jobin4.com สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สมุทรปราการ หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด สมุทรปราการ Ø
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ

เลขที่ประกาศ : 024957

งานประจำ ตามตกลง+ประสบการณ์

ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง

ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง

กลึงชิ้นงานตามแผน
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024958

งานประจำ ตามตกลง

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024956

งานประจำ ตามตกลง

ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อม

เชื่อมชิ้นงาน และชื่อมโครงสร้าง
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024955

งานประจำ 300 บ.

พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต

งานทั่วไปในสายงานการผลิต
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024954

งานประจำ 13,500

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มีประสบการณ์ ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024953

งานประจำ ตามตกลง

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ทำความสะอาดออฟฟิศ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024952

งานประจำ ตามตกลง

ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

1.บันทึกเงินสดย่อย
2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3.จัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024950

งานประจำ ตามตกลง

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

ควบคุมดูแลระบบการผลิต ดูแลเครื่องจักรและพนักงานท้ายไลน์

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024951

งานประจำ ตามตกลง

ธุรการบุคคล

ธุรการบุคคล

1.ตรวจเช็ค ขาด ลา มาสาย
2.จัดทำเงินเดือนให้พนักงาน
3.จัดส่งเงินสมทบประกันสังคม
4.จัดทำภาษีเงินได้
5.ประเมิณการทดลองงาน
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004527

งานประจำ 15,000 ขึ้นไป

พระประแดง สำโรง

ผู้ช่วยบัญชี-การเงิน

ผู้ช่วยบัญชี-การเงิน

- ทำเช็คจ่าย/โอนเงินผ่านระบบ I BANKING ของบริษัท/ตามระเบียบขององค์กร
- เช็ค Statement กระทบยอดบัญชีธนาคาร
- เงินสดย่อย -จัดทำเอกสารเคลียร์เงินสดย่อยและเบิกเงินสดย่อย เคลียร์เงินสำรองจ่ายต่างๆ
- จัดทำรายงานรับจ่ายประจำวัน / เดือน / ไตรมาส / ปี
- วางแผนการรับจ่ายเงินประจำเดือน
- ประสานงานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนคาร
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 014291

งานประจำ ตามตกลง

พนักงานแผนกอุปกรณ์ (ด่วน)

พนักงานแผนกอุปกรณ์ (ด่วน)

ตัดแต่งอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ให้มีความสวยงามตามาตรฐาน และสามารถควบคุมเครื่องผสมวัตถุดิบสำหรับผลิตอุปกรณ์ต่อท่อ PVC ได้
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022153

งานประจำ 10000 ขึ้นไปหรือตามตกลง

เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝายบุคคล

รับผิดชอบงานบุคคลโดยทั่วไป ตรวจสอบการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน รวมถึงวางแผนกำลังคนและจัดวางกำลังคนในการผลิต
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022154

งานประจำ ตามตกลง

QC พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต

QC พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต

ควบคุมคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ ชั่งท่อให้ได้เกณฑ์ตามมาตราฐานที่กำหนด
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022156

งานประจำ เงินเดือน+ค่าcommission

พนักงานขาย (เซลล์แมน)

พนักงานขาย (เซลล์แมน)

ติดต่อประสานงานดูแลลูกค้าของบริษัทฯ
และหาลูกค้าเพิ่ม
(มีเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก เมื่อออกหาลูกค้าต่างจังหวัด)

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022306

งานประจำ ตามตกลง

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

ช่างไฟฟ้า(ด่วน)

ดูแลระบบไฟในโรงงานและเครื่องจักรในไลท์การผลิต
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022412

งานประจำ 12,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ดูแลงานที่เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ
เปิด OP สั่งซื้อสินค้า
ติดตามงานที่สั่งซื้อที่เข้าตามเวลา
รับใบ PR จากแต่ละแผนกที่สั่งซื้ออุปกรณ์
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022905

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

ดูกล้องวงจรปิดตรวจเช็คการขึ้นสินค้าประจำวัน
พร้อมรายงานฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022155

งานประจำ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ด่วนมาก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ด่วนมาก

-ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในโรงงานทั้งหมด
-ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงาน
-ตรวจเช็คการเข้า/ออก ของลูกค้าและพนักงาน
-เปิดประตูเข้า/ออก

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022303

งานประจำ 10,000 ขึ้นไป/ตามตกลง

สนับสนุนขาย

สนับสนุนขาย

คีร์เอกสารเกี่ยวสต็อคสินค้า และมีการติดต่อกับลูกค้าบ้างและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022897

งานประจำ ตามตกลง

พนักงานต้อนรับโรงแรม/ร้านอาหาร

พนักงานต้อนรับโรงแรม/ร้านอาหาร

ดูแลความสะอาดภายในสำนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ