เลขที่ประกาศ : 174970

ตำแหน่งงานว่างEvent Marketing งานประจำ 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างEvent Marketing งานประจำ 1 อัตรา

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 อัตรา
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
รับผิดชอบจัดทำเงินเดือน ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัครควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติพนักงาน การลาของบุคลากรทั้งหมด จัดทำ สถิติและรายงานการลาทุกประเภท จัดทำระบบข้อมูลพนักงานในบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ พนักงาน และ ลุกจ้างชั่วคราว การขอสวัสดิการ และเงินทดแทน และสวัสดิการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขทะเบียนประวัติ จัดทำการบริหารงาน Payroll ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และควบคุมติดตาม การดำเนินงานด้านประกันสังคม การยื่น ภงด.1 , ภงด.1 ก , ลย.01, ทวี 50ม กองทุนคนพิการ การส่งเงินสมทบและกองทุนเงินทดแทน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จัดทำรายงานรายงานผลด้านการจัดทำ Payroll งานประกันสังคม และ ภงด. ในแต่ละเดือน และประจำปี ลงข้อมูลเกี่ยวกับการทำทะเบียน พนักงานลาออก พนักงานโยกย้าย ทะเบียนคุมใบเตือน ในแต่ละเดือน รายงานผลการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ กำหนดแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 04/08/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 04/09/2565
เข้าชม : 1 - 50 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างOffline Marketing ประจำสนญ.ภูเก็ต (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
2 ตำแหน่งงานว่างEvent Marketing


หางานสุราษฎร์ธานี สมัครงานสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ฝึกงานสุราษฎร์ธานี งานชั่วคราวสุราษฎร์ธานี งานนอกเวลาสุราษฎร์ธานี งานประจำสุราษฎร์ธานี งานราชการสุราษฎร์ธานี งานต่างประเทศสุราษฎร์ธานี งานอื่นๆสุราษฎร์ธานี