เลขที่ประกาศ : 176294

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นนทบุรี) งานประจำ 5 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นนทบุรี) งานประจำ 5 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 20 อัตรา
เงินเดือน : 5 อัตรา
สถานที่ : นนทบุรี

จังหวัด นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 5 อัตรา

รายละเอียดงาน
-ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงานการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยดูแลชั้นละ ๑ คน เพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ
-ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือสถานที่อื่นๆ ที่ อย. กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยระดับดี และภาษาอังกฤษระดับพอใช้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมออฟฟิศ โดยผ่านการประเมินตามที่อย.กำหนด มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด มีความสุภาพเรียบร้อย มารยาทดี ซื่อสัตย์ และมีจิตบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะในการประสานงาน เวลาปฏิบัติงาน 08.15-16.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมเริ่มงานทันที่

สวัสดิการ
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 19/10/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 25/02/2566
เข้าชม : 2 - 105 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยช่าง (ก่อสร้าง) ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใต้ (อ.จะนะ จ.สงขลา)
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำหน่วยราชการ (ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) (วุฒิ ปวส.)
3 ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นนทบุรี)
4 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี)
5 ตำแหน่งงานว่างบัญชีการเงิน


หางานนนทบุรี สมัครงานนนทบุรี รับสมัครพนักงานนนทบุรี
นนทบุรี ฝึกงานนนทบุรี งานชั่วคราวนนทบุรี งานนอกเวลานนทบุรี งานประจำนนทบุรี งานราชการนนทบุรี งานต่างประเทศนนทบุรี งานอื่นๆนนทบุรี