หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 057431

ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการสำนักงาน/ผู้จัดการการตลาด

ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการสำนักงาน/ผู้จัดการการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 35,000

งานประจำ : 25,000 - 35,000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
- บริหารจัดการงาน ดูแลความเรียบร้อยของบริษัท
- ควบคุมดูแลพนักงาน
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
- บริหารงานเอกสาร
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057687

Modern Trade Sale

Modern Trade Sale

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) ประสานงานด้านข้อมูลให้สายงานขายและการตลาด
2.) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายและการตลาดช่องทาง Modern Trade
3.) ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
4.) ดูแลพนักงานขาย (PC)
5.) ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยสาขาที่รับผิดชอบ
6.) งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059223

รับสมัคร : พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำ Shop dtac center โลตัส บางนา-ตราด (ศูนย์เล็ก) รายได้เริ่ม 11,500-18,000 ++ ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.0655082922

รับสมัคร : พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำ Shop dtac center โลตัส บางนา-ตราด (ศูนย์เล็ก) รายได้เริ่ม 11,500-18,000 ++ ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.0655082922

งานประจำ : เงินเดือน 11,500-18,000 บาท

งานประจำ : 11,500-18,000 บาท กรุงเทพมหานคร
- ให้บริการลูกค้าประจำ Shop dtac center (ศูนย์เล็ก) เช่น ต้อนรับลูกค้า เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชาระค่าบริการ เป็นต้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ( หยุด 1 วัน/สัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056408

เจ้าหน้าสรรหา

เจ้าหน้าสรรหา

งานประจำ : เงินเดือน ---

งานประจำ : --- กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
-สรรหา คัดเลือก พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน
-เตรียมเอกสารการรับสมัครงาน
-งานที่ได้รับตามมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057432

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
- จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก
- ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ
- เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานที่สำคัญ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057688

Sale Modern Trade

Sale Modern Trade

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) วิเคราะห์สภาวะตลาดและนำเสนอกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.) พยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าโดยวิเคราะห์ความต้องการใช้สินค้าวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายและผลการดำเนินการของรายการส่งเสริมการขาย(Promotion Analysis)
3.) วางแผน จัดทำกลยุทธ์ และจัดทำ Sale Promotion ร่วมกับกลุ่ม โมเดิร์นเทรด
4.) ประเมินราคาสินค้าและต้นทุนต่อระยะเวลาการสต็อค
5.) ประสานงานด้านข้อมูลให้สายงานขายและการตลาด
6.) ติดตาม ควบคุม แผนงานที่ได้วางไว้ ให้เป็นไปตาม KPI ที่วางไว้
7.) ประสานงานกับก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 059224

รับสมัคร : พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำ Shop dtac center โลตัส ประชาชื่น (ศูนย์เล็ก) รายได้เริ่ม 11,500-18,000 ++ ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.0655082922

รับสมัคร : พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำ Shop dtac center โลตัส ประชาชื่น (ศูนย์เล็ก) รายได้เริ่ม 11,500-18,000 ++ ติดต่อ คุณเก๋ 065-5082922 ID Line.0655082922

งานประจำ : เงินเดือน 11,500-18,000 บาท

งานประจำ : 11,500-18,000 บาท กรุงเทพมหานคร
- ให้บริการลูกค้าประจำ Shop dtac center (ศูนย์เล็ก) เช่น ต้อนรับลูกค้า เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น รับชาระค่าบริการ เป็นต้น
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นแก่ลูกค้า และเสนอขาย device, โปรโมชั่นและบริการเสริมต่างๆ
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ( หยุด 1 วัน/สัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056409

เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน -------

งานประจำ : ------- กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
- งานด้านรับ - จ่ายเงิน
- งานด้านเงินสดย่อย
- งานด้านการจ่ายเช็ค
- งานด้านการติดต่อกับธนาคาร
- งานด้านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057433

บัญชี

บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
ดูแลบัญชีการเงินทั้งระบบ
1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบระบบ แผนการเงิน ,แผนการวิเคราะห์งบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2.ดูแลจัดสภาพคล่องด้านการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ควบคุมรายรับ-รายจ่าย ควบคุมจ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารในการจ่ายเงิน เคลียร์เงินทดรองจ่าย จัดทำ Cash Flow ประจำเดือน
3.ตรวจสอบรายงานภาษีต่าง ๆ พร้อมนำส่งสรรพากร

4.ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปีดูแลงานบัญชีการเงินทั้งระบบ
5.ตรวจสอบรายการทรัพย์สินคำณวนค่าเสื่อมราคาสะสม
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057689

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) สามารถบริหารนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนที่วางไว้
2.) ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.) ให้ความรู้ และฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน
4.) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059225

พนักงานเอกสาร

พนักงานเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ

งานประจำ : ขึ้นกับประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
จัดทำเอกสารใบตราส่งสินค้าและคีย์ใบขน รวมทั้งฟอร์มต่างๆในการส่งออกนำเข้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056410

พนักงานขับรถส่วนกลาง ( ด่วน )

พนักงานขับรถส่วนกลาง ( ด่วน )

งานประจำ : เงินเดือน -------

งานประจำ : ------- กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
-ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล
-สามารถออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง)
-รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
-สามารถเลิกงานดึกได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 057434

เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส

เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน 15000-30000

งานประจำ : 15000-30000 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
งานฝ่ายบริหารจัดการระบบงาน
งานฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร
งานบริหารจัดการธุรการภายในบริษัท
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057690

Audit (จัดซื้อ)

Audit (จัดซื้อ)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-17,000

งานประจำ : 15,000-17,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) ทำบัญชีสต๊อกกับแผนกจัดซื้อ
2.) ตรวจรับสินค้าเข้า
3.) Random check สินค้า
** สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056411

แม่บ้านประจำเลี้ยงเด็ก อุดมสุข 31 ด่วนมาก!!!!!!!!!

แม่บ้านประจำเลี้ยงเด็ก อุดมสุข 31 ด่วนมาก!!!!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
-เลี้ยงเด็ก
- ทำงานบ้าน
- รีดผ้า
- ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ดูแลงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057435

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด

งานประจำ : เงินเดือน 8,000-12,000 บาท

งานประจำ : 8,000-12,000 บาท นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ · ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · ให้บริการแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค
หางานนนทบุรี รับสมัครงานนนทบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 057691

พนักงานขายเครื่องดนตรีประจำ บิ๊กซี เพชรเกษม*

พนักงานขายเครื่องดนตรีประจำ บิ๊กซี เพชรเกษม*

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 15,000

งานประจำ : 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
1.) ขายสินค้าประเภทเครื่องดนตรีไทย -สากลทุกชนิด
2.) ประจำร้านที่ Big- c เพชรเกษม
3.) ดูแลร้านที่ได้รับผิดชอบ
4.) เสนอขายและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
5.) จัดทำรายงานข้อมูลการขายในแต่ละวันเสนอให้ทางผู้บริหาร
6.) กระตุ้นยอดขายและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059227

พนักงานประจำร้านชานมไข่มุกและไอศครีม

พนักงานประจำร้านชานมไข่มุกและไอศครีม

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ++

งานประจำ : 12000 ++ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
ประเภทธุรกิจ :
ร้านคาเฟ่ขนาดเล็ก จำหน่ายชานมไข่มุก ไอศครีม เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ขยัน รักในงานบริการ สะอาด เรียบร้อย
- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
-รับออเดอร์ที่แคชเชียร์
-จัดทำเครื่องดื่มตามออเดอร์
-ดูแลเครื่องไอศครีม
-ดูแลความสะอาดภายในร้าน

เวลางาน :
อา-พฤ 13.00น.-22.00น.
ศ-ส 14.00น.-23.00น.
(วันหยุด 3 วันต่อเดือน)

สถานที่ :
เดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์
(ตรงข้ามโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์)
เรียบทางด่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 050268

พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษัท กรุงเทพมหานคร
- ขับรถผู้บริหารจากที่พัก(นนทบุรี ) มายังบริษัทฯ (อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 )
- ขับรถผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ ตามคำสั่งผู้บริหาร
- งานช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 056412

บัญชี ( ประจำสนง.ประจำถนนเพชรบุรีตัดใหม่)ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!

บัญชี ( ประจำสนง.ประจำถนนเพชรบุรีตัดใหม่)ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!

งานประจำ : เงินเดือน -----

งานประจำ : ----- กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า รวมทั้งบันทึกรายการซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อ
2. รับผิดชอบบันทึกรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดลูกหนี้ ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
3. รับผิดชอบด้านการรับเงิน / การจ่ายเงิน เงินสดย่อย ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคาร
4. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า และรายการทรัพย์สินของบริษัท
5. จัดทำรายงานเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ