jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 024940

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (บีนส์แอนด์บราวน์)

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (บีนส์แอนด์บราวน์)

1.ดำเนินการสรรหา / คัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ให้คำแนะนำในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
2.ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร
3.ประสานงานกับกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง และสัญญาการจ้างบุคลากร
4.การปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่
5.ดูแลสวัสดิการบุคลากร
6.สอบสวน สืบสวน กรณีพนักงานผิดระเบียบ/ข้อบังคับ
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024913

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

- รับและนำส่งเอกสารสัญญาเช่า,หนังสือเตือน,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงินจากบัญชี
- ติดตาม จัดทำเอกสารสัญญา/คู่สัญญา
- ตรวจเช็คเอกสารแนบสัญญา
-จัดทำรายงานอัพเดทการตรวจเยี่ยมสาขา
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024784

งานประจำ 25,000 บ.

เขตสะพานสูง

Trade Marketing Officer

Trade Marketing Officer

• Collaborate cross functionally to ensure all initiative and promotional timelines are met.
• Co - Work with Sales/Marketing team to achieved business target.
• Any and all miscellaneous support of field sales organization.
• Additional tasks; duties and responsibilities as assigned by management.

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024785

งานประจำ 20,000 ขึ้นไป

เขตสะพานสูง สะพานสูง

ธุรการก่อสร้าง

ธุรการก่อสร้าง

ติดต่อประสานงานในส่วนธุรการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงคิดค่าแรงคนงานแต่ละไซด์งาน
หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001201

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

- รับผิดชอบในส่วนงานบัญชีจ่าย การตั้งหนี้ ติดชำระหนี้ และการบันทึกรายจ่ายของ บริษัท
- บันทึกและปรับปรุงระบบบัญชี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001421

งานประจำ 15,000-22,000

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่บัญชี (The jas รามอินทรา )

เจ้าหน้าที่บัญชี (The jas รามอินทรา )

-ตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายขาย ใบเสนอราคา,ต่อสัญญา
-ออกใบแจ้งหนี้ในระบบ
-ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001195

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

ช่างซ่อมบำรุง (Totem Kingdom รามอินทรา)

ช่างซ่อมบำรุง (Totem Kingdom รามอินทรา)

-ดูแลซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
-ดูแลระบบไฟ อิเลคโทรนิค
-ตรวจสอบระบบโครงสร้าง
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001196

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

Marketing Executive (The Jas รามอินทรา)

Marketing Executive (The Jas รามอินทรา)

-คิดและวางแผนการตลาดให้กับศูนย์การค้า
-คิดโปรโมชั่นประจำเดือนและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า
-คิด Event ประจำเดือนเพื่อกระตุ้นยอดขาย
-วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้า
-วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์และ Promotion ให้กับร้านค้าเปิดใหม่
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001197

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้า

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้า

1. รับผิดชอบงานบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้า
2. สามารถอธิบายรายละเอียด ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับพื้นที่และเงื่อนไขการเช่าพื้นที่
3. ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย และนำข้อมูลที่ได้มาสรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
4. การหาลูกค้าสำรองตามกลุ่ม Category ที่ต้องการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. การหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีศักยภาพอยู่ในกระแสนิยมและตรงกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท
6. ประสานงานในความคืบหน้าของโครงการ วางแผนงานและตารางเวลาดำเนินโค

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001198

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า ( ภาคเหนือ,อิสาน )

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า ( ภาคเหนือ,อิสาน )

1.บริหารและขายพื้นที่เช่าของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.บริหารพื้นที่ Event และพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
3.นำเสนอและขายสื่อโฆษณาภายในโครงการ
4.นำเสนอขายและรวมถึงซึ่งได้มาของรายได้อื่นของโครงการ
5.จัดทำสัญญาเช่าให้กับลูกค้าที่มาติดต่อขอเช่าและติดตามการชำระค่าเช่าแต่ละเดือน
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001199

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

กลยุทธ์การตลาด (The Jas รามอินทรา)

กลยุทธ์การตลาด (The Jas รามอินทรา)

- สรรหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่
- ปรับปรุงพื้นที่สาขาปัจจุบัน
- แก้ไขและพัฒนาศัยภาพของสาขา
- ช่วยเพิ่มรายได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและการขาย
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001200

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

พนักงานขายคอนโดมิเนียม (ด่วนมาก)

พนักงานขายคอนโดมิเนียม (ด่วนมาก)

1. ให้บริการลูกค้าในการจอง
2. บริหารจัดการงานขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด
3. ศึกษารายละเอียดของโครงการและคู่แข่ง
4. ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
5. ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
6. รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการดำเนินบริการการขาย
7. ส่งมอบคอนโด และดูแลหลังการขาย
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001191

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

Senior Marketing

Senior Marketing

1.คิด Concept งาน และนำเสนอโปรเจค เพื่อขายงานแก่ลูกค้า
2.วางแผนรูปแบบงานต่างๆ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานสัมนา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3.ควบคุม Concept งานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและสื่อสารกับทีมงานในบริษัท
5.Presentation เสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
6.รับความต้องการของลูกค้า และค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อวางแผนรูปแบบงาน คิดสร้างสรรค์งาน
7.จัดทำ Draft Proposal (Powerpoint),Subscript (Copy Writing) ในส่วน Creative ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001192

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-ประสานงานเอกสารกับลูกค้า
-ทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใบเสนอราคา
-พบปะลูกค้าและประสานงานขายได้
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001193

งานประจำ ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

Graphic Design (บีนส์แอนด์บราวน์) ด่วนมาก

Graphic Design (บีนส์แอนด์บราวน์) ด่วนมาก

1.ออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท เช่น สื่อสิ่งพิมพืที่เกิดขึ้นใน Event ต่างๆ
2.ออกแบบสื่อโฆษณา ถ่ายภาพ จัดวางLayout
3.ทำกราฟฟิค Social Media
4.ออกแบบและสร้างวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอทำอาฟเตอเอฟเฟคได้
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001194

งานประจำ ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

Barista/Asst. Barista(ด่วนมาก)

Barista/Asst. Barista(ด่วนมาก)

- บริการรับออเดอร์ ทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 001190

งานประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง

เขตสะพานสูง สะพานสูง

Marketing Officer

Marketing Officer

-วางแผนพื้นที่การตลาด
-วิจัยข้อมูลด้านการตลาด
-จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004024

งานประจำ 11,000+ค่าคอมมิชชั่น

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 )

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 )

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้
- บันทึกรายละเอียดลงระบบ

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004020

งานประจำ รายได้รวม 20,000-50,000 บาท

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้
- มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ 30-60 วัน, ติดตามหนี้ 60 วันขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล, รถยนต์, รถจักรยานยนต์งาน Legal

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 004021

งานประจำ 9,300+ค่าคอมมิชชั่น

เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

หางาน สมัครงาน : 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา