jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 023470

งานประจำ วันละ 420 - 500 บาท

กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก

พนักงานขับรถเทรลเลอร์ลากพ่วง(ชุมพร)

พนักงานขับรถเทรลเลอร์ลากพ่วง(ชุมพร)

บรรทุกผลปาล์มสด ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023463

งานประจำ 15,000 + ประสบการณ์

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

- ดูแลงานส่วนงานขายบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง
- คิด ออกแบบการขายและโปรดักส์ใหม่ๆ
- หาข้อมูลการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย
- ดูแล Website และ up to date และตอบคำถามลูกค้า
- ประสานงานฝ่ายผลิต และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานการซื้อ/ขายของจากประเทศจีน, ถ้าจำเป็น
- ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023457
เลขที่ประกาศ : 023437

งานประจำ 15,000

ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง

IT Personnel Computer (PC) Support

IT Personnel Computer (PC) Support

Install Microsoft window, Office, Mail
Maintenance Client, Network available

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023430

งานประจำ ตามข้อตกลง

ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง

วิศวกรประจำโรงงาน

วิศวกรประจำโรงงาน

1.วางแผนและควบคุมผู้รับเหมาให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2.ดูแล รับผิดชอบระบบไฟฟ้า,เครื่องจักร
3.วางแผนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (PM)

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023431

งานประจำ 18,000-

ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง

หัวหน้างานวางแผนการผลิต

หัวหน้างานวางแผนการผลิต

-วางแผนการผลิตสินค้าในส่วนโรงงานฯ
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023417

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

กรุงเทพมหานคร

วิศวกรเครื่องกล (ภูเก็ต)

วิศวกรเครื่องกล (ภูเก็ต)

ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023415

งานประจำ 15,000-16,000

กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ admin officer ประจำที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด สนามบินดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี)

เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ admin officer ประจำที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด สนามบินดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี)

ลักษณะงาน
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม
4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก
5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น
6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน
7. ส่ง Fax ,ส่ง-รับ Email ตอบกลับ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ
8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน
9. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน
1.สถานที่ : บริษัท ไทยแอร์เอเชี

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023411

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัท

สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023409

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมุทรสาคร

พนักงานขับรถส่งสินค้า

พนักงานขับรถส่งสินค้า

ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าบริษัท
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023407

งานราชการ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

1. ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในบริษัท
2. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน
4. ตรวจตรา ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัย
5. สอบสวนสาเหตุ เนื่องจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
6. รายงานผลและจัดทำข้อเสนอแนะการเกิดอุบัติเหตุ
7. จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023408

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมุทรสาคร

Accounting Supervisor

Accounting Supervisor

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามหลักมาตรฐานการบัญชี
2.ควบคุมยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเงินสดย่อย
3.รับปรุงรายการทางบัญชี กระทบยอดรายการต่างๆ เช่น กระทบยอดธนาคาร ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถวารเบี้ยประกันต่างๆ เป็นต้น
4.ทำธุรกรรมต่างๆกับทางธนาคาร ติดต่อประสานงานกับทางธนารคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.วางแผนเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของบริษัท และวางแผนคำนวนภาษี
6.วางแผนและจัดทำยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนดือน ภงด.50, 51 กท.20
7.รายงานต้

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023406

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน - ด้านรับ

เจ้าหน้าที่การเงิน - ด้านรับ

รับผิดชอบการรับเงิน นำเงินเข้าธนาคาร ออกเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงินและเอกสารลูกหนี้ และติดตามหนี้ เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023392
เลขที่ประกาศ : 023390

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ

นิติกร

นิติกร

-
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023389

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ตรวจเช็คนับสินค้า ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023386

งานประจำ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ดูแลและวางแผนการจัดส่งสินค้า
หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023383

งานประจำ 17,500 บาท ขึ้นไป

ปทุมธานี สามโคก เชียงรากใหญ่

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

1. เขียนแบบเครื่องกล , งานโยธา โดยใช้โปรแกรม Autocad 3D
2. ถอดแบบประมาณราคา
3. อ่านแบบเครื่องกล, งานโครงสร้าง, งานโยธาได้

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023384

งานประจำ วันละ 350-430 ตามความสามารถ (ไม่รวม OT และเบี้ยเลี

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งช่างเข้า siteงาน

พนักงานขับรถส่งช่างเข้า siteงาน

ขับรถส่งของ และขับรถหกล้อมีเฮี๊ยบส่งของ (เป็นครั้งคราว)
*ไม่ได้ส่งของทุกวันตลอดเวลา
ช่วงเวลาที่ไม่ได้ขับรถ ก็ทำหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถ
หรือช่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(ทำงานปกติ จันทร์-เสาร์ 8:00 - 17:00 น.)

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 023385

งานประจำ วันละ 350-400 ตามความสามารถ (ไม่รวม OT)

กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ขับรถ ทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์ของผู้บริหาร
ช่วงที่ไม่ได้ขับรถอาจให้ช่วยทำงานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
(ทำงานปกติ จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 น.)

หางาน สมัครงาน : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ