jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 024900

งานประจำ 45,000-50,000

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

Accounting Manager ด่วนที่สุด

Accounting Manager ด่วนที่สุด

- รับผิดชอบทางด้านรายรับ-รายจ่าย
- ดำเนินการชำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- สามารถดูงบดุล (ถ้าปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ดูแลบัญชีทั้งระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- จัดทำบัญชีวัตถุดิบคงเหลือ
- สามารถคิดต้นทุน
- ติดต่อกรมสรรพากร
- ทำงาน จ-ศ
- ทำงาน 08.00-17.00
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 021753

งานประจำ 14000 ขึ้นไป

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ

เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน

-จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท ในส่วนสำนักงานใหญ่และสาขา
-ทำการโอนทรัพย์สิน ดำเนินการเรื่องซ่อมทรัพย์สินและจำหน่ายทรัพย์สิน
-ตรวจเช็คอุปกรณ์สิ้นเปลือง ทำใบขอซื้อ/สั่งซื้อ อุปกรณ์สินเปลือง
-จัดแพ็คอุปกรณ์สิ้นเปลืองให้หน่วยงานและสาขา
-งานด้านเอกสารต่างๆของฝ่ายธุรการที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 021754

งานประจำ ตามข้อตกลง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ป้อมปราบ

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาพันธ์ทิพย์ประตูน้ำ

พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ World camera สาขาพันธ์ทิพย์ประตูน้ำ

-แนะนำสินค้าประเภทกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ
-ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้การใช้งาน
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020645

งานประจำ 10000-12000

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานคีย์ข้อมูล

พนักงานคีย์ข้อมูล

- ลงข้อมูลในระบบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 5 วัน
- เข้างาน 08.00-17.00 น.

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020646

งานประจำ 9,300+OT

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานสโตร์

พนักงานสโตร์

- ตรวจสอบนับสินค้าเข้าและออก
- ดูแลสินค้าในคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 05.00-14.00
- ทำงาน จ-ส
- หยุดวันอาทิตย์

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020643

งานประจำ 20,000

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

ผู้จัดการร้านอาหาร ประจำสีลม

ผู้จัดการร้านอาหาร ประจำสีลม

- ดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน
- ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
- ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน ปัญห

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020644

งานประจำ 15000+ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายประจำฺBooth และ งาน event (ด่วนมาก)

พนักงานขายประจำฺBooth และ งาน event (ด่วนมาก)

ติดต่อลูกค้าตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสนอขายสินค้า
ดูและช่องทางการวางจำหน่าย
จัดหาสินค้าเพื่อเปิดขายในงานแสดงสินค้า
ออกbooth เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020641

งานประจำ 15,000+ค่าเดินทาง2,000+ คอมมิชชั่น

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

Sale

Sale

- สรรหาลูกค้า
- เสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า
- ติดตามผลหลังการขาย
- ดูแลพนักงานขาย
- ดูแลความเรียบร้อยงานที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020642

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

ธุรการ วัตถุดิบ

ธุรการ วัตถุดิบ

- ใช้ Excel ทำฐานข้อมูล
- ทำรายงานต้นทุน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน 6 วัน
- หยุดวันอาทิตย์

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020639

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานวรจักร

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานวรจักร

1.ผลิตขนมปัง บิสกิต เค้ก ไส้กรอก ขนมหวาน อาหาร ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
2.จัดเรียงและแพ็ค สินค้าดังกล่าวตามคำสั่งการผลิต
3.จัดเตรียมส่งไปยังสาขาต่างๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020640

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

ผู้ช่วยครัว ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ

ผู้ช่วยครัว ประจำสาขาแจ้งวัฒนะ

- จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
- ช่วยเหลือพ่อครัวแม่ครัวในการปรุงอาหาร
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในครัว
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020636

งานประจำ 14,000++

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานหน่วยแทน

พนักงานหน่วยแทน

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- สามารถเดินทางได้ในกรุงเทพฯ
- จัดบูธที่ตึกสำนักงานและห้างสรรพสินค้า

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020637

งานประจำ 9,500 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าอาหาร + ค่าเดินทาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัล EastVille

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัล EastVille

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020638

งานประจำ 11,000 + เบี้ยเลี้ยงจัดงาน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานจัดเลี้ยง

พนักงานจัดเลี้ยง

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดบูธ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020633

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าอาหาร + ค่าเดินทาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำอาคาร M Tower (BTSบางจาก)

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำอาคาร M Tower (BTSบางจาก)

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า ทั้งเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020634

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง + ค่าอาหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัล Westgate

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัล Westgate

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020635

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าอาหาร + ค่าเดินทาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเมกะบางนา และ ไบเทคบางนา

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเมกะบางนา และ ไบเทคบางนา

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020631

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่และเสิร์ฟ ประจำสาขา วรจักร

พนักงานขายเบเกอรี่และเสิร์ฟ ประจำสาขา วรจักร

พนักงานขายเบเกอรี่
- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานเสิร์ฟ
- รับออเดอร์อาหาร
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดืม
- บริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า
- ทำความสะอาดโต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020632

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน + ค่าอาหาร + ค่าเดินทาง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ด่วนที่สุด

พนักงานขายเบเกอรี่ ประจำสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ด่วนที่สุด

- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020630

งานประจำ 9,300 + OT + เบี้ยขยัน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์

พนักงานขายเบเกอรี่และเสิร์ฟ ประจำสาขาทองหล่อ

พนักงานขายเบเกอรี่และเสิร์ฟ ประจำสาขาทองหล่อ

พนักงานขายเบเกอรี่
- ส่งเสริมการขายสินค้า แนะนำสินค้า
- เช็คยอดขายประจำวัน สินค้าเข้า-สินค้าออก
- ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้าเบเกอรี่
- สั่งขนมสำหรับขายในวันถัดไป
- จัดเรียงขนมในตู้และชั้นวางขนมก่อนทำการเปิดร้าน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานเสิร์ฟ
- รับออเดอร์อาหาร
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดืม
- บริการความสะดวกให้แก่ลูกค้า
- ทำความสะอาดโต๊ะอาหารให้สะอาดเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา