jobin4.com ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ขอนแก่น หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ขอนแก่น หางานขอนแก่น รับสมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ขอนแก่น Ø
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น

เลขที่ประกาศ : 024283

งานประจำ 15,000-20,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย-การตลาด/ ประสานงานฝ่ายขาย-การตลาด

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย-การตลาด/ ประสานงานฝ่ายขาย-การตลาด

นำเสนอผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เช่น กล้องวงจรปิด ประตู เครื่องปรับอากาศฯ ในเขตจังหวัดมหาสารคามและภาคอีสาน เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งต่อฝ่ายขาย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024281

งานประจำ 10,000-15,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

สอบราคา สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบสินค้า โครงการก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024282

งานประจำ 20,000-30,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กร

สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กร

ประชาสัมพันธ์องค์กร ประสานงานระหว่างองค์กรและลูกค้า ติดตามดูแล บริการลูกค้า ตามแผนงานที่ทางองค์จัดทำให้ (ไม่มีหน้าที่ในการขาย)
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 024280

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น ศิลา

พนักงานขับรถเครน

พนักงานขับรถเครน

พนักงานขับรถเครน ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถทำงานตามไซต์งาน และต่างจังหวัดได้
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023778

งานประจำ ตามตกลง

วิศวกรโยธา (สาขา อุดรธานี)

วิศวกรโยธา (สาขา อุดรธานี)

จัดทำ BOQ, ถอดแบบ และคำนวณโครงสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงกับแบบโครงสร้าง และแบบสถาปัตย์ - ตรวจสอบ และดูแลด้านเอกสารการเบิกจ่าย ค่าแรงงวดงานก่อสร้างของผู้รับเหมา - ดำเนินการด้านข้อมูลเอกสาร และสำรวจงานด้านสาธารณูปโภค หรืองานอื่นๆเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - ตรวจสอบ และควบคุมการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลคุณภาพงานก่อสร้าง - ทำรายงานความคืบหน้างานให้กับผู้บังคัญบัญชา - ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 023777

งานประจำ ตามตกลง

หัวหน้าวิศวกร/วิศวรกรโครงการ Project Engineer (สาขา อุดรธานี)

หัวหน้าวิศวกร/วิศวรกรโครงการ Project Engineer (สาขา อุดรธานี)

- บริหารทีมงานก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีความถูกต้องตามแบบแปลน และหลักวิศวกรรมการก่อสร้างที่ดี รวมทั้งได้คุณภาพงานที่มีมาตรฐาน
- บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่
- วางแผน บริหาร ควบคุม ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมมาตการความปลอดภัย
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022607

งานประจำ 15,000-20,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

วิศกรไฟฟ้า

วิศกรไฟฟ้า

รับผิดชอบ ดูแล งานระบบต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง และประสานงานทุกฝ่าย
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022608

งานประจำ ง/ด 20,000-30,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

วิศวกรคอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์

ดูแลประสานงานระบบกล้องวงจรปิด ระหว่างลูกค้า องค์กร ต่างประเทศ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022605

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น ศิลา

ธุรการ ประจำไซต์งานอยุธยา

ธุรการ ประจำไซต์งานอยุธยา

ติดต่อ และประสานงานทั่วไปกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าอย่างราบรื่น
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022606

งานประจำ 15,000 - 20,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

ฝ่ายวางแผนงาน และติดตาม

ฝ่ายวางแผนงาน และติดตาม

วางแผนงาน จัดลำดับงานก่อนหลัง จัดทำเอกสารอนุมัติ ติดตามงาน ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อให้โครง บรรลุเป้าหมาย
(งานระบบ ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล อื่นๆ ในโครงการก่อสร้าง)

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022603

งานประจำ 10,000 - 15,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

ฝ่ายขาย

ฝ่ายขาย

งานเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์
สินค้าประเภทวัสุดในงานก่อสร้าง อาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล อื่นๆ

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022604

งานประจำ 20,000 - 35,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

โปรเจคไซต์ วิศวกรโยธา ประจำไซต์งานอยุธยา

โปรเจคไซต์ วิศวกรโยธา ประจำไซต์งานอยุธยา

ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกฝ่ายจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สามเจ้าพระยา
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022598
เลขที่ประกาศ : 022596

งานประจำ 15,000-20,000

เมืองขอนแก่น ศิลา

ประสานงานโครงการ

ประสานงานโครงการ

ประสานงาน ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ปรับอากาศ ภาพรวมของโครงการ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022370

งานประจำ 20000++

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

ออกแบบ เขียนแบบได้ ประเมินราคาถอดอุปกรณ์ มีความรู้พื้นฐานเรื่อง สับสเตชั่น สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ควบคุมงานโครงการ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 022371

งานประจำ ตามตกลง

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

สำรวจ, ออกแบบ, ประเมินราคา, ควบคุมงาน
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020571

งานประจำ 350 บ.

พนักงานขับรถ ประจำสาขา กทม.

พนักงานขับรถ ประจำสาขา กทม.

ขับรถตามภาระงาน ของบริษัท
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 019343

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ประจำสาขา บุรีรัมย์ (สวายจีก)

เซลล์ประจำสาขา บุรีรัมย์ (สวายจีก)

- ออกพบลูกค้าในเขตรับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้า เสนอราคา ปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดูแลร้านค้าเอเย่นต์
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 019324

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ ประจำ สาขา อุตรดิตถ์

เซลล์ ประจำ สาขา อุตรดิตถ์

เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า หาลูกค้าใหม่
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 019325

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

เมืองขอนแก่น พระลับ

เซลล์ประจำสาขา ร้อยเอ็ด

เซลล์ประจำสาขา ร้อยเอ็ด

- ออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
- นำเสนอสินค้า เสนอราคา ปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง , ดูแลร้านค้าเอเย่นต์
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น
หางานขอนแก่น สมัครงานขอนแก่น รับสมัครพนักงานขอนแก่น
ขอนแก่น ฝึกงานขอนแก่น งานชั่วคราวขอนแก่น งานนอกเวลาขอนแก่น งานประจำขอนแก่น งานราชการขอนแก่น งานต่างประเทศขอนแก่น งานอื่นๆขอนแก่น