เลขที่ประกาศ : 180880

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย งานประจำ -

ตำแหน่งงานว่างพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย งานประจำ -

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : -
สถานที่ : สมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ (บางพลี)

อัตราค่าจ้าง 14,500+ค่าอื่นๆ

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา -

รายละเอียดงาน
I-SUPPORT Co., Ltd.
รับสมัครพนักงานช่างซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโทรศัพท์ ประจำ สำนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เขต สาทร (ทุ่งมหาเมฆ)

พร้อมเริ่มงาน
สัญญาจ้างงาน ปีต่อปี

ค่าจ้าง
- เงินเดือน 14,500 บาท/เดือน (ผ่านโปร 4 เดือนปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท/เดือน)
- ใบ SER 1,000 บาท/เดือน (ผ่านการอบรมหลักสูตรไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
- เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาด ลา มาทำงานสาย)

ลักษณะงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) / งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (CM) / งานอำนวยการใช้งาน / งานติดตั้ง / งานรื้อถอน หรือ งานโยกย้าย ดังต่อไปนี้
- งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าสำรอง
- งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมและเครื่องเสียง
- งานระบบเครื่องยนต์ดับเพลิงและเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
- งานระบบโทรศัพท์ ระบบโทรสาร ระบบเครือข่ายสื่อสาร และ ระบบชุมสายโทรศัพท์
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน :

1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ) 11 คน
1.1) ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (7คน)
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. (พัก 1 ชม. 12.00-13.00 น.)
วันหยุด : วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง
1.2) เข้ากะกลางวัน 12 ชม. ต่อ เข้ากะกลางคืน 12 ชม. แล้วหยุด 2 วัน
วันทำงาน : เข้า 2 วัน หยุด 2 วัน (ตามสเก็ท)
เวลาทำงาน : กะกลางวัน 06.30 -18.30 น. / กะกลางคืน 18.00-06.30 น.
วันหยุด : หยุด 2 วัน และ วันหยุดตามประกาศบริษัทฯ 13 วัน/ปี (ตามสเก็ท)

2. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สนามบิน ดอนเมือง) 2 คน
2.1) ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (2คน)
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. (พัก 1 ชม. 12.00-13.00 น.)
วันหยุด : วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง

3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สนามบิน สุวรรณภูมิ) 2 คน
3.1) ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (2คน)
วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. (พัก 1 ชม. 12.00-13.00 น.)
วันหยุด : วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง

สวัสดิการพนักงาน :
1. ประกันสังคม

เอกสารใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงาน ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หรือสูงกว่าออกรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาต กว.
6. รูปถ่าย
7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล / เรซูเม่

คุณสมบัติผู้สมัครเพศ ชาย อายุ 20-50 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป มีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หรือสูงกว่าออกรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี (หากมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด - ประจำที่ สำนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 02/05/2566
วัน/เวลา หมดอายุ: 22/06/2566
เข้าชม : 2 - 42 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร
2 ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง (ยานพาหนะ) ประจำที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย
4 ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประจำ สนามบินดอนเมือง


หางานสมุทรปราการ สมัครงานสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานสมุทรปราการ
สมุทรปราการ ฝึกงานสมุทรปราการ งานชั่วคราวสมุทรปราการ งานนอกเวลาสมุทรปราการ งานประจำสมุทรปราการ งานราชการสมุทรปราการ งานต่างประเทศสมุทรปราการ งานอื่นๆสมุทรปราการ