jobin4.com บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

jobin4.com บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด หางาน รับสมัครงาน รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน

เลขที่ประกาศ : 017010

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

พนักงานขาย Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

พนักงานขาย Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

-ดูแลความเรียบร้อยของร้าน และบริเวณที่รับผิดชอบ
-ให้คำปรึกษา, แนะนำ, ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ลูกค้า
-บริหารสต็อคสินค้า, จัดรเียงผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017011

งานประจำ *

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Computer Graphic

Computer Graphic

-นำเสนอสินค้า, จัดวางความสวยงามบนรูปเล่มแคตตาล็อก
-ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์
-ใช้โปรแกรม PS, Ai, Indesign ในการวางแบบ
-รีทัชภาพ(นางแบบ, สินค้า)

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017012

งานประจำ 9300+++

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

ผู้จัดการเขต

ผู้จัดการเขต

บริหารทีมงาน สร้างความเจริญเติบโตของยอดขาย
หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017008

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Programmer

Programmer

-วิเคราะห์ข้อมูล, ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
-พัฒนา และดูแลระบบคลังข้อมูลขององค์กร
-พัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กร (Yupin Application)

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017009

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

ผู้จัดการร้าน Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

ผู้จัดการร้าน Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา

-ดูแลภาพรวม, วิเคราะห์ และวางแผนยอดการขายของร้าน
-บริหารสต็อคสินค้าให้เพียงพิต่อการจัดจำหน่าย
-ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก, บริหารการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-จัดกิจกรรม, โปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย
-ให้คำปรึกษา, แนะนำ, ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ลูกค้า

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017004

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

International Coordinator (English Interpreter)

International Coordinator (English Interpreter)

-จัดตารางนัดหมายการประชุม
-ประสานงานกับคู่ค้าต่างชาติ
-โต้ตอบอีเมลล์ จดหมาย และเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกษ
-งานเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017005

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

-จัดทำเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา
-งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
-ตรวจสอบOT, รายการหักค่าใช้จ่ายต่างๆของพนักงาน
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Payroll

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017006

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Modern Trade Coordinator

Modern Trade Coordinator

-ดูแลจัดารงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการตลาด Modern Trade
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดสินค้า
-วิเคราะห์ผลการขายสินค้าแต่ละรายการของคู่ค้า
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017007

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Export Sales Coordinator

Export Sales Coordinator

-วางแผนการเปิดตลาดใหม่
-วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
-จัดเตรียมเอกสารการขาย, เอกสารประกอบการส่งออก
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017001

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

- สำรวจและวิจัยตลาดเครื่องสำอาง ติดตาม Trend สินค้า เพื่อเป็นแนวคิดมาพัฒนาสินค้าใหม่
- พัฒนาสูตรตัวยา และบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ โดยประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต
- คำนวณต้นทุนสำเร็จรูป และต่อรองราคาตัวยา, บรรจุภัณฑ์
- ควบคุมคุณภาพสินค้าปัจจุบัน และสินค้าใหม่ให้ได้มาตรฐาน
- หาแหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ทั้งใน และต่างประเทศ (Sourcing)

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017002

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Online Marketing Section Manager

Online Marketing Section Manager

-วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ สร้างการรับรู้สินค้าของบริษัทฯกับบุคคลอื่น
-สร้างสรรค์คอนเทนท์และแคมเปญกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ
-ให้ข้อมูลสินค้า ตอบข้อซักถาม และข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัท
-วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัท และนำมาปรับใช้ต่อไป
-นำเสนอช่องทางหรือวิธีการสื่อสารออนไลน์ใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017003

งานประจำ 0 บ.

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Web Designer

Web Designer

-ออกแบบกราฟฟิกเว็บไซด์ และสื่ออนไลน์อื่นๆ
-ถ่ายภาพสินค้า หรือรีวิวสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้
-งานตัดต่อ/รีทัช
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016999

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

เลขานุการ

เลขานุการ

-จัดตารางนัดหมายการประชุม
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
-ดูแลและจัดการงานเอกสารภาพรวมของฝ่ายที่รับผิดชอบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 017000

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Social Network Relations Officer

Social Network Relations Officer

-วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์, สร้างการรับรู้สินค้าของบริษัทกับบุคคลอื่น
-สร้างสรรค์คอนเทนท์และแคมเปญกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ
-ให้ข้อมูลสินค้า, ตอบข้อซักถาม และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของบริษัท
-วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้สื่ออนไลน์ต่างๆของบริษัท
-นำเสนอช่องทาง หรือวิธีการสื่อสารออนไลน์ใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016998

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

International Coordinator (Chinese Speaking)

International Coordinator (Chinese Speaking)

- จัดการงานเอกสารการขาย-การส่งออกสินค้า กับบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ (Joint Venture)
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับคู่ค้าต่างประเทศ(ประเทศจีน)
- โต้ตอบอีเมลล์ จดหมาย และเอกสารต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- แปลเอกสาร และจดหมายต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016997

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Copy Writer

Copy Writer

-สร้างสรรค์ข้อความ เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า การจัดรายการ และกิจกรรมต่างๆในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามแนวทางที่ได้รับมาจากทาง Marketing
- จัดทำข้อมูล Product Profile
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016996

งานประจำ -

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

พนักงานขาย Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

พนักงานขาย Mistine Beauty Shop ประจำสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

-ดูแลความเรียบร้อยของร้าน และบริเวณที่รับผิดชอบ
-ให้คำปรึกษา, แนะนำ, ขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่ลูกค้า
-บริหารสต็อคสินค้า, จัดรเียงผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016992

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

-สรรหาบุคคลากร เพื่อให้ได้บุคคลที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
-วางแผนอัตรากำลังคนในการสรรหาคนของหน่วยงานต่างๆ
-พัฒนางานบุคคลเพื่อทำให้งานสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรมีประสิทธิภาพ
-งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กร และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 016697

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

พนักงานขาย

พนักงานขาย

-ดูแลสต็อคสินค้าพรีเมียม, เก็บสถิติตัวเลข, ประมาณการสินค้าออกได้
-จัดหาสินค้าพรีเมียม, ดูแลคู่ค้า และสินค้าคงคลัง
- มีทักษะในการนำเสนอ สรุปและวิเคราะห์ผลได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 015595

งานประจำ ตามโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง

Marketing Planner

Marketing Planner

- วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์
- คิดวิเคราะห์ จัดทำโปรโมชั่น
- มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หางาน สมัครงาน : 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ
หางาน สมัครงาน รับสมัครพนักงาน
ฝึกงาน งานชั่วคราว งานนอกเวลา งานประจำ งานราชการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

จังหวัด

กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
ยโสธร
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ร้อยเอ็ด
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
สุโขทัย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อ่างทอง
เชียงราย
เชียงใหม่
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เลย
แพร่
แม่ฮ่องสอน
พัทยา
โคราช
อยุธยา
บึงกาฬ