เลขที่ประกาศ : 176814

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร (Part Time) งานประจำ 1 บ.

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกร (Part Time) งานประจำ 1 บ.

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 3 อัตรา
เงินเดือน : 1 บ.
สถานที่ : อุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)

อัตราค่าจ้าง 12,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
สรรหาบุคลากร , ว่าจ้าง ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน
ประสานงาน , จัดฝึกอบรมพนักงาน , ทำเอกสารเงินเดือนพนักงาน , ตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน ,บันทึกใบลา ใบปรับปรุงเวลา ,จัดทำเงินเดือนค่าจ้างประจำเดือนให้ถูกต้องและเสร็จทันตามกำหนดเวลา , งานประกันสังคม ,งานสวัสดิการพนักงานแจกชุดฟอร์มประจำปีและควบคุมสต๊อก และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์งานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการพูด สื่อสาร ได้เป็นอย่างดี ทำงานยืดหยุ่นได้ มีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
สวัสดิการของบริษัท
1.กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.สวัสดิการซื้อสินค้าโดยการผ่อนชำระ
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.เครื่องแบบพนักงาน
6.ของขวัญวันเกิด (ตามตำแหน่งงาน)
7.ทุนการศึกษาบุตร
8.ประกันอุบัติเหตุ
9.งานจัดเลี้ยงประจำปี
10.เงินโบนัส ตามผลประกอบการ
11.วันลาพักผ่อนประจำปี
12.วันหยุดประเพณี 13 วัน / ปี
13.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร แต่งงาน
14.ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร , ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
15.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
16.เบี้ยเลี้ยงและที่พัก (กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา)
17.โอกาสก้าวหน้าในการปรับเลื่อนตำแหน่ง
18.บริษัทมีหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 15/11/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 19/08/2566
เข้าชม : 1 - 276 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทหางานอุบลราชธานี สมัครงานอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี ฝึกงานอุบลราชธานี งานชั่วคราวอุบลราชธานี งานนอกเวลาอุบลราชธานี งานประจำอุบลราชธานี งานราชการอุบลราชธานี งานต่างประเทศอุบลราชธานี งานอื่นๆอุบลราชธานี