เลขที่ประกาศ : 032497

ผู้จัดการแผนกผลิต งานประจำ ตามตกลง

ผู้จัดการแผนกผลิต งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีโดย
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001, 50001 และ GMP เรายินดีเปิด
โอกาศให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ เข้าร่วมงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการแผนกผลิต

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
สวัสดิการ*
กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย,โบนัส, ชุดฟอร์ม,รถรับ-ส่ง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าอาหาร,ข้าวฟรี, เบี้ยขยัน, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพ,เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน,และหรือกรณีทำศพ,ประกันอุบัติเหตุ,การฝึกอบรมและพัฒนา, รางวัลอายุงาน, อุปกรณ์เซฟตี้, วันหยุดตามประเพณี 16 วัน/ปี, อื่นๆ ฯลฯ (*ตามกฎหมายและหรือระเบียบบริษัท)

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 3. มีความรับผิดชอบสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ติดตามงานและประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 4. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO, GMP 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอางค์ อย่างน้อย 2 ปี 7. มีบุคคลคำ้ประกัน

หมายเหตุ :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 038-086867-8 ต่อ 3034 ,095-2084241 คุณชุติมา
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บ. เอฟ.ซี.พี จำกัด 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

    ส่งไลน์ให้เพื่อน

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1

วัน/เวลา ลงประกาศ : 22/04/2561
วัน/เวลา หมดอายุ: 25/06/2561
เข้าชม : 2 - 19 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ยูนีซัน จำกัด

1 นักวิทยาศาสตร์หน่วยจุลชีววิทยา
2 เภสัชกรแผนกผลิตยาเม็ดและแคปซูล
3 พนักงานประกันคุณภาพ
4 พนักงานคลังสินค้าและขับรถส่งสินค้า
5 Product Training ( Pharmacist )
6 นักวิทยาศาสตร์หน่วยวิเคราะห์ยา
7 นักวิทยาศาสตร์หน่วยสอบเทียบ
8 เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
9 เจ้าหน้าที่ชั่งวัตถุดิบ
10 เจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP
11 พนักงานคลังสินค้า
12 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
13 เภสัชกรขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
14 พนักงานขับรถส่งสินค้า
15 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาอาหาร
16 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
17 เจ้าหน้าที่ขาย(Sales)
18 หัวหน้าแผนกขาย(Sales Supervisor) (ด่วนมาก)
19 เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา
20 ผู้จัดการแผนกผลิต
21 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
22 เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง


หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา