เลขที่ประกาศ : 032497

ผู้จัดการแผนกผลิต งานประจำ ตามตกลง

ผู้จัดการแผนกผลิต งานประจำ ตามตกลง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีโดย
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001, 50001 และ GMP เรายินดีเปิด
โอกาศให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ เข้าร่วมงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการแผนกผลิต

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กระบวนการการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ :
สวัสดิการ*
กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย,โบนัส, ชุดฟอร์ม,รถรับ-ส่ง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าอาหาร,ข้าวฟรี, เบี้ยขยัน, งานเลี้ยงประจำปี, ตรวจสุขภาพ,เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน,และหรือกรณีทำศพ,ประกันอุบัติเหตุ,การฝึกอบรมและพัฒนา, รางวัลอายุงาน, อุปกรณ์เซฟตี้, วันหยุดตามประเพณี 16 วัน/ปี, อื่นๆ ฯลฯ (*ตามกฎหมายและหรือระเบียบบริษัท)

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์ 3. มีความรับผิดชอบสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ติดตามงานและประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 4. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO, GMP 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอางค์ อย่างน้อย 2 ปี 7. มีบุคคลคำ้ประกัน

หมายเหตุ :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 038-086867-8 ต่อ 3034 ,095-2084241 คุณชุติมา
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บ. เอฟ.ซี.พี จำกัด 45 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

    ส่งไลน์ให้เพื่อน

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 22/04/2561
วัน/เวลา หมดอายุ: 16/09/2561
เข้าชม : 1 - 23 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ยูนีซัน จำกัด

1 เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
2 เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์ยา
3 เภสัชกรขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
4 เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
5 เจ้าหน้าที่ชั่งวัตถุดิบ
6 พนักงานคลังสินค้าและขับรถส่งสินค้า
7 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
8 พนักงานขับรถส่งสินค้า
9 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาอาหาร
10 Product Training ( Pharmacist )
11 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
13 เจ้าหน้าที่ขาย(Sales)
14 หัวหน้าแผนกขาย(Sales Supervisor) (ด่วนมาก)
15 เจ้าหน้าที่ระบบ ERP/ SAP
16 พนักงานคลังสินค้า
17 ผู้จัดการแผนกผลิต
18 พนักงานประกันคุณภาพ
19 เภสัชกรแผนกผลิตยาเม็ดและแคปซูล
20 นักวิทยาศาสตร์หน่วยวิเคราะห์ยา
21 นักวิทยาศาสตร์หน่วยสอบเทียบ
22 นักวิทยาศาสตร์หน่วยจุลชีววิทยา


หางานฉะเชิงเทรา สมัครงานฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฝึกงานฉะเชิงเทรา งานชั่วคราวฉะเชิงเทรา งานนอกเวลาฉะเชิงเทรา งานประจำฉะเชิงเทรา งานราชการฉะเชิงเทรา งานต่างประเทศฉะเชิงเทรา งานอื่นๆฉะเชิงเทรา