jobin4.com เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com เชียงราย หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ เชียงราย หางานเชียงราย รับสมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด เชียงราย Ø
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย

เลขที่ประกาศ : 021716

งานประจำ 13,000 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

พนักงานขายทองรูปพรรณ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 021717
เลขที่ประกาศ : 021677
เลขที่ประกาศ : 021658
เลขที่ประกาศ : 021656
เลขที่ประกาศ : 021657
เลขที่ประกาศ : 021654
เลขที่ประกาศ : 021655
เลขที่ประกาศ : 021652
เลขที่ประกาศ : 021653
เลขที่ประกาศ : 021650
เลขที่ประกาศ : 021651
เลขที่ประกาศ : 021649
เลขที่ประกาศ : 021647
เลขที่ประกาศ : 021648
เลขที่ประกาศ : 021645
เลขที่ประกาศ : 021646
เลขที่ประกาศ : 021644
เลขที่ประกาศ : 017299

งานประจำ 15,000 บ.

เมืองเชียงราย เวียง

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

-จัดซื้อสินค้าให้ได้ตามจำนวน, ปริมาณที่ต้องการ
-จัดซื้อสินค้าให้ได้คุณภาพ
-ติดตามการจัดส่งสินค้าของผู้ขายให้ได้ในเวลาที่ต้องการ
-จัดการเอกสารด้านการจัดซื้อสินค้า
-เจรจาต่อลองให้ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสมต่อคุณภาพ
-ช่วยเหลืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 017196

งานประจำ 20000-30000

เมืองเชียงราย เวียง

ฝ่ายขาย สนง กทม

ฝ่ายขาย สนง กทม

งานจัดจำหน่ายและวางแผนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทโปรตีน ประเภทอาหารเสริม ประเภทพลังงาน ฯลฯ จัดจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สำหรั สัตวใหญ่ สัตวเล็ก และสัตวนำ้ ตัวแทนจำหน่าย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

หางาน สมัครงาน : เมื่อวาน

หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย
หางานเชียงราย สมัครงานเชียงราย รับสมัครพนักงานเชียงราย
เชียงราย ฝึกงานเชียงราย งานชั่วคราวเชียงราย งานนอกเวลาเชียงราย งานประจำเชียงราย งานราชการเชียงราย งานต่างประเทศเชียงราย งานอื่นๆเชียงราย