FACEBOOK , WEBSITE
รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า และ รับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ออฟฟิศ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
สรุปออเดอร์การขาย
เช็คสต๊อก/รับสต๊อคสินค้าในแต่ละวัน
จัดทำบิลเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบส่งสินค้า
ประสานงานทั่วไป และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีความชำนาญด้านการขายบน Market Place และ Social Media ต่างๆ ( อาทิ Lazada , Shopee ,Facebook , Line@ , Instagram ฯลฯ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำโฆษณา Social Media ต่า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154232

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน อยู่ที่ความสามาร

งานประจำ : อยู่ที่ความสามาร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line , Etc.) และวัดผลในรูปแบบรายงาน
2. คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
3. สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
4. วางแผนงบประมาณในการทำ Media (Facebook Ad , Google Ad , Line OA)
5. สร้างContent การขายเพื่อปล่อยสื่อโฆษณาตามช่องทางการสื่อ เช่น Facebook , Line , Instagram หรือช่องทางอื่นๆ ดูแลเนื้อหา Content ต่างๆ ที่จะออกสื่อ Digital
6. งาน copywriter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154229

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน อยู่ที่ความสามาร

งานประจำ : อยู่ที่ความสามาร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line , Etc.) และวัดผลในรูปแบบรายงาน
2. คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
3. สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
4. วางแผนงบประมาณในการทำ Media (Facebook Ad , Google Ad , Line OA)
5. สร้างContent การขายเพื่อปล่อยสื่อโฆษณาตามช่องทางการสื่อ เช่น Facebook , Line , Instagram หรือช่องทางอื่นๆ ดูแลเนื้อหา Content ต่างๆ ที่จะออกสื่อ Digital
6. งาน copywriter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154234

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อทั่วไป
- ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ
- จัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่สั่งเข้ามา
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้าและจัดส่งให้ทันกำหนด
- ดูแลการรับชอบสต๊อกภายในคลัง – เช็คยอดและสรุปประจำวัน
- จัดระบบและพัฒนางานทางด้านการจัดซื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
- จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154228

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด Social Media และ ถ่ายรูป-ตัดต่อ

งานประจำ : เงินเดือน อยู่ที่ความสามาร

งานประจำ : อยู่ที่ความสามาร กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาด Social Media (Facebook , YouTube , Instagram , Line , Etc.) และวัดผลในรูปแบบรายงาน
2. คิดแคมเปญการตลาด แคมเปญโฆษณา แต่งคำโฆษณา ให้เหมาะสมกับสินค้า และ Platform ต่างๆ
3. สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
4. วางแผนงบประมาณในการทำ Media (Facebook Ad , Google Ad , Line OA)
5. สร้างContent การขายเพื่อปล่อยสื่อโฆษณาตามช่องทางการสื่อ เช่น Facebook , Line , Instagram หรือช่องทางอื่นๆ ดูแลเนื้อหา Content ต่างๆ ที่จะออกสื่อ Digital
6. งาน copywriter
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154230

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการ แอดมิน เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ตอบลูกค้าทาง LINE , FACEBOOK , WEBSITE
รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า และ รับลูกค้าเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ออฟฟิศ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
สรุปออเดอร์การขาย
เช็คสต๊อก/รับสต๊อคสินค้าในแต่ละวัน
จัดทำบิลเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบส่งสินค้า
ประสานงานทั่วไป และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีความชำนาญด้านการขายบน Market Place และ Social Media ต่างๆ ( อาทิ Lazada , Shopee ,Facebook , Line@ , Instagram ฯลฯ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ทำโฆษณา Social Media ต่า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 154248

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 - 13,000

งานประจำ : 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ด่วน !!! พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย

หน้าที่
- แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ช่วยคนขับนำของขึ้นรถ
- ตรวจนับสต๊อกในคลัง
- ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน
- บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า
- ติดตามปัญหาการจัดส่ง-ติดตามสินค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ดูแลรักษาความสะอาดคลังสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154246

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC สินค้า ประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน QC สินค้า ประสานงาน บริการหลังการขาย ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 14,000

งานประจำ : 12,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ด่วน !!! พนักงาน QC สินค้า พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย

หน้าที่
- ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าให้พร้อมใช้งาน
- แพ๊คของ จัดเตรียมสินค้า ช่วยคนขับนำของขึ้นรถ
- ตรวจนับสต๊อกในคลัง
- ตรวจเช็คสภาพสินค้า-รับสินค้าคืน
- บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำลูกค้า
- ติดตามปัญหาการจัดส่ง-ติดตามสินค้า
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ดูแลรักษาความสะอาดคลังสินค้า
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- มีทักษะช่างพื้นฐานทั่วไป
- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
- ขยัน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา