เลขที่ประกาศ : 179888

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( PA) งานประจำ -

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( PA) งานประจำ -

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : -
สถานที่ : ขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)

อัตราค่าจ้าง เริ่มต้น 20,800 – 35,000.- บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา -

รายละเอียดงาน
• ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
• เฝ้าระวังและประเมินอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
• ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่ผู้ป่วยและญาติ
• ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
• รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (มีค่าประสบการณ์) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีใบประกอบวิชาชีพ

สวัสดิการ
• ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
• มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
• มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
• มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
• มีเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุด
• มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 09/04/2566
วัน/เวลา หมดอายุ: 06/07/2566
เข้าชม : 2 - 68 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยแพทย์ / ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
2 ตำแหน่งงานว่างฝ่ายขายภาคใต้ (ตอนบน)
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( PA)
4 ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองสนามกีฬา (Sport Booking)