jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 024921

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ยานนาวา

พนักงานธุรการ,ธุรการบัญชี

พนักงานธุรการ,ธุรการบัญชี

1. จัดทำเอกสาร รายรับ รายจ่าย ภายในบริษัท
2. ดูแลงานเอกสารสำหรับส่งสำนักงานบัญชี
3. ดูแลงานสต้อก
4. มีประสบการณ์ทางบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถทำงานในส่วน support ให้คนอื่นๆได้ อดทน และต้องล่องแคล่วในการทำงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010778

งานประจำ 10,000 - 14,000บาท

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขับรถโฟล์คลิฟท์ ปฏิบัติงาน โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.17

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-ขับรถโฟล์คลิฟท์ ปฏิบัติงาน โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.17

- ตรวจรับสินค้า / จัดเก็บ เข้าในบริเวณพื้นที่warehouse (ขับโฟล์คลิฟท์)
- ควบคุมดูเเลการเบิกจ่าย/ จัดส่งสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
- จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับรถขนส่ง และประสานงานกับบริษัทขนส่งภายนอก

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010779

งานประจำ 13,000 - 15,000 บาท/เดือน ++

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่ Technical Support Engineer วันทำงาน จันทร์ ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว

เจ้าหน้าที่ Technical Support Engineer วันทำงาน จันทร์ ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ระหว่างซอย 61-63 เขตคันนายาว

รายละเอียดงาน
- อบรม/สอนเทคนิคการติดตั้ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขายหน้าร้าน
- เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- ติดตั้งอุปกรณ์ และลงระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
- ให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด
- ช่วยเหลืองานในทีม ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010780

งานประจำ 16,000 - 20,000

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่ Promotion Administration Officer แผนก Promotion ปฏิบัติงานถนนบางนา - ตราด กม.17

เจ้าหน้าที่ Promotion Administration Officer แผนก Promotion ปฏิบัติงานถนนบางนา - ตราด กม.17

- ดูแลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายหน้าร้าน(PC) ทั้งหมด
- ดึงข้อมูล Database จากระบบของร้านค้า(ห้างสรพสินค้า และร้านค้าดีลเลอร์) เพื่อนำมาจัดทำ Report
- จัดทำReport ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายจากร้านค้า (เช่น Report ยอดขาย / Report จำนวนพนักงานขายหน้าร้านในแต่ละร้านค้า / Report อัตราการเข้า-ออกของพนักงานขายหน้าร้าน)
- ประสานงานกับ Supplier ในเรื่องการจัดสรรพนักงานขายหน้าร้าน
- สรุปข้อมูลการจ่ายเงิน และการจ่ายค่า Incentive ของพนักงานขายPC ให้กับทาง Supplier
- Support งานด้านเอกส

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010781

งานประจำ 16,000 - 20,000 บาท/เดือน ++ Incentive 10,000 บาท/

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่ Tele Sales (ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก) วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ซอย 61-63

เจ้าหน้าที่ Tele Sales (ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก) วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ปฏิบัติงาน โรงงานถนนเสรีไทย ซอย 61-63

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
- เสนอขายให้ข้อมูล สินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
- งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010782

งานราชการ xx,xxx

เขตสาทร ยานนาวา

พนักงานสรรหาว่าจ้าง - (ใช้ Excel คล่องทำสูตรฟังก์ชั่นต่างๆได้) ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

พนักงานสรรหาว่าจ้าง - (ใช้ Excel คล่องทำสูตรฟังก์ชั่นต่างๆได้) ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานสรรหาพนักงานในตำแหน่งงานว่าง เพื่อเข้าปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
- ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์ คัดตัวลงงาน ทดสอบทักษะด้านการสื่อสาร บุคลิกภาพ
- ดูแล/ปรับปรุงข้อมูลประกาศงานในสื่อสมัครงาน ให้สื่อไปถึงยังกลุ่มผู้หางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สรรหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทำเอกสารการสรรหา เช่น สัญญาจ้าง เอกสารฝึกอบรม ใบลงทะเบียนพนักงาน
- จัดทำประวัติพนักงาน สร้างฐานข้อมูลพนักงานเพื่อเตรียมงานด้านการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010783

งานประจำ 20,000 – 25,000

เขตสาทร ยานนาวา

Sales Engineer สินค้า Projector / FPD ปฏิบัติงานที่โรงงานถนนเสรีไทย

Sales Engineer สินค้า Projector / FPD ปฏิบัติงานที่โรงงานถนนเสรีไทย

รายละเอียดงาน
- ทำการทดสอบและประเมินผลผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
- ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย และในทุกช่องทางต่างๆ รวมถึงบริการหลังการขาย
- ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และจัดทำข้อมูลประเมินเปรียบเทียบ
- สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในงานแสดงสินค้า/ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้านวัตกรรม
- นำเสนอ/สาธิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจัดฝึกอบรมสำหรับทีมงาน
- จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งานด้านเทคนิค/คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010775

งานประจำ xx,xxx

เขตสาทร ยานนาวา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน HR Payroll Officer ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน HR Payroll Officer ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

รายละเอียดงาน
- จัดทำรายงานเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน/ Payroll ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำการยื่นเงินสมทบ/เอกสาร กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนฝึกอบรม กองทุนคนพิการ
- จัดทำสลิปเงินเดือนประจำเดือน และ หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
- จัดทำการเบิกค่าใช้จ่ายพนักงาน เงินเบิกล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010776

งานประจำ 14,000-16,000 เจรจาต่อรองได้

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Sales Coordinator ปฏิบัติงานถนนบางนา - ตราด กม.17

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Sales Coordinator ปฏิบัติงานถนนบางนา - ตราด กม.17

- ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า ประสานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
- ตรวจสอบเเละจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- ทำการนัดหมายเเละติดตามการจัดส่งสินค้า ระหว่างฝ่ายบริหารงานจัดส่งเเละศูนย์กระจายสินค้าของร้านค้า / ห้างสรรพสินค้า

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010777

งานประจำ xx,xxx

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล - Admin Officer ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล - Admin Officer ปฏิบัติงานอาคารไทยซีซี ถนนสาทร

- คีย์ข้อมูลจากรายงานยอดขาย รายงานการตลาด รายงาน KPI
- จัดทำรายงานค่าคอมมิชชั่นในโปรแกรม Microsoft Excel ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- ทำงานวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 9:00-18-00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)


หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 010774

งานประจำ 15,000-18,000 บาท/เดือน ++ Incentive 3,000 - 5,000

เขตสาทร ยานนาวา

เจ้าหน้าที่ Tele Sales วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ปฏิบัติงานโรงงานถนนเสรีไทย ซอย 61-63

เจ้าหน้าที่ Tele Sales วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ ปฏิบัติงานโรงงานถนนเสรีไทย ซอย 61-63

รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
- เสนอขายให้ข้อมูล สินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
- งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024748

งานประจำ 15000-18000

เขตสาทร ยานนาวา

Officer – Policy Owner Service (Group Insurance)

Officer – Policy Owner Service (Group Insurance)

Handle and proceed all policy owner service operation tasks in group insurance administration process and procedure.

Preservation renewal year client portfolio to achieve company’s goal. Coordinating and supporting with all concerned sections.

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024399

งานประจำ รายได้ 9,300 - 20,000

เขตสาทร ยานนาวา

พนักงานเชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างPower buy สาขา ภูเก็ต

พนักงานเชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้างPower buy สาขา ภูเก็ต

เชียร์ขาย , ทำ Report, เช็คสต๊อก
ประจำห้าง Power buy 2 อัตรา
สาขา
1. Power Buy homework ภูเก็ต 1 อัตรา
2. Power Buy สาขา ภูเก็ต 1 อัตรา

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024393

งานประจำ 9,500 - 25,000

เขตสาทร ยานนาวา

รับสมัคร ด่วน!!! พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำประห้าง Makro

รับสมัคร ด่วน!!! พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำประห้าง Makro

• แนะนำและขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้แช่ ฯลฯ
• ทำรายงานยอดขาย
• เช็คสต๊อก นับสต๊อก

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023629

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ยานนาวา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด​ Online Marketing Manager

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด​ Online Marketing Manager

1. วางแผน และพัฒนากลยุทธ์การตลาด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. นำเสนอแผนการตลาด ดำเนินการ และวัดผล
3. พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
4. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ของบริษัท
5. ประสานงานกับทีมงานขายของบริษัท
6. สามารถใช้งานโปรแกรม illustrator, photoshop และตัดต่อวิดีโอ
**จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
7. นำเสนอแผนการตลาด ดำเนินการ และวัดผล พร้อมปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
8. เป็นนักคิด วิเคราะห์ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผนการตลาดของตนเองประสบผลสำเร็จ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023627

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ยานนาวา

Creative Online Marketing

Creative Online Marketing

วางแผน และพัฒนากลยุทธ์การตลาดช่องทางออนไลน์
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ของบริษัท

สามารถใช้งานโปรแกรม illustrator, photoshop และตัดต่อวิดีโอ
**จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023628

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ยานนาวา

Graphic Designer / กราฟฟิก ดีไซเนอร์

Graphic Designer / กราฟฟิก ดีไซเนอร์

- สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดทำสื่อกราฟฟิก / มัลติมิเดียทุกชนิด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ทั้ง Online/Offline
- ออกแบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023625

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ยานนาวา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

1. นำเสนอแผนการตลาด และดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย
2. ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ของบริษัท
3. สามารถใช้งานโปรแกรม illustrator, photoshop และตัดต่อวิดีโอ
**จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
4. ประสานงานกับทีมงานขายของบริษัท

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023398
เลขที่ประกาศ : 023396

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ

พนักงานขาย ทางโทรศัพท์

พนักงานขาย ทางโทรศัพท์

เสนอขายสินค้า ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า ทางโทรศัพท์
หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา