หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 42136 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 127297

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall เซ้นทรัล อุดรธานี(ศูนย์ใหญ่) รายได้เฉลี่ยรวม 22,000 บาทขึ้นไป ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.@283hsdye

ตำแหน่งงานว่างรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำงานที่ Dtac Service hall เซ้นทรัล อุดรธานี(ศูนย์ใหญ่) รายได้เฉลี่ยรวม 22,000 บาทขึ้นไป ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.@283hsdye

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บ.

งานประจำ : 22,000 บ. กรุงเทพมหานคร
- ให้บริการลูกค้าประจำสำนักบริการลูกค้า Shop Service hall (ศูนย์ใหญ่) เช่น เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชำระค่าบริการ เป็นต้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ ( หยุด 2 วัน/สัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127261

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ดูแลอาคาร

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร ดูแลอาคาร

งานประจำ : เงินเดือน NA

งานประจำ : NA กรุงเทพมหานคร
1. ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ
2. วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน
3. พัฒนาการซ่อมบำรุงและการหยุดทำงานของเครื่องมือเพื่อให้มีการซ่อมบำรุงฉุกเฉินน้อยลง
4. ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย วัสดุ- อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่อ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127270

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี EXPRESS

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี EXPRESS

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ นนทบุรี บางบัวทอง
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี ผ่านระบบ EXPRESS
4. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
5. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127300

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ปทุมธานี
ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกให้เป็นทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดหาสินค้าและแหล่งซื้อสินค้าใหม่ ๆ
จัดสรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายต่าง ๆ
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127349

ตำแหน่งงานว่างPackaging Designer

ตำแหน่งงานว่างPackaging Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
ออกแบบบรรจุภัณฑ์, POP (point of sale) ออกแบบพวก shelf วางขายสินค้า แผ่นโฆษณา และงานประเภท Instruction card Manual ที่แนะนำการใช้สินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127330

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคอนโด(ประจำ ทองหล่อ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการคอนโด(ประจำ ทองหล่อ)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
-ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
-กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร
-ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
-ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127205

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค - Engineer Technician PM Foreman

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค - Engineer Technician PM Foreman

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ซ่อมเชิงป้องกัน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
2. ซ่อม Breakdown - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ตามกำหนด
3. ซ่อมทั่วไป - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้เสร็จทันตามกำหนด
4. ทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรตามที่กำหนด
5. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127289

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพันกงาน PC เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ IROBOT ประจำห้าง เอ็มควอเทียร์ ( รายได้ 15,000 - 17,000) ด่วน !!

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพันกงาน PC เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ IROBOT ประจำห้าง เอ็มควอเทียร์ ( รายได้ 15,000 - 17,000) ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเงินเดือน
เงินเดือน 11,000
ค่าโทรศัพท์ 300
เบี้ยขยัน 1,000
OT 50 ชั่วโมง
ค่าคอมมิชชั่น +สวัสดิการดี

ลักษณะงาน
- นำเสนอขาย เครื่องดูดฝุ่น อัจฉะริยะ
- เสนอขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา
- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขาย

สวัสดิการ ต่าง ๆ
- ประกันสังคม
- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ 1 ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127288

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพันกงาน PC เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ IROBOT ประจำห้าง Power buy พระราม 3 ( รายได้ 15,000 - 17,000) ด่วน !!

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครพันกงาน PC เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ IROBOT ประจำห้าง Power buy พระราม 3 ( รายได้ 15,000 - 17,000) ด่วน !!

งานประจำ : เงินเดือน 15000+

งานประจำ : 15000+ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเงินเดือน
เงินเดือน 11,000
ค่าโทรศัพท์ 300
เบี้ยขยัน 1,000
OT 50 ชั่วโมง
ค่าคอมมิชชั่น +สวัสดิการดี

ลักษณะงาน
- นำเสนอขาย เครื่องดูดฝุ่น อัจฉะริยะ
- เสนอขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา
- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขาย

สวัสดิการ ต่าง ๆ
- ประกันสังคม
- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ 1 ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127368

ตำแหน่งงานว่าง///ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/// ร้าน เกาลูน (ติ่มซำ) สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี ****ติดต่อ 099-2546942 พี่เมย์ Line : maykanwasorn****

ตำแหน่งงานว่าง///ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/// ร้าน เกาลูน (ติ่มซำ) สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี ****ติดต่อ 099-2546942 พี่เมย์ Line : maykanwasorn****

งานประจำ : เงินเดือน 15000-16000

งานประจำ : 15000-16000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
-บริหารงานและดูแลสาขาที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน
-ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงานต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
-ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
-ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เบอร์ 099-2546942 พี่เมย์
ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasornหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127227

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR)
3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) , Customer Audit, และThird party Audit ให้มีการแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ และสอดคล้องกับข้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127278

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขามาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขามาร์คโฟร์พลาซ่า แพร่

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 25,000

งานประจำ : 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม ผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้า ให้กับพนักงานขาย เพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลสินค้า Apple มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามรายละเอีย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127225

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ โชว์รูมHonda

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการศูนย์บริการ โชว์รูมHonda

งานประจำ : เงินเดือน รับเงินเดือนสูง

งานประจำ : รับเงินเดือนสูง กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
ดูแลการทำงานของศูนย์บริการ โชว์รูมฮอนด้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127347

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าบัญชี / พนักงานบัญชี

งานต่างประเทศ : เงินเดือน 12000-20000 , พิจารณาตามป

งานต่างประเทศ : 12000-20000 , พิจารณาตามป สมุทรปราการ บางพลี
ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30) - รายงานภาษีขาย
– จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค
– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
– บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ย
หางานสมุทรปราการ รับสมัครงานสมุทรปราการ : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127021

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการตลาด ประจำศรีสมาน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการตลาด ประจำศรีสมาน

งานชั่วคราว : เงินเดือน ตามตกลง

งานชั่วคราว : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร
- ดำเนินงานการจัดการด้านฝ่ายขายและให้ความช่วยเหลือ
- รับผิดชอบงานหน้าที่ด้านฝ่ายขาย ,ชำระเงินคืนและงานชั่วคราวที่ได้รับหมอบหมายให้เสร็จสิ้น
- รับผิดชอบกำหนดราคาขาย,แผนงานขาย,ประโยคสำหรับพูดคุยในด้านฝ่ายขาย,จัดหาทรัพย์อื่นและที่ตั้งของตัวทรัพย์
- รับผิดชอบการวางแผนงานขายและการจัดทำโปรโมชั่นต่างๆทางการตลาด
- ร่วมกับแผนกต่างๆจัดหาช่องทางทางการจัดจำหน่าย
- จัดสรรงานรายวันของพนักงานขาย เช่น การจัดตารางงาน,การขายทางโทรศัพท์,การรับรองลูกค้าและการปรับตัวทางการตลาด
- วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127165

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน
ต้อนรับลูกค้า
จัดการเอกสาร
ติดต่อธนาคาร
ปิดการขาย
หางานชลบุรี รับสมัครงานชลบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127109

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง โครงการ VIPเทพารักษ์(สมุทรปราการ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนควบคุมงานติดตั้ง โครงการ VIPเทพารักษ์(สมุทรปราการ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-25,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 18,000-25,000 ขึ้นอยู่กับ ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า
- ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งแผ่น Precast
- ควบคุมการใช้ทรัพยากรในงานติดตั้งแผ่น Precast ให้เพียงพอ (คน, วัสดุ, เครื่องจักร)
- ประสานงานโครงการ ทำแผนติดตั้ง
- รายงานผลการติดตั้ง และส่งข้อมูลเพิ่อทำการเบิกงานค่างาน
- ส่งเอกสารเบิกค่างานให้คนงาน
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
หางานปทุมธานี รับสมัครงานปทุมธานี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127033

ตำแหน่งงานว่างด่วน!เปิดรับสมัครพนัก PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus แม่สาย - เชียงราย (รายได้เฉลี่ย 14,000+)

ตำแหน่งงานว่างด่วน!เปิดรับสมัครพนัก PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Sharp Thai ประจำ Lotus แม่สาย - เชียงราย (รายได้เฉลี่ย 14,000+)

งานประจำ : เงินเดือน (รายได้ 12,000-30,000 / เดือ

งานประจำ : (รายได้ 12,000-30,000 / เดือ กรุงเทพมหานคร
รายได้ต่อเดือนเเบ่งเป็น : รายวัน วันละ 315 บาท /วัน
+ Commission
+ ค่าคอมรายชิ้น
+ ค่าเป้า
(เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมาณ 14,000 - 30,000 บาท/เดือน จะขึ้นอยู่กับค่าคอมเเละยอดขาย )

ลักษณะงาน
1.พนักงานประจำ (Full time)
2.เชียร์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (SHARP Thai)
ประเภทสินค้า HE = เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า / AV = ทีวี
3.ดูแลความเรียบร้อย
4.เช็คสต็อก รายงานยอดขาย
5.ชาร์ปกำหนดวันทำงาน 1 เดือน ทำงาน 26 วัน, หยุด 4 วัน(วันหยุดไม่ได้รับค่าจ้าง)

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ลาพักร้อน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127042
No: 127042 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ(พัฒนาสูตรได้)ร้านกาแฟสด/ชาไข่มุก กรุงเทพมหานคร
Rainbow Art

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ(พัฒนาสูตรได้)ร้านกาแฟสด/ชาไข่มุก

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ(พัฒนาสูตรได้)ร้านกาแฟสด/ชาไข่มุก

งานประจำ : เงินเดือน 13,000-20,000

งานประจำ : 13,000-20,000 กรุงเทพมหานคร
- รวมเสนอแนะและพัฒนารสชาติของสินค้าให้โดนใจกลุ่มลูกค้า
- ขายเครื่องดื่มและบริการลูกค้า
- ดูแล รักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ขาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127064

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน(ประจำโรงงานนันยางการ์เมนท์ จ.พิจิตร)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน(ประจำโรงงานนันยางการ์เมนท์ จ.พิจิตร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1.จัดทำงบต้นทุนผลิต โดยรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทุกชนิดสินค้าคงเหลือ ก่อนส่งสำนักงานใหญ่ทุกเดือน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน
2 ตรวจสอบการทำใบรายงานต้นทุนผลิตตามใบสั่งขาย ก่อนนำส่งผู้บริหารผู้ใช้รายงาน
3.ตรวจสอบการคำนวณจ่ายค่าแรงงาน, ค่าขนส่ง, ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงงาน ก่อนนำส่งสำนักงานใหญ่
4.จัดทำรายงานวิเคราะห์หาผลต่าง Variance จากการผลิตและรายงานตามที่ผู้บริหารในโรงงานต้องการในรูปแบบต่าง ๆ
5.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่เพื่อติดเลขที่ทรัพย์สิน ตรวจนับทรัพย์สินที่อยู่ภายในโรงงาน
6.ประสานงา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ