เลขที่ประกาศ : 175336

ตำแหน่งงานว่าง3BB Call Center สมัครพร้อมสัมภาษณ์ (รายได้รวม 12,000-13,000 บาท) งานประจำ 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง3BB Call Center สมัครพร้อมสัมภาษณ์ (รายได้รวม 12,000-13,000 บาท) งานประจำ 1 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 5 อัตรา
เงินเดือน : 1 อัตรา
สถานที่ : ราชบุรี

จังหวัด ราชบุรี (บ้านโป่ง)

อัตราค่าจ้าง ตามประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
• ควบคุมงานก่อสร้าง/งานระบบ /หรืองานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จ
อย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
• กำหนดและจัดวางอุปกรณ์ วัสดุ และกำลังคนในการทำงานที่ไซต์งานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ
• ติดตามสถานะของวัสดุ ของใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่ให้ขาดตกเมื่อจำเป็นต้องใช้
• จัดให้มีการขอซื้อของใช้/วัสดุสิ้นเปลือง และการส่งของมาตามกำหนดเวลา
• จัดทำรายงานสถานะความคืบหน้าของงาน
• ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา/รับเหมาช่วง ให้เป็นไปตามกำหนด และเป้าหมาย
• ควบคุมการใช้วัสดุให้ตรงตามรายละเอียด ปริมาณ และตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
• ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ปริมาณงานให้สอดคล้องตามที่ผู้รับเหมาตั้งเรื่องเบิก
• ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารวมถึงช่างจากผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบ
• ประสานระหว่างตัวแทนผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ
• ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ผ่านการอบรม จป
วิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครเพศชาย อายุ 25-35 ปี ปวส. ก่อสร้าง ,สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.50 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียนจบ ร.ด. ผ่านประสบการณ์ทำงานโครงการก่อสร้าง และมีทักษะระดับ หัวหน้าช่างหรือผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 3 ปี มีความเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง/งานระบบ /งาน สถาปัตยกรรม/งานสำรวจ สามารถวางแผนปฏิบัติงานหน้างานได้ (แผนงานประจำเดือน) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint, e-mail, AutoCAD , Sketch Up สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

สวัสดิการ
1.พิจารณาโบนัส 2. พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี 3.ค่ารักษาพยาบาล (OPD) 4.ประกันสังคม 5.ประกันอุบัติเหตุ 6.ประกันชีวิต 7.ค่าทำฟัน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10.เครื่องแบบพนักงาน 11.เงินช่วยเหลือต่างๆ 12. และสวัสดิการอื่น ๆ
**หมายเหตุ : สวัสดิการที่จะได้รับขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานด้วย**

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 26/08/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 26/09/2565
เข้าชม : 2 - 60 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

1 ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิคอินเทอร์เน็ต 3BB (ประจำจ.ปทุมธานี)
2 ตำแหน่งงานว่างพนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (โซนพระราม 2, บางแค)
3 ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) รายได้ 17,000 บาท
4 ตำแหน่งงานว่าง3BB Call Center สมัครพร้อมสัมภาษณ์ (รายได้รวม 12,000-13,000 บาท)


หางานราชบุรี สมัครงานราชบุรี รับสมัครพนักงานราชบุรี
ราชบุรี ฝึกงานราชบุรี งานชั่วคราวราชบุรี งานนอกเวลาราชบุรี งานประจำราชบุรี งานราชการราชบุรี งานต่างประเทศราชบุรี งานอื่นๆราชบุรี