jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กาญจนบุรี หางานกาญจนบุรี รับสมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด กาญจนบุรี Ø
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี

เลขที่ประกาศ : 024896

งานราชการ ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

1.รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมเอกสารเพื่อนำไปขออนุญาต
2.ติดต่อกับหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อจะนำใบอนุญาตออกมา
3.การก่อสร้างของหน้างานโดยไม่ติดขัดต่อการดำเนินการ

หางาน สมัครงาน : 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024022

งานประจำ ตกลงราคา

วิศวกร หรือโฟร์แมน ระบบงานประปา

วิศวกร หรือโฟร์แมน ระบบงานประปา

1.สามารถถอดแบบท่อประปา โรงผลิตน้ำประปาได้
2.ให้รายละเอียด Spac เพื่อสั่งชิ้นส่วนงานประปาได้
3.ควบคุมพนักงานให้เดินท่อในโรงงานประปา
4.สามารถตั้งระบบเครื่องสูบน้ำแรงสูงในโรงงานผลิต
5.สามารถติดตั้งระบบประปา ในโรงผลิตน้ำประปาทั้งระบบ และทดสอบระบบให้แล้วเสร็จ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024020

งานประจำ ตกลงราคา

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, เขื่อนชลประทาน ,งานวางท่อระบายน้ำ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024021

งานประจำ ตกลงราคา

วิศวกรสำรวจ

วิศวกรสำรวจ

- สำรวจวางแนวก่อสร้าง, สำรวจหาระดับก่อสร้าง, ทำหมุดลักฐานต่างๆ เช่น หมุดกึ่งกลางถนน, หมุด BM-PI, หมุดหลักฐานสำคัญอื่น ๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024019

งานประจำ ตกลงราคา

Project Engineer

Project Engineer

-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020915

งานประจำ ตามวุฒิการศึกษา

เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก

พนักงานขายหน้าร้าน/PC(ประจำสาขาวังสารภี-กาญจนบุรี)

พนักงานขายหน้าร้าน/PC(ประจำสาขาวังสารภี-กาญจนบุรี)

งานขายสินค้าหน้าร้าน งานบริการลูกค้า
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017775
เลขที่ประกาศ : 017772

งานประจำ ตกลงราคา

พนักงานดูแลความสงบเรียบร้อย

พนักงานดูแลความสงบเรียบร้อย

1.ดูแลการเข้า-ออกของบุคคลภายในบริษัทพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา
2.ดูแลการนำเข้า-ออก ทรัพย์สิ่งของภายในบริษัทพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา
3.เปิด-ปิด ประตูบริษัทกรณีมีการเข้าออก
4.ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมรายงาน

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017773

งานประจำ ตกลงราคา

คนสวน (เฝ้าสวน)

คนสวน (เฝ้าสวน)

1.ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้
2.ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ
3.ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ
4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017774

งานประจำ 7,000-9,000

พนักงานคีย์ข้อมูล

พนักงานคีย์ข้อมูล

- ทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017769

งานประจำ ตามตกลง

พนักงานธุรการสนาม

พนักงานธุรการสนาม

-ปฎิบัติงานธุรการต่างๆ เช่น ตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง และอะไหล่เครื่องจักร
-ถ่ายรูปงานสนามเพื่อส่งรายงานประจำวันทางอินเตอร์เน็ต
-พิมพ์และถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำรายงาน
-ขับรถรับพัสดุ
-งานธุรการทั่วไป
-งานอื่นๆ ตามที่นายจ้างสั่ง/มอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017770

งานประจำ ตามตกลง

คนงานการเกษตร

คนงานการเกษตร

1. ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และดูแลพืชไร่ต่างๆ ได้
2. ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ
3. ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017771

งานประจำ ตกลงราคา

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ

พนักงานขับรถแบ๊คโฮ

-ขับรถแบ๊คโฮ เกี่ยวกับงานถนน งานสะพาน งานเขื่อน งานชลประทาน งานสร้างอาคาร
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017767

งานประจำ ตกลงราคา

โฟร์แมนสำรวจ

โฟร์แมนสำรวจ

สำรวจ วางแนว ทำระดับ ตรวจสอบ ทำโปร์ไฟล์(profile) ที่เกี่ยวกับงานสร้างทาง สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง อาคาร ประปา ระบบ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017768

งานประจำ ตกลงราคา

ผู้ช่วย โฟร์แมนระบบประปา

ผู้ช่วย โฟร์แมนระบบประปา

-ทำเกี่ยวกับการวางระบบประปา
-เดิน/สำรวจแนวท่อ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017764

งานประจำ ตกลงราคา

ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อม

-เชื่อมเหล็ก/โลหะ
-ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง
-ติดตั้งประกอบ
-อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017765

งานประจำ ตกลงราคา

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE

ช่างฝีมือ เชื่อมท่อ HDPE

-เชื่อมท่อ HDPE
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017766

งานประจำ ตกลงราคา

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

-เชื่อมโลหะ
-หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017761

งานประจำ ตกลงราคา

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

พนักงานขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์

ขับรถสิบล้อ รถดั้มพ์ งานก่อสร้าง บรรทุกหิน บรรทุกทราย บรรทุกวัสดุก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 017762

งานประจำ ตกลงราคา

Site Engineer

Site Engineer

-ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานชลประทาน และงานวางท่อระบายน้ำ
-ตรวจสอบและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน
-ควบคุมคนงาน,คนขับเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาย่อย


หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี
หางานกาญจนบุรี สมัครงานกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ฝึกงานกาญจนบุรี งานชั่วคราวกาญจนบุรี งานนอกเวลากาญจนบุรี งานประจำกาญจนบุรี งานราชการกาญจนบุรี งานต่างประเทศกาญจนบุรี งานอื่นๆกาญจนบุรี