jobin4.com นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com นครราชสีมา หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครราชสีมา หางานนครราชสีมา รับสมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด นครราชสีมา Ø
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา

เลขที่ประกาศ : 024083

งานประจำ 9500 - 12000

ปากช่อง กลางดง

ผู้ช่วยคลังสินค้า (บางนา)

ผู้ช่วยคลังสินค้า (บางนา)

ตรวจสอบสินค้า
สรุปเบิกจ่ายสินค้า
จัดตารางการส่งสินค้า
รู้จักและแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024084

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

พนักงานประจำคลังสินค้า

พนักงานประจำคลังสินค้า

จัดสินค้า
รับ-ส่งสินค้า
ตรวจเช็คสินค้า

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024083

งานประจำ 9500 - 12000

ปากช่อง กลางดง

ผู้ช่วยคลังสินค้า (บางนา)

ผู้ช่วยคลังสินค้า (บางนา)

ตรวจสอบสินค้า
สรุปเบิกจ่ายสินค้า
จัดตารางการส่งสินค้า
รู้จักและแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024084

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

พนักงานประจำคลังสินค้า

พนักงานประจำคลังสินค้า

จัดสินค้า
รับ-ส่งสินค้า
ตรวจเช็คสินค้า

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023884

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่ทางซ่อมบำรุง และทางเทคนิกการผลิต สามารถพูดภาษาจีนได้

เจ้าหน้าที่ทางซ่อมบำรุง และทางเทคนิกการผลิต สามารถพูดภาษาจีนได้

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
วิเคราะห์ผล ติดตามผล แก้ไขปัญหา และจัดทำรายงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ติดต่อชาวจีนที่ติดต่อกับบริษัททั้ง ต่อหน้า ทางโทรศัพท์ และออนไลน์
สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023884

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่ทางซ่อมบำรุง และทางเทคนิกการผลิต สามารถพูดภาษาจีนได้

เจ้าหน้าที่ทางซ่อมบำรุง และทางเทคนิกการผลิต สามารถพูดภาษาจีนได้

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
วิเคราะห์ผล ติดตามผล แก้ไขปัญหา และจัดทำรายงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ติดต่อชาวจีนที่ติดต่อกับบริษัททั้ง ต่อหน้า ทางโทรศัพท์ และออนไลน์
สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023874

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สามารถพูดภาษาจีนได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สามารถพูดภาษาจีนได้

ทำหน้าที่ ประสานงาน ระหว่าง Supplier ชาวจีน Technician ชาวจีน และลูกค้าชาวจีน
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ติดต่อชาวจีนที่ติดต่อกับบริษัททั้ง ต่อหน้า ทางโทรศัพท์ และออนไลน์
สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023874

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สามารถพูดภาษาจีนได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานที่สามารถพูดภาษาจีนได้

ทำหน้าที่ ประสานงาน ระหว่าง Supplier ชาวจีน Technician ชาวจีน และลูกค้าชาวจีน
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ติดต่อชาวจีนที่ติดต่อกับบริษัททั้ง ต่อหน้า ทางโทรศัพท์ และออนไลน์
สามารถใช้ภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023826

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

ล่าม ภาษาจีน

ล่าม ภาษาจีน

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ข้อมูลกับผู้ติดต่อชาวจีน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ออนไลน์, โทรศัพท์ และอื่นๆ)
สามารถพูดภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023826

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

ล่าม ภาษาจีน

ล่าม ภาษาจีน

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้ข้อมูลกับผู้ติดต่อชาวจีน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ออนไลน์, โทรศัพท์ และอื่นๆ)
สามารถพูดภาษาจีนได้ดี โดยเฉพาะทางด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023769

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป (ด่วนมาก)

ควบคุมการเบิก -จ่าย ยอดคงเหลือ และการจัดเก็บสินค้า
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023770

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

ขับรถโฟร์คลิฟท์ เคลื่อนย้ายสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023769

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่สโตร์สินค้าสำเร็จรูป (ด่วนมาก)

ควบคุมการเบิก -จ่าย ยอดคงเหลือ และการจัดเก็บสินค้า
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023770

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์

ขับรถโฟร์คลิฟท์ เคลื่อนย้ายสินค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023767

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

พนักงานข้อมูล ประกันคุณภาพ

พนักงานข้อมูล ประกันคุณภาพ

ตรวจสอบสินค้า ก่อนส่งมอบ
คัดแยกสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบส่งหน่วยงานถัดไป
รายงานสินค้าประจำวัน ส่งให้แผนกถัดไป
อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023768

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023767

งานประจำ ตามตกลง

ปากช่อง กลางดง

พนักงานข้อมูล ประกันคุณภาพ

พนักงานข้อมูล ประกันคุณภาพ

ตรวจสอบสินค้า ก่อนส่งมอบ
คัดแยกสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบส่งหน่วยงานถัดไป
รายงานสินค้าประจำวัน ส่งให้แผนกถัดไป
อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023768

งานประจำ -

ปากช่อง กลางดง

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022552

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร

ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมให้รถยนต์พร้อมใช้งาน
ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ดูแลและติดตามผู้บริหาร

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022552

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร

ตรวจเช็คและเตรียมความพร้อมให้รถยนต์พร้อมใช้งาน
ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ดูแลและติดตามผู้บริหาร

หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา
หางานนครราชสีมา สมัครงานนครราชสีมา รับสมัครพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา ฝึกงานนครราชสีมา งานชั่วคราวนครราชสีมา งานนอกเวลานครราชสีมา งานประจำนครราชสีมา งานราชการนครราชสีมา งานต่างประเทศนครราชสีมา งานอื่นๆนครราชสีมา