jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 006926

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

Senior Auditor

Senior Auditor

ตรวจสอบบัญชีลูกค้า, ตรวจสอบงบการเงิน
กลุ่มลูกค้า SME

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006927

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชีให้ลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006922

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน

ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน

จัดทำเงินเดือนให้ลูกค้า รวมถึงควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานและแผนงานของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006923

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

หัวหน้างานบัญชี(สำนักงานบัญชี)

หัวหน้างานบัญชี(สำนักงานบัญชี)

หน้าที่หลัก
1.ติดต่อลูกค้าขอรับเอกสารหลักฐานทางบัญชี
2.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญรับ-จ่าย
3.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญซื้อ-ขาย
4.บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญทั่วไป

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006924

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานในองค์กร
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006925

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior)

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของลูกค้า
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006915

งานประจำ ตามตกลง

เขตบางซื่อ บางซื่อ

Web Graphic

Web Graphic

• ออกแบบ Web site และทำ Banner และ media ต่างๆตามการร้องขอจาก ทีมที่เกี่ยวข้อง
• บริหารทีมงานและติดต่อประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จตรงไปตามตาราง เวลาที่กำหนด
• ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเชิงศิลปะแนวใหม่ด้านการออกแบบเว็บไซด์ เพื่อนำมาใช้ในงาน
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006916

งานประจำ ืN/A

เขตบางซื่อ บางซื่อ

IT Audit & Service

IT Audit & Service

ดูแลเกี่ยวกับด้านไอทีให้กับพนักงานในบริษัท
ดูแลระบบ Server, Network, Data Server
บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006917

งานประจำ 16000 - 18000

เขตบางซื่อ บางซื่อ

เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรม

1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006918

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

Programmer

Programmer

-เขียนโปรแกรมด้วยภาษา php หรือ Joomla
-จัดทำเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006919

งานประจำ xxxxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

แม่บ้าน

แม่บ้าน

ดูแลความสะอาดของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006920

งานประจำ xx,xxx

เขตบางซื่อ บางซื่อ

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานบัญชี (ปิดงบได้)

พนักงานบัญชีประจำสำนักงานบัญชี (ปิดงบได้)

จัดทำบัญชี ภาษี ให้กับลูกค้า รวมถึงการปิดงบ
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006921

งานประจำ ตามโครงสร้าง

เขตบางซื่อ บางซื่อ

คีย์ข้อมูล (Part time)

คีย์ข้อมูล (Part time)

จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

วันทำงาน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.30-16.30 น.
(สามารถทำงานได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 ถึง พฤษภาคม2561))

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006912

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

เขตบางซื่อ บางซื่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (วางระบบบัญชี)

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (วางระบบบัญชี)

วางระบบบัญชีการเงินและจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006913

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

เขตบางซื่อ บางซื่อ

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

-งานด้านตรวจสอบภายใน
-วางแผนงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
-สรุปรายงานพร้อมนำเสนอ

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006914

งานต่างประเทศ ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

เขตบางซื่อ บางซื่อ

ล่ามและประสานภาษาจีน

ล่ามและประสานภาษาจีน

-แปลบทความ รายงาน ข้อความ ภาษาจีนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาไทยเป็นภาษจีน
-ตอนรับแขกที่มาจากประเทศจีน
-ประสานงานระหว่างไทย-จีน
-ประชุมและสรุปรายงาน (การประชุมมีทั้งภาษาไทย,จีน)
-สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ (จีน)

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 006911

งานประจำ ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์

เขตบางซื่อ บางซื่อ

เลขานุการ (ภาษาอังกฤษ)

เลขานุการ (ภาษาอังกฤษ)

จัดตารางนัดหมายการประชุมและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
เตรียมข้อมูลการประชุมและสรุปรายงานการประชุม


หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000037

งานราชการ 23,000 บาทขึ้นไป

เขตบางซื่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดขอนแก่น**ด่วน**

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดขอนแก่น**ด่วน**

นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ปฏิบัติงานที่ขอนแก่น***

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 000038

งานประจำ ตามตกลง

เขตบางซื่อ

กองบรรณาธิการหนังสือเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (ด่วนมาก)

กองบรรณาธิการหนังสือเรียนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ (ด่วนมาก)

-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
-เขียนกิจกรรมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานติดต่อนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ติดต่ออสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ
-ติดต่อวิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 009966

งานประจำ ตามตกลง

เขตบางซื่อ

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
-เขียนกินกรรมระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
-ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานติดต่อนักเขียนจากสถาบันการศึกษาด้านอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
-ประสานงานกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-ติดต่อสรรหาผู้เขียน ผู้ตรวจ และบรรณาธิการ
-ติดต่อวิทยากร เพื่ออบรมครูปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หางาน สมัครงาน : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา