jobin4.com ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ฉะเชิงเทรา หางานฉะเชิงเทรา รับสมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน ในจังหวัด ฉะเชิงเทรา Ø
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา

เลขที่ประกาศ : 024920

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา) ด่วน!!

เจ้าหน้าที่ QA งานเชื่อม (ประจำโรงงาน ฉะเชิงเทรา) ด่วน!!

-ตรวจติดตามงานเชื่อมและสี ของเครนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-ตรวจงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกำหนด
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต)
-วางแผนการจัดการงาน
-ถอดแบบเพื่อถ่ายทอดงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา(ฝ่ายผลิต) ให้เข้าใจ

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 024880

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

1. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลลูกค้า
2. ติดตามเอกสารต่างๆในฝ่าย
3. จัดทำรูปแบบเอกสารที่ใช้ในงานของฝ่าย
4. จัดทำสำเนาเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร พร้อมดำเนินการแจกจ่ายตามวิธีการในระบบฯ
5. ควบคุมการใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ในระบบงานให้เป็นรูปแบบล่าสุดอยู่เสมอ


หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015719

งานประจำ 12,000 ขึ้นไป

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!

ช่างเทคนิคติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!

- ดูแลปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งเครน, การติดตั้งประตูและสะพานปรับระดับ, ปฏิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงเครน, งานซ่อมบำรุงประตูและสะพานปรับระดับ
- เดินทางไปติดตั้งหรือซ่อมบำรุงในโรงงานของลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015718

งานประจำ ไม่ระบุ

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

1.ตรวจสอบใบแจ้งตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารแนบที่จำเป็น ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เช่น Scope writing Diagram , Circuit Diagram
2.ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ทำงานตามแผนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
3.ควบคุมและบันทึกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ฝ่าย ต้องใช้ในการกรอกรายละเอียดของการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO ที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อขอการรับรอง
4.จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
5.สรุปและรายงานผลการปฏิบ

หางาน สมัครงาน : 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 022220

งานประจำ ตามโครงสร้าง

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)

1. เชื่อม-ประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด
2. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ผลิต


หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 021251

งานประจำ ตามตกลง

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

ช่างติดตั้งเครน(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)

ช่างติดตั้งเครน(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7)

1.ดูแลรับผิดชอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการ
2.บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และบันทึกข้อมูลวิธีการประกอบและติดตั้งด้านเครื่องกล/งานไฟฟ้าโครงการในจุดที่มีความ
สำคัญ และน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไป
3.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทฯ เมื่อต้องติดต่อหรือแนะนำลูกค้า
4.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020084

งานประจำ 10,000 - 15,000 หรือ ตามประสพการณ์

พนมสารคาม เกาะขนุน

ธุรการ

ธุรการ

ประสานงาน หน่วยขาย หน่วยคลัง หน่วยจัดส่ง เพื่อ เปิดบิลส่งสินค้า บันทึกงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานที่รับมอบหมายในงาน
สำนักงาน เช่น บันทึกเบิก-จ่าย สต้อก

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020081

งานประจำ 13,000- 18,000 บาทหรือตามความสามารถ

พนมสารคาม เกาะขนุน

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค

ช่างเทคนิค ควบคุมงานระบบ PLC ระบบ ตู้คอนโทรล ระบบอัตโนมัติ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020082

งานประจำ 13,000 -18,000 บาทหรือตามความสามารถ

พนมสารคาม เกาะขนุน

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประเภทเครื่องฉีด เอ็กซ์ทูสต์ เครื่องบด ระบบไซโล
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020083

งานประจำ 15,000 -20,000 บาทหรือตามความสามารถ และ ประสพการณ

พนมสารคาม เกาะขนุน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

จัดทำและปิดงบต้นทุนผลิต หรือ งบการเงินที่เกี่ยวข้อง
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020079

งานประจำ 13,000-18,000 บาทหรือตามความสามารถ

พนมสารคาม เกาะขนุน

ช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

ควบคุม ดูแลไลน์การผลิต ซ่อมบำรุ่งเครื่องจักร
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020080

งานประจำ 13,000 -18,000 บาทหรือตามความสามารถ

พนมสารคาม เกาะขนุน

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ดูแลระบบไฟฟ้า ในโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ เช่น เครื่องจักร ระบบไซโล ปั้มน้ำ ระบบ ซิลเลอร์
ดูแล ระบบ ตู้ คอนโทรล งานระบบ PLC

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020077

งานประจำ รายวันตามมาตรฐานแรงงาน มีโอที ทำตลอด

พนมสารคาม เกาะขนุน

พนักงานฝ่ายผลิต

พนักงานฝ่ายผลิต

ผลิตท่อ pcv
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 020078

งานประจำ 11,000- 15,000 หรือ ตามตกลง ตามความสามารถ

พนมสารคาม เกาะขนุน

พนักงานQC

พนักงานQC

ตรวจสอบคุณภาพ
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 018756
เลขที่ประกาศ : 018754

งานประจำ 13000+เบี้ยขยัน 1200

เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ประสานงานกับลูกค้า และภายในองค์กรณ์
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 018755

งานประจำ 10,000 บ.

เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ

ธุรการ

ธุรการ

ดูแลลูกค้า ฝ่ายขาย สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น กับลูกค้าได้
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 018753

งานประจำ 13000+เบี้ยขยัน 1200

เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

งานคีย์ข้อมูล ประสานงาน ทั่วไป
หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 018752

งานประจำ ตามแต่เจรจาตกลง

เมืองฉะเชิงเทรา บางพระ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าและ พนักงานฝ่ายบริการ(พนักงานรับรถ,ช่าง,เคลมประกัน) กับฝ่ายบริหาร
ดูแลและพัฒนาองค์กรณ์ให้ได้ KPI ตามเป้าหมายที่กำหนด

หางาน สมัครงาน : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 018244

งานประจำ 17,000 ขึ้นไป

บ้านโพธิ์ เกาะไร่

วิศวกรขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)

วิศวกรขายประตู (ประจำอ่อนนุช 46)

1.คิดราคางาน
2.เสนอราคางาน
3.ติดตามงานเสนอราคา
4.รับ P/O จากลูกค้า และเขียนขอบเขตงานส่งฝ่ายโครงการ
5.มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุต่อ นโยบายบริษัทฯ
6.ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของฝ่าย หรือของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และนโยบายด้านคุณภาพ
7.ปฏิบัติงานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางาน สมัครงาน : วันนี้

หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา
หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา