jobin4.com ภาคใต้ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภาคใต้ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ภาคใต้ หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ภาคใต้ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 024959

งานต่างประเทศ 20,000 - 28,000

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร นำไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2.มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการปฏิบัติ วางระบบการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังและรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
3.ควบคุม ดูแล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.จัดสรรกำลังคนและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมาย
5.ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์ 8.00 -17.00 น.)

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001107

งานประจำ ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม

Sale Executive / ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เขตภาคใต้

Sale Executive / ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เขตภาคใต้

รับผิดชอบงานขายตามพื้นที่ได้รับมอบหมาย โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าโรงพยาบาลเกือบทั้งหมด ทำยอดขายให้เป็นไปที่กำหนด นำเสนอขายสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ ติดตามทวงหนี้ค่าสินค้า
หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 020520

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่

เจ้าหน้าที่ขาย ภาคใต้ ด่วน!!

เจ้าหน้าที่ขาย ภาคใต้ ด่วน!!

1.เสนอขายสินค้า อบรมสาธิตสินค้า นำเสนอโปรโมชั่นการขายประจำเดือนและติดต่อประสานงานลูกค้าต่างจังหวัด
2.เก็บเช็ควางบิล ติดตามการเก็บหนี้
3.เก็บข้อมูลลูกค้า สินค้า เพื่อวางแผนการขาย
4.ทำรายงานการขาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006167

งานราชการ 16,500 - 22,000 บาท (ตามประสบการณ์)

กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี

ผู้แทนขายภาคใต้ หน่วยงานราชการ (ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา) จบเคมี , จุลชีววิทยา

ผู้แทนขายภาคใต้ หน่วยงานราชการ (ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา) จบเคมี , จุลชีววิทยา

1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ / การแพทย์
2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
3. ทำยอดขายตามเป้าหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024826

งานประจำ ตามประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน

ทนายความ

ทนายความ

- ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล ยื่นและรับเอกสารจากศาล - ศึกษาสำนวน จัดทำคำฟ้อง ฟ้องแย้งคำให้การ ดำเนินการแก้ฟ้องแย้ง และคำร้องเรื่องต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อศาล - ศึกษาสถานที่รับฟ้องหรือส่วนงานต่างๆภายในศาล สำนักงานบังคับคดี - ติดตามผลการส่งหมาย การส่งคำบังคับ - ตรวจสอบและควบคุมการทำงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่กรรมการหรือส่วนงานอื่นๆ -ดำเนินการบังคับคดี -เสนอและให้ความเห็น ในประเด็นการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด -ปฏิบัติงานที่ได้รับ
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024792

งานประจำ 9,800 ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง

พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้(จ.สุราษฏร์ธานี,ราชบุรี,อ.หัวหิน,ประจวบฯ)

พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้(จ.สุราษฏร์ธานี,ราชบุรี,อ.หัวหิน,ประจวบฯ)

- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง
- งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง
- งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002335

งานประจำ เงินเดือนตามโครงสร้าง + สวัสดิการตามตำแหน่ง

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย

SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่

SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่

*สนับสนุนแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย
*ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ
*ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ทีมการตลาดสาขา เพื่อกระตุ้นยอดขายบัตรเครดิตของสาขา
*จัดทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการการขายบัตรเครดิตของภาคใต้ตอนล่าง
*แจ้งข่าวสารข้อมูลยอดบัตรเครดิตของสาขาให้เป็นปัจจุบันทุกวันทุกสาขา
*เตรียมแผนงานการหายอดบัตรเครดิตประจำเดือนและช่วยในการสุ่มตรวจระบบบริการสาขา
*รวบรวมและตรวจสอบเอกสารจากสาขา
*งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 002331

งานประจำ เงินเดือนประจำ+รายได้และสวัสดิการอื่นๆ

กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย

SL_ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค_Regional Support Dealer (ภาคใต้ตอนล่าง)

SL_ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค_Regional Support Dealer (ภาคใต้ตอนล่าง)

*บริหารงานทางด้านยอดขายและร้านค้า Dealer
*มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบการบริการร้านค้าในเขตความรับผิดชอบ
*แก้ไขปัญหาในการทำงานให้มี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
*มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน และสามารถจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารระดับสูงได้


หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009911

งานประจำ 13000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขต ภาคเหนือ ภาคอีสาน และเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ เขต ภาคเหนือ ภาคอีสาน และเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เสนอขาย แนะนำสินค้า อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ที่บริษัทฯจำหน่าย กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางบิล เก็บเช็ค
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 003136

งานประจำ N/A

กรุงเทพมหานคร

ทนายความประจำสาขาหาดใหญ่ ( ดูแลโซนภาคใต้)***ด่วนมาก***

ทนายความประจำสาขาหาดใหญ่ ( ดูแลโซนภาคใต้)***ด่วนมาก***

- จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง
- ยื่นฟ้องคดีต่อศาล
- สืบคดี ในวันนัดพิจารณา
- คัดคำพิพากษา
- นำคำบังคับ
- คัดเอกสารต่างๆ จากศาล
- อุทธรณ์/ฎีกา

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010375

งานประจำ ตามตกลง

กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ บังคับคดี (ประจำภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้)

เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ บังคับคดี (ประจำภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้)

-งานสืบทรัพย์ และบังคับคดี
-ลงข้อมูลและจัดทำเอกสาร เพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาด
-จัดทำการสรุปผล และจัดทำรายงานผล
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000478

งานประจำ 13,500 บ.

กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่

☼ลักษณะงาน☼
ทำงานเป็นทีม ออกบูท จัดEvent ออกพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ได้รับอนุญาตในเขตหาดใหญ่-สงขลา และต่างจังหวัด

★ หน้าที่ ★ ออกไปประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ของกรีนพีซ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันแก่ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาเงินทุนสนับสนุนหรือรับบริจาค จากบุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ตามแพลนการทำงานของทีม

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001840

งานประจำ 10,000 บ.

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ต้อนรับลูกค้า รับสมัครบัตรสมาชิก ทำรายงานสรุปลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001844

งานประจำ 0 บ.

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

บริหารจัดการพื้นที่เช่า ขายพื้นที่ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001845

งานประจำ -

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

ผู้ช่วย/หัวหน้าแผนกขาย

ผู้ช่วย/หัวหน้าแผนกขาย

วิเคราะห์ยอดขาย , ควบคุมดูแลพนักงาน , รายงานยอดขาย , เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001847

งานประจำ ตามตกลง

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานเช็คเกอร์

พนักงานเช็คเกอร์

รับเข้า - ส่งคืนสินค้า เช็คสินค้าให้ตรงตามใบส่งสินค้า
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009979

งานประจำ ตามโครงสร้าง

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขายกีฬา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขายกีฬา

ดูแลลูกค้า พนักงานขาย พีซี ในพื้นที่ขาย สรุปยอดขาย งานหลักการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001818

งานประจำ 9,500-10,000

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

ขับรถไป สถานที่ ต่าง ๆ ของห้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแลรักษารถยนต์ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
รับ-ส่ง พนักงานหรือ ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009978

งานประจำ 9,500 บ.

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

พนักงานขายประจำแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายประจำแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

- จัดเรียงสินค้า / ตรวจสอบสินค้าหมดอายุ
- อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001838

งานประจำ ตามโครงสร้าง

สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- ช่วยควบคุม ดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- ร่วมประชุม วางแผนการตรวจสอบประจำวัน และ กำหนดแผนการตรวจสอบ
- ร่วมประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน
- ตรวจรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
- ให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับพนักงานตรวจสอบ
- ติดต่อประสานงานกับสาขา และแผนกต่างๆ
- ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการแผนก ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ