เลขที่ประกาศ : 173849

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำ 1 บ.

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานประจำ 1 บ.

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 1 บ.
สถานที่ : สงขลา เมืองสงขลา

จังหวัด สงขลา (เมืองสงขลา)

อัตราค่าจ้าง 30,000-80,000

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1. วางแผนกลยุทธ์ ระบบการบริหารงาน ด้านอัตรากำลังคนและการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารผลตอบแทนพนักงาน เงินเดือน และสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ตามนโยบายการบริหารงานบุคลากรและนโยบายองค์กร
2. สนับสนุนการพิจารณาด้านกำลังคน สรรหาคัดเลือก และว่าจ้าง รวมทั้งการร่วมอนุมัติสัญญาว่าจ้าง
3. ผลักดันการฝึกอบรมพนักงาน ให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรมในภาครวมประจำปี และผ่านเกณฑ์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด
4. ทบทวนผลตอบแทนพนักงาน เงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งควบคุมการจัดทำดำเนินการ การปรับค่าจ้างประจำปี และหรือค่าจ้าง ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
5. ดูแลด้านพนักงานสัมพันธ์ ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดทั้งร่วมแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทภายในองค์กร
6. บริหารทีมงาน ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้นโยบายการบริหารงานบุคคลากร และนโยบายองค์กร
7. กำหนดระบบ ขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและมีการวางแผนในการทำงาน และการสื่อสาร
8. ดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาความสามารถของคนในทีมงานและพนักงานของทุกฝ่าย
9. ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ ในองค์กร โดยการให้ความร่วมมือ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับองค์กร
10. ติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงด้านประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการจิตวิทยาและสาขาบริหาร มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป 3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี การนำเสนอ และการวางแผนงาน 4. มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สวัสดิการ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลีเยงชีพ
ยูนิฟอร์ม
งานเลี้ยงปีใหม่
งานแต่งงาน คลอดบุตร

สถานที่ปฏิบัติงาน
เมืองสงขลา

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 22/05/2565
วัน/เวลา หมดอายุ: 27/09/2565
เข้าชม : 5 - 407 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด

1 ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์


หางานสงขลา สมัครงานสงขลา รับสมัครพนักงานสงขลา
สงขลา ฝึกงานสงขลา งานชั่วคราวสงขลา งานนอกเวลาสงขลา งานประจำสงขลา งานราชการสงขลา งานต่างประเทศสงขลา งานอื่นๆสงขลา