เลขที่ประกาศ : 175179

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองสนามกีฬา (Sport Booking) งานประจำ N/A

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรับจองสนามกีฬา (Sport Booking) งานประจำ N/A

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 0 อัตรา
เงินเดือน : N/A
สถานที่ : ขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)

อัตราค่าจ้าง เงินเดือน : 10,000 -17,000.- บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา N/A

รายละเอียดงาน
มีหน้าที่ในการให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆ และตอบข้อซักถามของผู้รับบริการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล สิทธิการเบิกจากหน่วยงานต่างๆ เช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน ในเรื่องข้อมูลและเอกสารการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล จัดส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้แผนกบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัครเพศหญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ปวส.) ทุกสาขา มีบคุลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คล่องแคล่ว ซื่อสัตย์ อดทนใจเย็น สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• มี OT นอกเวลา
• มีปรับขึ้นเงินเดือน และมีโบนัส ประจำปี
• มีวันลากิจ ลาพักร้อน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
• มีค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
• มีส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
• มีตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• มีหอพักสำหรับพนักงานวิชาชีพ
• มีเงินช่วยเหลือญาติสายตรง กรณีฌาปนกิจ
• มีเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
• สวัสดิการ การใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 17/08/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 14/06/2566
เข้าชม : 1 - 361 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างพนักงานผู้ช่วยแพทย์ (DA)
2 ตำแหน่งงานว่างพยาบาลวิชาชีพแผนกไตเทียม