เลขที่ประกาศ : 176785

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน งานประจำ 20 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน งานประจำ 20 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20 อัตรา
สถานที่ : นนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)

อัตราค่าจ้าง เงินเดือน 13,000+เบี้ยขยัน 1,000+ค่าครองชีพ 1,000

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 20 อัตรา

รายละเอียดงาน
-ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
หรือสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๔๐ ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมออฟฟิศ สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษไทยได้ดี และภาษาอังกฤษระดับพอใช้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด มีความสุภาพเรียบร้อย มารยาทดี ซื่อสัตย์ และมีจิตใจบริการ เวลาปฏิบัติงาน 08.15-16.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง และตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ พร้อมเริ่มงานทันที่

สวัสดิการ
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 13/11/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 21/02/2566
เข้าชม : 2 - 87 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ G.H. Development Co., Ltd.

1 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่าง (ก่อสร้าง) ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใต้ (อ.จะนะ จ.สงขลา)
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำหน่วยราชการ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) (วุฒิ ปวส.)
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นนทบุรี)
4 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี)
5 ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี